Да бъдем желан партньор означава, че се ангажираме да предоставяме безпроблемна услуга и да гарантираме, че нашите клиенти имат най-доброто преживяване във всички свои отношения с нас. Това означава също така подкрепа и развитие на най-добрата екосистема от партньори и подизпълнители, така че нашите клиенти да получат най-всестранните услуги в нашия бизнес сектор. Това включва повишените ни усилия да предлагаме лесни за използване дигитални услуги при поискване, а също така активно да даваме възможност на клиентите ни да стават по-устойчиви.