Продукти за избърсване и абсорбиране за индустриална употреба

Услугата предоставя продукти за почистване на промишлени замърсявания и опасни отпадъци. Редовно вземаме за пране мръсните кърпи и употребените абсорбиращи постелки и едновременно с това доставяме чисти такива. Така винаги имате достатъчно чисти кърпи и абсорбиращи постелки в употреба, а помещенията ви остават чисти благодарение на включените в услугата ни контейнери за събиране на мръсните продукти. Доверете се на нас като професионален доставчик на текстилни услуги под наем и позволете ние да се погрижим отговорно за вашите опасни отпадъци!

Предимства на услугата с индустриални кърпи под наем

Икономично решение, което ви спестява време и пари

Изхвърляте опасните отпадъци в съответствие с нормативната уредба

Гъвкава услуга, която лесно се адаптира към вашите нужди

Предимства на услугата с индустриални кърпи под наем

Нашата услуга с индустриални кърпи под наем предлага издръжливи текстилни продукти за почистване при работа с промишлени и токсични отпадъци. Ние доставяме чисти кърпи и абсорбиращи постелки според договорени интервали от време и вземаме използваните мръсни такива, които перем в нашата индустриална пералня. Нашата услуга гарантира, че винаги имате на разположение достатъчно чисти кърпи и абсорбиращи подложки за употреба.

Нашата услуга е гъвкава спрямо вашите нужди и може да бъде актуализирана по всяко време. Ако имате сезонни промени или внезапна нужда от повече продукти, можем да променим количеството на доставяните към вас продукти.

Промишлените замърсявания най-често са от масла и други подобни, класифицирани като опасни отпадъци. Третирането и изхвърлянето на такива замърсявания се регулира от закона. Ние се придържаме към строги инструкции за безопасност и опазване на околната среда при обработката и транспортирането на нашите индустриални кърпи и абсорбиращи подложки. Изпробвайте нашата услуга и бъдете спокойни, защото ние ще се погрижим за отговорното изхвърляне на опасните отпадъци вместо вас!

Нашият гъвкав модел на обслужване ви гарантира рентабилност. С използването на рециклируем продукт за почистване обемът на отпадъците намалява, а разходите за изхвърляне на такива отпадъци вече не са ваша грижа. За да започнете да използвате нашата услуга, не са необходими първоначални инвестиции – ние ви предоставяме продуктите и контейнерите, а вие заплащате само седмична наемна такса за услугата, в зависимост от това колко продукти са ви необходими. Възползвайте се пълноценно от възможностите за спестяване на разходи като се доверите на нашия експертен опит!

Прилагаме строги правила за безопасност и опазване на околната среда, когато става въпрос за обработка и транспортиране на нашите продукти. Нашият процес на обслужване е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 9001:2000.

Как работи нашата услуга?

Measure icon

Оценка на нуждите

Въз основа на съвместно извършената оценка на потребностите ви, планираме кърпите и абсорбиращите постелки, които са най-подходящи за вас. При стартирането на услугата доставяме безопасни и висококачествени контейнери за събиране на продуктите във вашите помещения.

Laundry icon

Пране и поддръжка

Ние перем и поддъраме индустриалните кърпи и абсорбиращите подложки за вас, като се грижим опасните отпадъци да бъдат отговорно обработени и изхвърлени в съответствие със закона.

Deliver icon

Доставка

Ние вземаме използваните мръсни кърпи и абсорбиращи подложки за пране, като едновременно доставяме чисти консумативи.

Recycle icon

Съхранение

Когато изделията вече не могат да се използват, ние гарантираме, че ще бъдат рециклирани по екологичен начин.

За кого са предназначени нашите индустриални кърпи?