Нашите решения в сферата на хотелиерството и ресторантьорството

Хигиената на работната среда и работното облекло, както и привлекателността и индивидуална визия на съоръженията са важни за компаниите в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Ние в Lindström гарантираме, че изискванията за хигиена и безопасност се спазват на всички етапи на операциите, и че ние предлагаме решения в подкрепа на корпоративния имидж. Нашите продукти дават възможност да се използват цветовете и моделите на компанията Ви. С помощта на индивидуалния облик, можете да комуникирате бранда на компанията си и ефективно да възпроизведете нейната цветова гама.

Нашият център за обслужване включва решения за корпоративно облекло. Нашите услуги под наем са гъвкави по отношение на сезоните, не са обвързващи с време, капитал и ресурси от Вашата компания.

Нашето интелигентно обслужване включва цялата верига от услуги под наем: от оценка на нуждите и закупуване на текстил до поддръжка и складиране, замяна, рециклиране и финално унищожаване.

Вижте видеото за нашите решения в сферата на хотелиерството и ресторантьорството

https://www.youtube.com/watch?v=4AskfYBAsNo

Suunnittelu

Дизайн
С помощта на колекцията ни от решения за сферата на услугите е лесно да се изгради един унифициран корпоративен имидж. Ние обръщаме внимание на хигиената още по време на проектирането на работното облекло. Чрез нашия модел на работно облекло и селекция от материали ние гарантираме, че работното облекло ще запази функционалността си по време на дългите работни дни, както и че ще издържи на регулярната поддръжка.

Huolto

Поддръжка
Нашите центрове за обслужване следват европейския стандарт EN-SFS-14065, който осигурява необходимото ниво на хигиена по време на цялостния процес на поддръжката. Всички наши служители следват стриктно инструкции по отношение на облеклото, личната хигиена и предотвратяването на инфекции.

Valvonta

Мониторинг
За да се гарантира ефикасна дезинфекция, нашата система за мониторинг контролира температурата на изпиране, стойностите на рН и дозировката на перилни препарати. Редовно провежданите бактериални тестове също са част от осигуряването на качество на микробиологично ниво. В допълнение, на случаен принцип ние извършваме хигиенни тестове на дрехите преди те да бъдат изпратени на нашите клиенти.