Страст за устойчивост

Отдавна практикуваме добра корпоративна социална отговорност по отношение на околната среда, нашите служители, както и стремежите на нашите клиенти към устойчивост, като им предлагаме устойчиви продукти и услуги. А сега сме още по-отдадени, ясно да поставим своите ангажименти за устойчиво развитие в основата на това, което сме. Не само се ангажирахме да постигнем целта за 100% рециклиране на нашите продукти, но и дадохме обещание да работим със същите принципи на устойчивост навсякъде, където правим бизнес. Просто казано, ние се стремим да бъдем най-устойчивата компания в нашата индустрия.

Изтеглете нашия Доклад за устойчивост 2021

Идеологията ни за устойчивост

Ние се грижим за нашите служители, като работим за опазване на тяхното благополучие и безопасност, осигуряваме заетост и предлагаме възможности за обучение и развитие.

Прочетете още

Ние подобряваме собствената си устойчивост и тази на нашите клиенти, като разработваме иновативни решения и услуги.

Прочетете още

Разбираме нуждите на нашите клиенти и разработваме решения за техните предизвикателства, заедно с нашите партньори и екосистеми.

Прочетете още

Ние се грижим за своите приходи и рентабилност, за да бъдем доверен партньор на заинтересованите страни.

Прочетете още

Фактите и цифрите на Lindström за 2021

waste icon
36% рециклиран текстилен отпадък
4,700 служители
24 държави с операции
heart bubble icon 4.2 удовлетвореност на служителите (по скалата 1-5)
washing machine icon 193,300тона изпран текстил през 2021 г.
>4.5 милиона поправени бройки текстил thread and needle icon
turnover icon
423m€ оборот (с 8% годишен темп на растеж)
shaking hands icon
8.70 CX* Index (* Потребителско изживяване по скалата 0–10)
8.8 индикатор на клиентската удовлетвореност по скалата 0 до 10