Jämför tvätta hemma mot
Lindströms industriella tvättprocess

Industriell
tvätt
vs.
Tvätta
hemma
st
Vatten

l / månad

l / månad
Water icon Spara l
per år med Lindström service
Tvättmedel

g / månad

g / månad
Detergent icon Spara kg
per år med Lindström service
Energi

kWh / månad

kWh / månad
Energy icon Spara kWh
per år med Lindström service
CO2 CO2 utsläpp

kg / månad

kg / månad
Carbon footprint icon Spara kg
per år med Lindström service
Textilavfall

Förmodat antal reparationer / månad

Kasserade plagg / månad
Textile waste icon Spara kg
per år med Lindström service
Clothes icon
Water icon
Vatten
Detergent icon
Tvättmedel
Energy icon
Energi
Carbon footprint icon
Koldioxidavtryck
Textile waste icon
Textilavfall
Industriell
tvätt

l / månad

g / månad

kWh / månad

kg / månad

Förmodat antal reparationer / månad
Tvätta
hemma

l / månad

g / månad

kWh / månad

kg / månad

Kasserade plagg / månad
Spara
med Lindström service
l
vatten / år
kg
tvättmedel / år
kWh
energi / år
kg
CO2 CO2 utsläpp /år
kg
textilavfall / år

Vet du hur det skiljer sig att tvätta hemma jämfört mot vår industriella tvättprocess?

Med vår industriella tvättprocess, sparar du faktiskt mycket resurser samtidigt som dina plagg blir säkra och hygieniska.

Använd kalkylatorn (fyll i antal plagg) för att jämföra förbrukning av vatten, energi, tvättmedel mellan att tvätta hemma och industriell tvättservice.

Vilken miljöpåverkan har service av arbetskläder

46 kg
CO2

per år*

* *Studie av ETSA 2012
Textile supply icon
15 kg CO2
Textilhantering
Water heating icon
16 kg CO2
Vattenuppvärmning
Water icon
1 kg CO2
Vatten & Avfall, Vattenbehandling
Electricity icon
5 kg CO2
El
Detergents icon
4 kg CO2
Tvättmedel
Transport icon
5 kg CO2
Transporter

46kg CO2 =

Screen icon

Titta på
Star Wars triologin
63 gånger

på en plasma TV

Shower icon

Ta en 6 minuters lång
varmdusch
102 gånger

Car icon

Köra från
St. Petersburg
till Helsingfors

Freezer icon

Använda ett
kylskåp
i 291 dagar