Om Lindström

Över 175 år gammalt internationellt familjeföretag

Vi är stolta över vår 175 år långa historia och lika spända på vad nästa 175 kommer att ge.

Lindström / Om Lindström
Vi är stolta över vår 175 år långa historia och lika spända på vad nästa 175 kommer att ge.

Vi är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet inom textilbranschen. Lindström betjänar sina finska kunder på servicecenter på 17 orter.

Lindströms princip är att underhålla textilier i servicecenter nära kunden, för att snabbt och kostnadseffektivt kunna reagera på kundens behov, och transporten av textilier mellan underhåll och kund belastar miljön så lite som möjligt. Vår verksamhet styrs av våra värderingar, som är lönsam tillväxt, hållbarhet, långvariga kundrelationer, entusiasm samt motivationen att lära.

Vi erbjuder lösningar för renlighet och inredning av affärslokaler, arbetskläder och skydd samt via vårt dotterbolag Comforta, textiltjänster för hotell och hälso- och sjukvården.

Vi arbetar med att stärka våra kunders företagsimage och underlätta deras vardag med våra textiltjänster. