Текстилът под наем е подходящ за всички отрасли

Нашите текстилни услуги са гъвкаво решение за различните нужди на различните индустрии. Нашата селекция услуги обхваща всичко от дизайна на работно облекло до личните предпазни средства. Предлагаме гъвкави решения за специфичните нужди на различни отрасли и фирми с различни размери.

Изберете отрасъл