Textilservice och arbetskläder för vård och omsorg

Inom arbetskläder sjukvård är hygien särskilt viktigt. Vi på Lindström kan hjälpa dig med arbetskläder sjukvård, arbetskläder och kläder för vård omsorg. Vi på Lindström erbjuder ett brett urval av arbetskläder inom sjukvården och arbetskläder för vården och samtidigt skyddskläder inom vården som säkerställer säkerheten, igenkännandet och det personliga utseendet för personalen inom vård och omsorg. Med hjälp av våra arbetskläder inom sjukvården och vår hygienservice garanterar du renlighet i arbetsmiljön, vilket också främjar personalens välbefinnande. Vi tar hand om hygien- och säkerhetskraven i alla faser.

Få mer information om varför textilservice är mer effektivt för ditt företag!

Suunnittelu

Design
Vi tänker på hygien redan i designstadiet av våra arbetskläder och övriga textilprodukter. Genom valet av material ser vi till att arbetskläderna bibehåller funktionaliteten under långa arbetsdagar och regelbundet underhåll.

Huolto

Underhåll
Våra servicecenter följer EU:s standard EN-SFS-14065 som säkerställer den nödvändiga hygiennivån i sjukhustextilier under hela underhållsprocessen. Vår personal följer strikta instruktioner vad gäller klädsel, personlig hygien och förebyggandet av infektioner.

Valvonta

Kontroll
För att garantera effektiv desinficering övervakar våra system vattentemperatur, pH-värden och mängden tvättmedel. Regelbunden provtagning för kontroll av bakterievärden är också en viktig del i att säkerställa mikrobiologisk kvalitet. Vi genomför även slumpmässiga stickprovstester på kläder som ska skickas ut till våra kunder.