Заедно с клиенти и партньори

Предоставяме услуги на над 237 000 клиенти. Клиентите ни са от различни индустрии – от големи мултинационални групи и вериги до малки компании с един предприемач. Вярваме, че съвместната работа и наблягането на непрекъснатото развитие са единствените начини да успеем и да посрещнем бъдещите предизвикателства. Заедно с нашите доставчици и подизпълнители сме създали редица мрежи за сътрудничество, които ни позволяват да предоставяме на клиентите си още по-добри услуги – и да насърчаваме устойчивото развитие.

Феноменална удовлетвореност на клиентите

Насърчаваме диалога с нашите клиенти с помощта на различни стратегии и в различни формати. Събираме обратна информация от клиентите с 5 специално разработени за това проучвания „Гласът на клиента“ на различни етапи от работата с клиента – в реално време и от всички държави, в които работим. Индексът CX измерва качеството на нашето общуване и сътрудничество с клиентите, както и лекотата на прилагане на услугите и продуктите. Показателите NPS също се изчисляват въз основа на нашите проучвания Voice of Customer и описват готовността на клиентите ни да препоръчат нашите услуги.

Разработване на нашите предложения чрез сътрудничество

Предлагането на нашите продукти и услуги е силно ориентирано към клиентите и ние сме установили уникални начини за постигане на високо ниво на сътрудничество при разработването на нашите продукти и услуги. Като част от концепцията Lindström Lounge провеждаме семинари, насочени към иновациите, на които заедно с нашите клиенти проучваме бъдещите бизнес възможности и идентифицираме идеи за нови услуги и продукти. Концепцията бе приложена за първи път във Финландия и оттогава се разшири в няколко други държави. През 2021 г. стартирахме специфични за индустрията консултативни съвети, в които каним експерти от индустрията да проведат открити дискусии с нашите експерти. Първите два Консултативни съвета бяха проведени през 2021 г. и представляваха хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.

Включване на доставчиците в разработването

Мрежата ни от доставчици е широка и партньорите ни представляват широк спектър от индустрии – от доставчици на суровини и подизпълнители на перални, до хора, предлагащи ИТ услуги. За да подобрим сътрудничеството в рамките на нашата обширна и глобална мрежа от доставчици, през 2021 г. стартирахме индекса Voice of Partner.

Отговорността на нашата верига от доставки е от голямо значение за нас и ние определяме ясни стандарти за нашите доставчици. Сътрудничеството се ръководи от нашия Кодекс за поведение, а ние се стремим към постигане на дългосрочни и стабилни взаимоотношения с доставчиците ни. Разполагаме със системи за управление и оценка на рисковете, които отново са свързани с отношенията с нашите доставчици.