Our services for the food industry

Hygiene of the working environment and work clothes are especially important for companies operating in the food industry. We take care of hygiene and safety requirements during all phases of our operations. We offer a large selection of workwear developed for the food industry. With the help of our mat services you ensure the work comfort and cleanliness of the workplace for your employees.

We comply with the specific hygiene requirements of the food industry in all its phases

Suunnittelu

Дизайн
Още по време на разработването на дизайна на работното облекло ние вземаме предвид хигиената. С помощта на модел за работно облекло и селекция от материали ние гарантираме, че чужди частици няма да попаднат в храната. Например, обикновено облеклото няма джобове над кръста.

Huolto

Поддръжка
Нашите центрове за обслужване следват европейския стандарт EN-SFS-14065, който осигурява необходимото ниво на хигиена по време на цялостния процес на поддръжката. Всички наши служители следват стриктни инструкции по отношение на облеклото, личната хигиена и предотвратяването на инфекции.

Valvonta

Мониторинг
За да се осигури ефективна дезинфекция, нашите системи за мониторинг следят температурата на изпиране, стойностите на рН и дозировката на перилни препарати. Редовно провежданите бактериални тестове също са част от осигуряването на качество на микробиологично ниво. Ние извършваме хигиенни тестове на дрехите на случаен принцип преди те да бъдат изпратени на нашите клиенти.