Uppförandekod

Vår uppförandekod

(Code of conduct)

Home / Om Lindström / Uppförandekod
(Code of conduct)

Meddelande från vår VD

Jag är glad över att kunna presentera vår uppförandekod, som består av de globala etiska principer som styr vår verksamhet och vårt uppförande. Denna uppförandekod bygger på vårt syfte och våra värderingar. Vi är inte bara en leverantör av textiltjänster – vi möjliggör säkrare arbetsplatser, främjar välbefinnande och är en samarbetspartner inom hållbar utveckling. Vårt syfte vägleder oss att ta hand om planeten och dess människor, och våra värderingar fungerar som en kompass för hur vi beter oss mot andra. Den dagliga värdehanteringen påverkas också av vår We Care-kultur, som våra ledare och team är engagerade i.

I vår uppförandekod definierar vi tydliga principer för etisk affärsverksamhet, respekt för anställdas mänskliga rättigheter och miljöpraxis. Detta är inte en fråga om val och inte heller något vi kan kompromissa med. Vi förväntar oss att alla våra anställda och leverantörer förstår detta och följer våra riktlinjer fullt ut. Jag tackar var och en av er för att ni tog er tid att fördjupa er i vår uppförandekod. Ditt engagemang för gemensamma principer säkerställer att vi tillsammans främjar en ärlig och hållbar verksamhetsmiljö.

Juha Laurio
VD, Lindström Group