Кръговият бизнес модел изгражда основата

Тъй като нашият бизнес модел се гради върху кръговата икономика, наш бизнес интерес е също така да оптимизираме използването на природните ресурси и да избягваме свръхпроизводството. Докато полагаме усилия да се грижим за околната среда с нашите услуги, съобразени с ресурсите, ние също така подобряваме и нашата рентабилност.

За да намалим свръхпроизводството, удължаваме срока на експлоатация на текстилните изделия и свеждаме до минимум тези в нашите складове и складовете на клиентите ни. Като използваме трайни материали, ние насърчаваме устойчивите практики още в самото начало. Освен това, като поправяме и използваме повторно нашите облекла, избягваме производството на милиони килограми ненужен текстил. Произвеждаме допълнителни поръчки при поискване в собствените ни производствени предприятия за работно облекло Prodems, което спомага за елиминиране на риска от остарял текстил в нашите запаси. С помощта на цифровите услуги можем да оптимизираме текстила, необходим на нашите клиенти.

За да пестим природните ресурси, оптимизираме използването на вода и енергия в нашите перални помещения и маршрутите за доставка на нашите клиенти. По-ниските температури на пране, по-краткото време за процеса и ефективното използване на енергията подобриха енергийната ефективност в нашите перални през последните години. В процеса на изпиране използваме топлината от отпадните води за затопляне на прясна вода. А когато текстилните изделия достигнат края на жизнения си цикъл, ние ги рециклираме като нови продукти, като суровини за различни индустрии или като влакна обратно в текстилната индустрия.

Нашето пътуване към въглеродна неутралност започна

През последните десетилетия предприехме стратегически стъпки към ефективно използване на ресурсите, така че текстилът да бъде проектиран и поддържан с минимална тежест за околната среда. Например, през последните 30 години успяхме да намалим консумацията на вода и енергия в нашите перални на половина за килограм текстил. През последните няколко години елиминирахме буферите в складовите наличности чрез собствените си съоръжения за производство на работно облекло Prodems. Инвестирайки в цифрови решения можем да оптимизираме броя на текстилните изделия, необходими на нашите клиенти. С тези мерки успяхме да намалим емисиите на парниковите газове с 30% на килограм от 2004 година насам. През идните петнадесет години решихме да направим още по-голям скок и да успеем да достигнем нетни нулеви въглеродни емисии във всички обхвати.

Управление на околната среда и устойчиви решения на операциите

Кръговият бизнес модел изгражда основата

Тъй като нашият бизнес модел се гради върху кръговата икономика, наш бизнес интерес е също така да оптимизираме използването на природните ресурси и да избягваме свръхпроизводството. Докато полагаме усилия да се грижим за околната среда с нашите услуги, съобразени с ресурсите, ние също така подобряваме и нашата рентабилност.

За да намалим свръхпроизводството, удължаваме срока на експлоатация на текстилните изделия и свеждаме до минимум тези в нашите складове и складовете на клиентите ни. Като използваме трайни материали, ние насърчаваме устойчивите практики още в самото начало. Освен това, като поправяме и използваме повторно нашите облекла, избягваме производството на милиони килограми ненужен текстил. Произвеждаме допълнителни поръчки при поискване в собствените ни производствени предприятия за работно облекло Prodems, което спомага за елиминиране на риска от остарял текстил в нашите запаси. С помощта на цифровите услуги можем да оптимизираме текстила, необходим на нашите клиенти.

За да пестим природните ресурси, оптимизираме използването на вода и енергия в нашите перални помещения и маршрутите за доставка на нашите клиенти. По-ниските температури на пране, по-краткото време за процеса и ефективното използване на енергията подобриха енергийната ефективност в нашите перални през последните години. В процеса на изпиране използваме топлината от отпадните води за затопляне на прясна вода. А когато текстилните изделия достигнат края на жизнения си цикъл, ние ги рециклираме като нови продукти, като суровини за различни индустрии или като влакна обратно в текстилната индустрия.

