Textilservice och arbetskläder för hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården är hygien särskilt viktigt. Vi på Lindström kan hjälpa dig med arbetskläder och kläder enligt de specifika behoven på hälso- och sjukvården. Lindström erbjuder ett brett urval av arbetskläder för de olika vårdinstitutioner, och naturligtvis även skyddskläder som garanterar medarbetarnas säkerhet, och även underlättar identifieringen och personalens image inom hälso- och sjukvårdens institutioner. Med användning av våra tjänster i samband med arbetskläder samt vår hygienservice garanterar du hygien och sanitet i arbetsmiljön, vilket naturligtvis också främjar personalens välbefinnande. Vi granskar löpande hygien- och säkerhetskraven i vårdsverksamhetens samtliga faser.

Få mer information om varför textilservice är en effektivare lösning för just ditt verksamhetsområde!

Suunnittelu

Design
Vi har hygien i fokus redan i designstadiet av våra arbetskläder och övriga textilprodukter. Genom materialvalet ser vi till att arbetskläderna bibehåller funktionaliteten under de långa arbetsdagarna och tål regelbundet underhåll.

Huolto

Underhåll

Våra servicecenter följer EU:s standard EN-SFS-14065 som säkerställer den erforderliga hygiennivån när det gäller sjukhustextilier under hela underhållsprocessen. Vår personal följer strikta instruktioner angående klädsel, personlig hygien samt förebyggandet av kontaminationer.

Valvonta

Kontroll

För att garantera effektiv desinficering övervakar våra system vattentemperatur, pH-värden och mängden av tvättmedel. Regelbunden provtagning för kontroll av bakterievärden är också ett viktigt led i att garantera erforderlig mikrobiologisk kvalitet. Vi genomför även slumpmässiga stickprovstester på kläder som ska skickas ut till våra kunder.