Omsorgens betydelse

För oss som tjänsteleverantör inom textilbranschen bygger hållbarhet på de beslut vi fattar – varje dag och tillsammans. Denna omsorg kan komma till uttryck i stora eller små beslut för att spara på världens resurser och att behandla våra medmänniskor bättre.

Världen är full av utmaningar. Vi kan påverka genom att göra hållbara innovationer, möjliggöra en cirkulär ekonomi, främja verkligt samarbete och helt enkelt bry oss om varandra. På så sätt gör vi det även möjligt för våra kunder att göra hållbara val.

År 2020 i siffror

388 miljoner euro i omsättning

24 verksamhetsländer

170 miljoner kg textilier tvättades

28 % av textilavfallet återvanns

28
Återvinningsgrad för textilavfall i %
42.9
Miljoner € nettointäkter
4550
Antal anställda
8.44
Kundnöjdhet (skala 1-10)

Vi bryr oss om våra medmänniskor och vår planet genom

  • Hållbara innovationer
  • Cirkulär ekonomi
  • Verkligt samarbete
  • Arbetssätt