Нашето пътуване към въглеродна неутралност започна

През последните десетилетия предприехме стратегически стъпки към ефективно използване на ресурсите, така че текстилът да бъде проектиран и поддържан с минимална тежест за околната среда. Например, през последните 30 години успяхме да намалим консумацията на вода и енергия в нашите перални на половина за килограм текстил. През последните няколко години елиминирахме буферите в складовите наличности чрез собствените си съоръжения за производство на работно облекло Prodems. Инвестирайки в цифрови решения можем да оптимизираме броя на текстилните изделия, необходими на нашите клиенти. С тези мерки успяхме да намалим емисиите на парниковите газове с 30% на килограм от 2004 година насам. През идните петнадесет години решихме да направим още по-голям скок и да успеем да достигнем нетни нулеви въглеродни емисии във всички обхвати.

Управление на околната среда и устойчиви решения на операциите

Ние следваме и спазваме изискванията на системата за управление на околната среда ISO 14001:2015. Въз основа на системата за управление,  всички наши сервизни центрове са изготвили своя собствена програма за опазване на околната среда и са си поставили цели, освен за текстилните отпадъци, също и за потреблението на вода, енергия и перилни препарати.

Грижата за планетата за нас означава, че трябва непрестанно да имаме предвид нашите екологични аспекти и да търсим решения за намаляване на тяхното въздействие. Линдстрьом проучва екологичните аспекти на ниво група, но и поотделно във всеки център за услуги с писмен документ. Документът се актуализира на всяка втора година, или по-често в случай на забележителни промени в екологичните въздействия.

Отпадъци

През 2021 г. рециклирахме 36% от нашите текстилни отпадъци, а целта за 2025 г. е 100%. Основното предизвикателство за постигането на нашата цел е, че пазарът за рециклиране все още е в начален стадий в много от държавите, в които работим. Въпреки че винаги се опитваме да намерим местни партньори за рециклиране, намиращи се в близост до нашите бизнес единици, понякога най-близкият партньор с подходяща технология може да е се намира в съседна държава, особено когато става въпрос за продукти, които са по-трудни за рециклиране. Продуктите, които са изработени от 100% памук, без ципове, копчета или други добавки, са най-лесни за рециклиране. Например, вече сме постигнали 100% рециклиране на хотелски текстил и почти 90% от нашите памучни ролки за кърпи се рециклират, докато все още имаме големи предизвикателства при намирането на партньори за рециклиране на постелки и промишлени чистачки.

Най-големите видове отпадъци от нашата дейност в допълнение към текстила са пясъкът, утайките и опасните отпадъци. Пясъкът и утайките идват от прането на постелки и пречистването на отпадъчни води. Опасните отпадъци идват от миенето на индустриални чистачки и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.

Енергийни източници, използване и възстановяване

По-голямата част от енергията, консумирана от пералните, се използва за загряване на водата за пране и за сушене и дообработка на текстила. По-ниските температури на пране, по-краткото време на процеса и ефективното използване на енергията подобриха енергийната ефективност на пералните през последните години. Процес, при който се използва по-малко вода и по-малко енергия. През 2021 г. сме използвали 1,02 kWh за килограм измит текстил.

Оползотворяваме топлината от отпадъчните води и я използваме за загряване на прясна вода, нужна за пране. В сушилните на някои перални също се използва топлина. Топлообменници за отпадни води се добавят към всички новопостроени перални и с проекти за разширяване или с промени в машините за старите перални.

С цел да допринесем за постигане на целта за нулеви нетни въглеродни емисии, планираме да инвестираме и да изпробваме по-екологични източници на енергия, например соларни панели в нашите унгарски предприятия за производство на работно облекло. Също така ще намалим потреблението на енергия чрез използване на отпадна енергия в производствените машини. През 2021 г. Латвия и Финландия започнаха да използват зелена електроенергия. Тъй като имаме няколко центъра за услуги във Финландия, зелената електроенергия вече покрива 36% от общото потребление на електроенергия в нашата група.

Вода и отпадъчни води

Новата ни пералня за промишлено почистване в Брадфорд, Великобритания започна работа в началото на 2021 година. Тя оказа сериозно влияние върху намаленото ни потребление на вода с нова технология за нулеви отпадни води. Потреблението на вода в цялата група намаля от 7,5 л/кг на 7,2 л/кг.

