Hållbarhet

Den textila revolutionen inom hållbarhet

Hållbarhet är en av våra värderingar, och därför är det mycket viktigt för oss att agera i enlighet med detta.

Home / Hållbarhet
Hållbarhet är en av våra värderingar, och därför är det mycket viktigt för oss att agera i enlighet med detta.

Genom att främja lösningar för cirkulär ekonomi och kräva lösningar som ersätter kortlivade produkter minskar företagen överproduktionen av material och onödig användning av naturresurser.

Hållbarhet är en av våra värderingar, och därför är det mycket viktigt för oss att agera i enlighet med detta. Vi vill för vår del ta ansvar för att vår planet ska må bra även i framtiden. Med vår cirkulära affärsmodell vill vi ge mer till planeten och ta mindre från den. Hållbarhet är också en viktig del av vår betydelse och strategi för 2025.

Genom att förbinda oss till cirkulär ekonomi och hållbar utveckling kan vi erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ till engångsprodukter, textilägande och att tvätta hemma. På så sätt hjälper vi dem också att växa på ett hållbart sätt.

Vi designar alltid våra produkter av hållbara och ansvarsfulla material som är lätta att underhålla, reparera och återvinna. Under 2023 reparerade vi mer än 4,8 miljoner textilier. Vårt mål är att senast 2025 återvinna 100 % av vårt textilavfall i hela koncernen.

Vastuullisuusraportti 2023

Läs hållbarhetsrapporten för 2023 på finska.

Sustainability report 2023

Our 175th anniversary was marked with outstanding achievements.

Beslut för en bättre morgondag

Beslut för en bättre morgondag

Vårt mål är att minska våra utsläpp av växthusgaser varje år och halvera dem till 2030 samt nå nettonollutsläpp till år 2050 i hela vår värdekedja. Våra mål har godkänts av Science Based Targets initiative, så att de garanterat är i linje med den senaste klimatvetenskapen.

Vi gör mer av mindre

Vi gör mer av mindre

Genom att främja lösningar för cirkulär ekonomi och kräva lösningar som ersätter kortlivade produkter minskar vi överproduktionen av material och onödig användning av naturresurser.

Revolution inom hållbarhet

Hållbarhet och hållbara lösningar är viktiga för oss när vi designar nya arbetskläder eller produktkategorier. Våra kunder kan vara säkra på att våra produkter är tillverkade av noggrant utvalda material och därmed också håller.

Eftersom vår tjänst bygger på cirkulär ekonomi är det i sig ett hållbart val. Istället för att köpa och tvätta textilier själva eller att anställda tvättar dem hemma, kan vi erbjuda tjänster med mindre vatten-, tvättmedels- och energiförbrukning.

Vi bryr oss om våra medarbetare
Vi bryr oss om våra medarbetare
Det är viktigt för oss att ta hand om våra anställdas välbefinnande och säkerhet genom att garantera rättvisa arbetsvillkor och erbjuda alla Lindströms anställda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Vi reparerar och återvinner
Vi reparerar och återvinner
Vår verksamhet bygger på cirkulär ekonomi: vi reparerar trasiga kläder och återvinner använda textilier till nya fibrer. För oss är mindre mer: längre livscykler, mindre belastning på vår planet.
Partnerskap och ansvar
Partnerskap och ansvar
Vi vill inspirera och hjälpa våra kunder att växa på ett hållbart sätt. Vi engagerar ekosystem och partnerskap så att vi kan lysa tillsammans.
Finansiellt stabil partner
Finansiellt stabil partner
Vi tar hand om vårt företags tillväxt och lönsamhet så att vi kan vara en pålitlig partner för alla våra intressenter.

CERTIFIKAT