Еднакви възможности за всички

Линдстрьом е международна семейна компания с водещ подход към кръговата икономика. Ние предлагаме на своите служители възможността да бъдат част от развитието на бизнеса на бъдещето, който насърчава устойчивото развитие на нашата планета. Като работна общност ние ценим грижата за околните, както и уважението към всеки. Като работодател вярваме, че предлагаме на всички равни възможности за развитие и израстване към вдъхновяващи позиции, както и предлагаме мотивиращо и справедливо заплащане.
Ние работим в много различни държави и нашата работна общност – дори в рамките на една държава – е наистина мултикултурна. Вярваме, че третираме всички хора еднакво и им гарантираме безопасни условия за труд, както и достойни възнаграждения за свършената работа. Въпреки че методите ни на работа са до голяма степен уеднаквени във всички страни, ние също така зачитаме и изискванията на различните култури. Редовно измерваме удовлетвореността от работата чрез проучването „Гласът на служителите“ и индекса Employer Net Promoter Score (eNPS). Общата оценка на удовлетвореността на служителите е 4,2/5, а eNPS е +29. Проучването измерва също така и нашия индекс We Care и индекса Leadership, като и двата индекса са на високо ниво – 4,3/5.