Всички наши отпадъчни води се пречистват

Всички наши отпадъчни води се обработват ръчно с филтри за отстраняване на суспендирани твърди вещества, мъх и мръсотия, преди да бъдат пуснати в градската канализация. Някои перални разполагат и с по-големи съоръжения за пречистване на отпадъчни води в зависимост от местните изисквания, като тогава се отстраняват и други вредни вещества.

Препарати за почистване

Избрахме професионални доставчици на препарати за почистване за наши партньори, тъй като те ни предоставят най-новите технологии и подкрепят екологично устойчивите процеси. Във всяка пералня разполагаме с автоматични системи за дозиране на перални препарати, които са безопасни за нашите служители. Дозировките са силно оптимизирани, което означава, че не използваме твърде големи дози и така след изпиране в текстила не остават вредни вещества. Качеството на изпирането се гарантира с автоматично проследяване на системата за дозиране с редовни измервания и контрол на процеса.

Нашите перилни препарати са подбрани така, че да не са вредни за околната среда и хората. Например не използваме оптични избелители и се опитваме да сведем до минимум консумацията на хлор, който обаче все още е необходим за някои случаи на избелване на тежки петна. През 2021 г. хлорът ни на килограм измит текстил намаля от 0,90 г/кг на 0,70 г/кг.

Доставка

Текстилът, изпран в специални перални, се транспортира с превозни средства директно до клиентите, или се доставя чрез дистрибуторски центрове. Основните и местните маршрути за доставка се оптимизират непрекъснато. Транспортът се стреми към пълно натоварване и едно и също превозно средство доставя чисти текстилни изделия, и взема мръсните такива. В най-добрият случай, едно и също превозно средство доставя всички необходими продукти по едно и също време. Lindström докладва ежегодно за пробега на своята външна услуга за доставка.

Тъй като нашите центрове за услуги извън Финландия обслужват по-големи географски райони, техният пробег за доставка на килограм текстил е по-висок, отколкото във Финландия. Средният пробег на доставка на Финландия намалява значително, като е само 127 метра на килограм текстил, докато другите бизнес единици имат общо средно 382 метра на килограм текстил през 2021 г. Средният пробег на доставка на цялата група се е увеличил малко спрямо предходната година, като сега е 261 метра на текстилен килограм.

Емисии на карбонов диоксид

Ние отчитаме емисиите на въглеродния диоксид въз основа на обхвата на Протокола за парниковите газове. През 2021 година емисиите на въглеродния диоксид на нашата перална услуга бяха 327 г/кг, а емисиите на собствените ни фабрики за работно облекло бяха 321 г/произведена бройка. Тъй като собственото ни производство на облекла все още е малка част от общите ни емисии, общите емисии в цялата група бяха 328 г на килограм изпиран текстил.

През 2021 г. рециклирахме 36% от нашите текстилни отпадъци, а целта за 2025 г. е 100%. Основното предизвикателство за постигането на нашата цел е, че пазарът за рециклиране все още е в начален стадий в много от държавите, в които работим. Въпреки че винаги се опитваме да намерим местни партньори за рециклиране, намиращи се в близост до нашите бизнес единици, понякога най-близкият партньор с подходяща технология може да е се намира в съседна държава, особено когато става въпрос за продукти, които са по-трудни за рециклиране. Продуктите, които са изработени от 100% памук, без ципове, копчета или други добавки, са най-лесни за рециклиране. Например, вече сме постигнали 100% рециклиране на хотелски текстил и почти 90% от нашите памучни ролки за кърпи се рециклират, докато все още имаме големи предизвикателства при намирането на партньори за рециклиране на постелки и промишлени чистачки.

Най-големите видове отпадъци от нашата дейност в допълнение към текстила са пясъкът, утайките и опасните отпадъци. Пясъкът и утайките идват от прането на постелки и пречистването на отпадъчни води. Опасните отпадъци идват от миенето на индустриални чистачки и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.

