Нашите услуги за здравния сектор

Хигиената на работната среда и работното облекло са особено важни в здравния сектор. Lindström предлага широкообхватна колекция от медицинско облекло, проектирано за здравния сектор, което гарантира безопасност, разпознаваемост и индивидуален облик на здравния персонал. Ние се грижим за хигиената и безопасността във всички фази.

Suunnittelu

Дизайн
Ние обръщаме специално внимание на хигиената още по време на проектирането на работното облекло.  Чрез нашия модел за работно облекло и селекция от материи ние гарантираме, че то ще запази функционалността си по време на работното време, както и че ще издържи на регулярна поддръжка.

Huolto

Поддръжка
Нашите центрове за обслужване следват европейския стандарт за хигиена EN-SFS-14065, който гарантира нужното ниво на хигиена на текстила за болнични нужди по време на целия процес на поддръжката. Целият ни персонал следва стриктно инструкциите по отношение на облеклото, хигиената и предотвратяването на инфекции.

Valvonta

Мониторинг
За да се гарантира ефикасна дезинфекция, нашите системи за мониторинг следят температурата на изпиране, PH стойностите и дозировката на перилните препарати. Редовно провежданите бактериални тестове също са част от осигуряването на качество на микробиологично ниво. Ние извършваме хигиенни тестове на дрехите на случаен принцип преди да бъдат изпратени на нашите клиенти.