Våra tjänster för livsmedelsindustrin

För företag inom livsmedelsindustrin är hygien speciellt viktigt. Vi beaktar hygien- och säkerhetskrav i alla faser av vårt arbete och erbjuder ett stort urval av arbetskläder designade för livsmedelsindustrin. Med hjälp av våra tjänster kan ni säkerställa både renlighet och era anställdas välbefinnande.

Vi beaktar hygienkraven inom livsmedelsindustrin i alla faser av arbetet.

Suunnittelu

Design
Hygienkraven beaktas redan under designfasen. Genom arbetsklädesmodeller och materialval ser vi till att inga främmande material förs vidare till livsmedlen. Exempelvis har kläderna vanligtvis inga fickor ovanför midjan.

Huolto

Underhåll
Våra servicecentra följer EU-standard EN-SFS-14065 som säkerställer rätt hygiennivå under underhållsprocessen. All vår personal följer stränga instruktioner om klädsel, personlig hygien och förebyggande av infektioner.

Valvonta

Övervakning
För att säkerställa effektiv desinfektion övervakar våra system tvättemperatur, pH-värden och doseringen av tvättkemikalier. Regelbunden provtagning för kontroll av bakterievärden är också en viktig del i att säkerställa mikrobiologisk kvalitet. Vi gör stickprovsmässiga hygienkontroller på de kläder som ska skickas ut till våra kunder.