„Имам удоволствието да ви представя нашия Етичен кодекс, в който са заложени глобалните ни етични принципи, определящи начина, по който управляваме бизнеса и поведението ни. В основата на този документ стоят нашите цели и нашите ценности. Ние не сме просто доставчици на текстилни услуги – ние сме създатели на по-безопасни работни места, повишаване на благосъстоянието на клиентите ни и партньори в устойчивото развитие на компаниите. Нашата цел ни насочва към грижа за планетата и хората, а ценностите ни служат като компас на поведението ни. Ценностите се управляват всеки ден чрез нашата култура We Care от лидери и ангажирани екипи.

В рамките на този документ ние очертаваме ясни принципи по отношение на етичното бизнес поведение, зачитането на основните човешки права на служителите и екологичните практики. Това не е въпрос на избор. Не трябва да се правят компромиси. Очакваме всички наши служители и доставчици да го разбират напълно и да го спазват. Изказвам своята благодарност на всеки от вас, че отделихте малко време, за да вникнете в нашия Етичен кодекс. Вашият ангажимент към тези принципи гарантира, че заедно насърчаваме среда на почтеност и отговорност.“

Юха Лаурио

Главен изпълнителен директор, Lindström Group