Om Lindström

Över 175 år gammalt internationellt familjeföretag

Home / Om Lindström
Över 175 år gammalt internationellt familjeföretag

Vi är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet inom textilbranschen. Lindström betjänar sina finska kunder på servicecenter på 17 orter.

Lindströms princip är att underhålla textilier i servicecenter nära kunden, för att snabbt och kostnadseffektivt kunna reagera på kundens behov, och transporten av textilier mellan underhåll och kund belastar miljön så lite som möjligt. Vår verksamhet styrs av våra värderingar, som är lönsam tillväxt, hållbarhet, långvariga kundrelationer, entusiasm samt motivationen att lära.

Vi erbjuder lösningar för renlighet och inredning av affärslokaler, arbetskläder och skydd samt via vårt dotterbolag Comforta, textiltjänster för hotell och hälso- och sjukvården.

Vi arbetar med att stärka våra kunders företagsimage och underlätta deras vardag med våra textiltjänster. Textilservicen är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att ta hand om ert företags textilbehov. Finland är Lindströms största verksamhetsland och står för mer än hälften av koncernens omsättning.

Vi är verksamma i 23 länder, i Europa och Asien. Vi är ett snabbt växande internationellt företag. Vårt mål är att expandera geografiskt och öka vår marknadsandel på lång sikt. Vår framgång bygger på starkt konceptualiserade arbetsrutiner som säkerställer verksamhetens kvalitet, enhetliga tjänster och ansvarstagande i alla de länder där vi är verksamma.

4700
anställda
21
textilier i omlopp (milj)
506,2
omsättning (milj €)
23
länder
Beslut för en bättre morgondag

Beslut för en bättre morgondag

Vårt mål är att minska våra utsläpp av växthusgaser varje år och halvera dem till 2030 samt nå nettonollutsläpp till år 2050 i hela vår värdekedja. Våra mål har godkänts av Science Based Targets initiative, så att de garanterat är i linje med den senaste klimatvetenskapen.

Vi gör mer av mindre

Vi gör mer av mindre

Genom att främja lösningar för cirkulär ekonomi och kräva lösningar som ersätter kortlivade produkter minskar vi överproduktionen av material och onödig användning av naturresurser.

Revolution inom hållbarhet

Hållbarhet och hållbara lösningar är viktiga för oss när vi designar nya arbetskläder eller produktkategorier. Våra kunder kan vara säkra på att våra produkter är tillverkade av noggrant utvalda material och därmed också håller.

Eftersom vår tjänst bygger på cirkulär ekonomi är det i sig ett hållbart val. Istället för att köpa och tvätta textilier själva eller att anställda tvättar dem hemma, kan vi erbjuda tjänster med mindre vatten-, tvättmedels- och energiförbrukning.

Bara för dig
Våra kundanpassade tjänster underlättar din vardag.
Kostnadseffektiv
Genom att hyra sparar du både pengar och tid – utan dolda kostnader.
Verkligt hållbar
Den cirkulära ekonomin är kärnan i det vi gör: tillsammans gör vi mer av mindre.
Högklassig
Du har alltid tillräckligt med rena och funktionella textilier till ditt förfogande.

Experter på textilservice sedan 1848

Allt började i ett litet färgeri. Familjeföretaget är över 175 år gammalt och har under dessa år vuxit från en textilfärgningsfirma till ett tvätteri och därefter till ett professionellt textiluthyrningsföretag. Företaget har under hela sin verksamhet varit en av pionjärerna inom sitt område.