Катo общество, ние ставаме все по-нетърпеливи и вечно търсим бързото удовлетворение. Това е желанието да изпитаме удовлетворението и удоволствието, което очакваме без забавяне или отлагане. Компаниите се възползват от нарастващата психологическа особеност, като възприемат тревожността и импулсивността на потребителите и им предлагат бързи и лесни решения. Например доставка в същия ден, която премахва необходимостта от чакане, или пък предлагане на възможност за гледане на цели сезони на телевизионни предавания. С това мислене обаче, всички ние ставаме фанатични в желанието си да искаме повече, отколкото имаме. Пренебрегваме всички последствия и мислим само за настоящето, а не за бъдещото. Устойчивостта е ключов фактор за поддържане на непрекъснато снабдяване с материали, ресурси и вода. Ако обаче хората продължат да се държат по този начин, ресурсите на Земята могат да се изчерпят. Това ще доведе до липса на изкопаеми горива, до изчерпването на ресурсите и до влошаване на състоянието на Земята. Всичко това, ако хората не вземат предвид…

Какво е устойчивост?

Устойчивостта се състои в удовлетворяване на потребностите на сегашните поколения, без да се правят компромиси с потребностите, които ще бъдат нужни на бъдещите поколения. „Устойчивост“ се определя като „Избягване на изчерпването на природните ресурси с цел поддържане на екологично равновесие“. Устойчивостта е свързана с дългосрочното запазване на енергията и ресурсите за бъдещите поколения. Тя има способността да съществува и да се развива, без да изчерпва природните ресурси за бъдещето. Устойчивостта обаче, е свързана не само с околната среда и изменението на климата. Тя често се разделя на три основни понятия – икономическо (печалби), екологично (планета) и социално (хора). Ключът към устойчивостта е да се признае, че нито един от тези три стълба не е самостоятелен, като се гарантира баланс между икономическия растеж, грижата за околната среда и социалното благополучие.

Защо е важна устойчивостта?

Устойчивостта има различни ползи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Екосистемата на Земята постоянно се уврежда, когато не се правят устойчиви избори. Хората са свикнали с незабавното задоволяване на потребностите и искат най-евтиния и бърз вариант, независимо дали става въпрос за храна, дрехи или енергия. Ако хората продължават да използват ресурсите по същия начин, вероятно те ще се изчерпат. Това ще доведе до липса на изкопаеми горива, до изчезване на голям брой животни и до непоправимо влошаване на атмосферата на Земята. Планетата ни може да стане необитаема за бъдещите поколения – физически, социални и икономически. Това въздействие става все по-видимо чрез екстремните метеорологични условия, изчезването на дивата природа и експортирането на работниците.

Защо устойчивостта е важна в модата?

Модната индустрия генерира 20% от световното промишлено замърсяване на водите и използва над 20 000 химикала. Освен това модната индустрия има голям въглероден отпечатък, като на нея се падат 10% от световните въглеродни емисии. А за да може модната индустрия наистина да стане по-устойчива, марките трябва да работят за създаването на кръгови решения. При тях дрехите стават напълно рециклируеми след употреба.

Защо устойчивостта е важна в строителството?

На строителната индустрия се падат невероятните 36% от световното потребление на енергия и 40% от емисиите на CO2. Естествено, строителната индустрия е и голям потребител на природни ресурси. Устойчивото строителство има за цел да намали въздействието на отрасъла върху околната среда. Използват се методи, които включват използване на възобновяеми и рециклируеми материали, намаляване на потреблението на енергия и на отпадъците на строителната площадка. Естествено, възприемането на устойчиви строителни методи ще намали въздействието на организацията върху околната среда.

Защо устойчивостта е важна за бизнеса?

Според проучвания до 2050 г. предприятията ще са произвели 27 милиарда тона твърди отпадъци. Проучванията показват, че средно 100 компании са отговорни за 71% от глобалните емисии, заради бизнес модела, който дава приоритет на бързото производство и оборот на продуктите с цел максимална печалба. Въпреки това, екологично осъзнатият бизнес отчита не само печалбите, но и въздействието си върху обществото и околната среда.

Освен това възприемането на стратегия за устойчивост и поставянето на устойчивите практики и политики в центъра на вашия бизнес може да доведе до значителни ползи. Например, спестяване на разходи и подобряване на репутацията сред клиентите и служителите. Сега е моментът предприятията да станат част от устойчивото решение, да намалят емисиите и отпадъците и да допринесат за отглеждането на планета, подходяща за живот.

Как Lindström са устойчиви?

Устойчивостта е една от ценностите на нашата компания, тя е изградена върху решенията, които всички ние вземаме всеки ден. Един момент на грижа може да спаси ресурсите на Земята. Като компания, ние даваме възможност на кръговата икономика, създавайки устойчиви иновации и споделяйки ги с истински партньори. След това даваме възможност на нашите клиенти да вземат устойчиви решения за себе си и собствения си бизнес.

Нашият основен бизнес модел е изграден върху кръговата икономика в най-широкия ѝ смисъл. Като алтернатива на изхвърлянето на предмети или притежаването и прането им в къщи, ние просто удължаваме жизнения им цикъл. Проектираме текстилни изделия за конкретна цел, използваме ги възможно най-дълго, за да подсигурим максимално дълъг живот. Стремим се да сведем до минимум въглеродния отпечатък на всеки етап от нашия процес и да осигурим безопасни условия на труд за всички наши служители.

Как Lindström може да ви помогне?

Lindström  може да ви помогне да изградите своя устойчив бизнес модел. Работим в различни индустрии – хранително-вкусова промишленост, търговия, машиностроене, здравеопазване, хотелиерство и ресторантьорство и други. Предлагаме устойчиви работни облекла под наем, както и изтривалки под наем. Устойчивостта е една от основните ни ценности и винаги е била част от дейността ни, но днес нейното значение е по-голямо от всякога. Тя е заложена във всичко, което правим. Тя ни прави отговорни за действията ни и ни дава възможност да създадем един по-устойчив свят за бъдещите поколения.

Свързани статии