Услугите с текстил под наем са подходящи за всички индустрии

Нашите текстилни услуги са гъвкаво решение за различните нужди на различните индустрии. Нашата селекция от услуги обхваща всичко – от дизайна на работно облекло до лични предпазни средства. Ние предлагаме гъвкави решения за специфичните нужди на различни индустрии и компании с различен размер.

Изберете отрасъл