Home / Uncategorized / Колекцията ни работно облекло HoReCa отговаря на предизвикателните климатични цели
14.12.2023

Колекцията ни работно облекло HoReCa отговаря на предизвикателните климатични цели

Когато разглеждаме амбициозните си цели по отношение на климатичните промени, 25% от резултатите трябва да бъдат постигнати от намаляването на отпечатъка на текстила. Много читатели и клиенти може би не осъзнават колко амбициозни са тези цели в контекста на сложните текстилни процеси.

В тази статия интервюираме Elina Harjanne, старши мениджър на нашите колекции работно облекло, и Soile Pakarinen, дизайнер на нашите облекла HoReCa, за да разберем какво наистина означава постигането на тези цели и как нашето облекло посреща предизвикателствата с пълна сила.

Пътят към по-устойчива индустрия

Въпреки, че някои компании преследват прогресивна програма за устойчивост, текстилната индустрия като цяло изостава. „Когато започнах работа в тази индустрия, всичко беше свързано с „бързата мода“. Приетата норма беше да се създава колекция след колекция възможно най-бързо, без да се обръща внимание на отпадъците“, обяснява Pakarinen. 

В световен мащаб текстилната промишленост е отговорна за около 10% от годишните глобални въглеродни емисии, като се очаква тази цифра да нарасне значително през следващите години. Нарастващата устойчивост на колекциите, произвеждани от Pakarinen и Harjanne, заедно с работата на компанията като цяло, ще повлияе на екологичния отпечатък на нашата верига на стойността и се надяваме да има верижен ефект върху цялата индустрия.

Стремеж към прозрачност в цялата верига на стойността

Една от най-големите трудности е получаването на данни за оценка на действителните резултати при намаляването на емисиите. „От памуковото поле до доставката е истинско предизвикателство да се получат пълен набор от данни от цялата верига на стойността. Цялата индустрия сравнително отскоро започна да забелязва и обмисля този проблем“, подчертава Harjanne.

Въпреки тази липса на данни е важно да се отбележи, че Harjanne и екипът работят с партньори като Carrington, за да се движат в правилната посока. „Във веригата за производство на текстил има много участници, поради което работим в тясно сътрудничество с производителите на платове. Отворената комуникация е ключът към прозрачните вериги за доставки в бъдеще“, изтъква Harjanne.

Ключът към успеха е той да бъде траен

Ключовата дума тук е трайност, ако погледнем как устойчивостта е повлияла на процеса на проектиране. Преобладаващото послание към клиентите от страна на Harjanne и екипа е: „Не жертвайте трайността! Дори ако емисиите са по-високи за продукт, използващ повече първични влакна, по-дългият му жизнен цикъл може да означава, че той е много по-устойчив.“ Освен емисиите, ние разглеждаме и по-широкото екологично въздействие, като например интензивното използване на земя и вода при производството на памук.

В процеса на проектиране на колекцията работни облекла HoReCa устойчивостта беше разгледана по различни начини. На първо място, екипът има голям опит в съвместното създаване на продукти за емоционална издръжливост с клиенти като S-Group. Това дългосрочно мислене включва и отношения, като например сътрудничество с клиента и неговия персонал, за да им се помогне да променят начина на мислене и отношението към облеклото.

„Хубав и непредвиден пример за привързаността, която хората могат да развият към дрехите, е как персоналът на една компания се състезаваше за най-използваните и най-меките дрехи, когато ги връщахме от пералнята. Това напълно ни изненада“, смее се Pakarinen.

Проектирани за издръжливост

Подобно на други колекции, работното облекло HoReCa трябва да бъде достатъчно издръжливо, за да издържи на усилено почистване и на тежката физическа работа, за която се използва. „За сектори като хранително-вкусовата промишленост и здравеопазването е важно нашата пералня да следва стандарта на ЕС EN-14065, за да се гарантира необходимото ниво на хигиена по време на целия процес на обслужване. Това означава, че дрехите трябва да са по-издръжливи и устойчиви„, обяснява Harjanne, преди да подчертае как „издръжливостта не е нещо, с което можем да правим компромиси“.

Взискателният процес на поддръжка означава, че влакната имат по-дълъг срок на годност, в сравнение с алтернативите. Нашата услуга по поддръжка включва поправка на дрехите, която оказва влияние върху стила, тъй като дрехите се оборудват с регулируеми елементи или се подсилват с лепенки в областите, които са подложени на голямо натоварване.

Един от примерите, който особено се откроява, е престилката за минимални отпадъци. Pakarinen и екипът от дизайнери намериха начини да оптимизират използването на тъканите, като сведат до минимум количеството на отпадъците от рязане при производството. „Изчислихме, че успяхме да използваме средно 92%, а за някои парчета плат – дори 97%“, ентусиазира се Pakarinen. Облеклата на HoReCa са стандартизирани, така че процесът на поправка да бъде включен още по време на етапа на проектиране. Лесно поправимите елементи са показателни за нашите колекции, тъй като търсим начини да запазим дрехите си за по-дълго време. 

В текстилната индустрия като цяло около 15 до 20% от закупения плат се губи в процеса на кроене на дрехите и се депонира, изгаря, използва повторно или рециклира. Възможностите за намаляване на отпадъците от тъкани включват и процеса на проектиране и разработване на облеклата. Това също има значително въздействие върху генерирането на приходи в дългосрочен план.

Тактики за по-устойчиво бъдеще

Колекцията работни облекла HoReCa е първата цялостна колекция, в която се използват рециклирани материали. По-специално, тя е пример за рециклиране в затворен цикъл. „Освен повторното използване на всякакви други рециклируеми материали, като пластмасови бутилки например, успяхме да включим и рециклирани влакна от старите ни дрехи като суровина за нови облекла“, заявява Harjanne.

Ако и вие искате да сте по-устойчиви и да се възползвате от предимствата на услугата за работно облекло под наем, не се колебайте, свържете се с нас още сега на имейл infobg@lindstromgroup.com или телефон +359 2 841 11 10.

Lindström Group
Lindström Group