Нашите услуги за хранително-вкусовата промишленост

Хигиената на работната среда и работното облекло са особено важни за компаниите, които оперират в хранително-вкусовата промишленост. Ние се грижим за изискванията за хигиена и безопасност по време на всички фази на нашите операции. Ние предлагаме голяма селекция от работно облекло, разработено за хранително-вкусовата промишленост. С помощта на нашите услуги с изтривалки Вие осигурявате работния комфорт и чистотата на работното място за своите служители.

Ние се съобразяваме със специфичните хигиенни изисквания на хранително-вкусовата промишленост във всичките ѝ фази

Suunnittelu

Дизайн
Още по време на разработването на дизайна на работното облекло ние вземаме предвид хигиената. С помощта на модел за работно облекло и селекция от материали ние гарантираме, че чужди частици няма да попаднат в храната. Например, обикновено облеклото няма джобове над кръста.

Huolto

Поддръжка
Нашите центрове за обслужване следват европейския стандарт EN-SFS-14065, който осигурява необходимото ниво на хигиена по време на цялостния процес на поддръжката. Всички наши служители следват стриктни инструкции по отношение на облеклото, личната хигиена и предотвратяването на инфекции.

Valvonta

Мониторинг
За да се осигури ефективна дезинфекция, нашите системи за мониторинг следят температурата на изпиране, стойностите на рН и дозировката на перилни препарати. Редовно провежданите бактериални тестове също са част от осигуряването на качество на микробиологично ниво. Ние извършваме хигиенни тестове на дрехите на случаен принцип преди те да бъдат изпратени на нашите клиенти.