Amadea Perković je vodeći revizor u kompaniji SGS Adriatica i glavni predavač na našem, drugom po redu, besplatnom vebinaru. Amadea, osim što ima preko deset godina iskustva kao revizor u SGS Adriatica d.o.o., se bavi i edukacijom kao predavač na teme po zahtevu klijenata.

U ovom kratkom intervjuu, Amadea nam je podrobnije objasnila šta je to Gluten free sertifikat i kako da se pripremite za postupak sertifikovanja. Za detaljane informacije o procesu Gluten free sertifikacije, prijavite se na naš besplatni vebinar koji će se održati 14.04.2022. u 10:00 časova.

Šta je to Gluten free sertifikat i zašto je važan?

Svjetsko tržište proizvoda bez glutena vrlo brzo raste. Vrijednost od 5,6 milijardi dolara zabilježena je u 2020., a predviđa se da će dostići 8,3 milijarde dolara do 2025. godine. U SAD-u i Europi sve veći broj ljudi ima dijagnozu celijakije ili netolerancije na gluten. To je važan čimbenik u pokretanju rasta tržišta. Međutim, većina nedavnih postignuća u ovom sektoru može se pripisati i percepciji potrošača da je hrana bez glutena zdravija od hrane koja sadrži gluten.

Snažna prisutnost maloprodaje i razne vladine inicijative također su potaknule povećanu potražnju bezglutenskih proizvoda. Dobivanje certifikata i znak „prekriženog klasa“ na proizvodima će uvjeriti potrošače koji traže hranu bez glutena da vaši proizvodi zadovoljavaju njihove zahtjeve i da je isto potvrđeno od neovisnog tijela, tzv. treće strane.

Koje su glavne prednosti sertifikovanja? Kako dobijanje sertivikata utiče na uspešnost poslovanja?

Amadea Perković je vodeći revizor u kompaniji SGS Adriatica i glavni predavač na našem, drugom po redu, besplatnom vebinaru.

Usluga certificiranja bezglutenskih proizvoda od strane SGS-a pribavlja neovisnu provjeru statusa proizvoda bez glutena i ispunjava rastuće zahtjeve potrošača.

SGS je jedino certifikacijsko tijelo koje nudi najpovoljniju i sveobuhvatnu AOECS shemu certificiranja bez glutena, koja zadovoljava vaše jedinstvene zahtjeve. Pružamo besprijekoran pristup reviziji putem audita.  Kao neovisna treća strana, nudimo vam provjerene načine da se razlikujete od konkurencije i povećate povjerenje u svoje proizvode među potrošačima koji ne podnose gluten.

Kako izgleda proces sertifikovanja?

Postupak certificiranja je sličan drugim certifikacijskim auditima uz iznimku procjene zadovoljavanja zahtjeva AOECS standarda koji je dostupan besplatno na stranicama AOECS organizacije. Odlukom o certificiranju počinjete pripremu u dogovoru sa SGS certifikacijskom kućom i Društvom za celijakiju.

Uz pripremljenu dokumentaciju, procese rada, proizvode koje certificirate analizirate na gluten sukladno zadanoj metodi, u akreditiranom laboratoriju. Analitička izvješća prilažete zahtjevu za certificiranje. Nakon uspješno provedenog audita, koji uključuje pregled pogona, procesa i dokumentacije,  izvještaj audita/revizije prolazi odobravanje od strane SGS tehničkog savjeta te se šalje u AOECS. Utvrđivanjem zadovoljavanja svih zahtjeva, plaćanja licence, izdaje se certifikat. Certifikat se obnavlja jednom godišnje.

Na šta revizor obraća pažnju?

Pregledava se pogon od prihvata sirovine do izlaza gotovog proizvoda, također dokumentacija vezana za isto s posebnim osvrtom na nabavu i dokaze o sirovinama bez glutena te HACCP plan i analizu opasnosti koja uključuje gluten. Na dan audita proizvodnja bezglutenskog proizvoda mora biti u tijeku.

Nije nužno da je proizvodnja bezglutenskih proizvoda u zasebnom prostoru, ali ako nije, svi zahtjevi se podižu na viši nivo kako bi se provjerila i osigurala nemogućnost pojave kontaminacije glutenom. Analitička izvješća za analize gotovih proizvoda na gluten moraju biti dostupna. Certifikacijski ciklus je jednogodišnji. Nakon audita klijent u slučaju nesukladnosti ima period za provedbu korektivnih mjera jer se certifikat izdaje tek kad su sve nesukladnosti ispravljene bez ikakvog bodovanja istog.

Koje su glavne stavke Gluten free sertifikacije vezane za radna odela i uniforme zaposlenih?

Odjeća mora biti čista i mora se adekvatno mijenjati ovisno o rezultatima procjene rizika koju klijent provede. Ista može biti i predmet uzorkovanja kako bi se provjerilo da nema tragova glutena na njoj. Međutim, puno važnije je da je svo osoblje uključeno u proizvodnju  osposobljeno za identifikaciju opasnosti od kontaminacije glutenom i sve procese i postupke koji se vežu uz njihov rad.

Tvrtka mora puno uložiti u podizanje svijesti djelatnika i osposobljavanje za prepoznavanje kritičnih situacija križne kontaminacije, procjenjivanje rizika, sprječavanje nesukladnosti, što uključuje i odnos prema radnoj i zaštitnoj odjeći.

Zašto se treba prijaviti za vebinar? Kako učešće u vebinaru može da unapredi poslovanje?

Webinar u kratkom vremenu pruža konkretne upute o načinu certificiranja i potrebnim koracima za dobivanje licence „prekriženog klasa“ na bezglutenskim proizvodima tvrtkama koje već proizvode takve proizvode, dok tvrtkama koje tek razmišljaju o pripremi za proizvodnju bezglutenskih proizvoda i certificiranje, bit će zanimljivo dobiti informacije o zahtjevima AOECS standarda, načinu certificiranja i koracima koje treba provesti do certifikacije.

Pridružite nam se na besplatnom vebinaru sa iskusnim stručnjacima!

Vebinar će biti održan 14.4.2022. sa početkom u 10:00 časova, predviđeno trajanje je 120 minuta. Organizatori su Lindstrom i SGS Adriatica.
Za sva dodatna pitanja, pozovite 063 333 165.