По-голямата част от енергията, консумирана от пералните, се използва за загряване на водата за пране и за сушене и дообработка на текстила. По-ниските температури на пране, по-краткото време на процеса и ефективното използване на енергията подобриха енергийната ефективност на пералните през последните години. Процес, при който се използва по-малко вода и по-малко енергия. През 2021 г. сме използвали 1,02 kWh за килограм измит текстил.

Оползотворяваме топлината от отпадъчните води и я използваме за загряване на прясна вода, нужна за пране. В сушилните на някои перални също се използва топлина. Топлообменници за отпадни води се добавят към всички новопостроени перални и с проекти за разширяване или с промени в машините за старите перални.

С цел да допринесем за постигане на целта за нулеви нетни въглеродни емисии, планираме да инвестираме и да изпробваме по-екологични източници на енергия, например соларни панели в нашите унгарски предприятия за производство на работно облекло. Също така ще намалим потреблението на енергия чрез използване на отпадна енергия в производствените машини. През 2021 г. Латвия и Финландия започнаха да използват зелена електроенергия. Тъй като имаме няколко центъра за услуги във Финландия, зелената електроенергия вече покрива 36% от общото потребление на електроенергия в нашата група.

Новата ни пералня за промишлено почистване в Брадфорд, Великобритания започна работа в началото на 2021 година. Тя оказа сериозно влияние върху намаленото ни потребление на вода с нова технология за нулеви отпадни води. Потреблението на вода в цялата група намаля от 7,5 л/кг на 7,2 л/кг.

Всички наши отпадъчни води се пречистват

Всички наши отпадъчни води се обработват ръчно с филтри за отстраняване на суспендирани твърди вещества, мъх и мръсотия, преди да бъдат пуснати в градската канализация. Някои перални разполагат и с по-големи съоръжения за пречистване на отпадъчни води в зависимост от местните изисквания, като тогава се отстраняват и други вредни вещества.

Избрахме професионални доставчици на препарати за почистване за наши партньори, тъй като те ни предоставят най-новите технологии и подкрепят екологично устойчивите процеси. Във всяка пералня разполагаме с автоматични системи за дозиране на перални препарати, които са безопасни за нашите служители. Дозировките са силно оптимизирани, което означава, че не използваме твърде големи дози и така след изпиране в текстила не остават вредни вещества. Качеството на изпирането се гарантира с автоматично проследяване на системата за дозиране с редовни измервания и контрол на процеса.

Нашите перилни препарати са подбрани така, че да не са вредни за околната среда и хората. Например не използваме оптични избелители и се опитваме да сведем до минимум консумацията на хлор, който обаче все още е необходим за някои случаи на избелване на тежки петна. През 2021 г. хлорът ни на килограм измит текстил намаля от 0,90 г/кг на 0,70 г/кг.

Текстилът, изпран в специални перални, се транспортира с превозни средства директно до клиентите, или се доставя чрез дистрибуторски центрове. Основните и местните маршрути за доставка се оптимизират непрекъснато. Транспортът се стреми към пълно натоварване и едно и също превозно средство доставя чисти текстилни изделия, и взема мръсните такива. В най-добрият случай, едно и също превозно средство доставя всички необходими продукти по едно и също време. Lindström докладва ежегодно за пробега на своята външна услуга за доставка.

Тъй като нашите центрове за услуги извън Финландия обслужват по-големи географски райони, техният пробег за доставка на килограм текстил е по-висок, отколкото във Финландия. Средният пробег на доставка на Финландия намалява значително, като е само 127 метра на килограм текстил, докато другите бизнес единици имат общо средно 382 метра на килограм текстил през 2021 г. Средният пробег на доставка на цялата група се е увеличил малко спрямо предходната година, като сега е 261 метра на текстилен килограм.

Ние отчитаме емисиите на въглеродния диоксид въз основа на обхвата на Протокола за парниковите газове. През 2021 година емисиите на въглеродния диоксид на нашата перална услуга бяха 327 г/кг, а емисиите на собствените ни фабрики за работно облекло бяха 321 г/произведена бройка. Тъй като собственото ни производство на облекла все още е малка част от общите ни емисии, общите емисии в цялата група бяха 328 г на килограм изпиран текстил.