Грижата за планетата означава за нас непрекъснато да имаме предвид нашите екологични аспекти и да търсим решения за намаляване на тяхното въздействие. Независимо дали проектираме ново работно облекло, създаваме нови категории продукти или избираме най-добрите машини за нашите перални помещения – устойчивостта играе ключова роля във всичко, което правим. Ние предлагаме текстилни услуги за клиенти и това само по себе си е устойчив модел на услуги, тъй като ние отдаваме текстил под наем, а не го продаваме. Ние подобряваме собствената си устойчивост и тази на нашите клиенти, като разработваме иновативни решения и услуги.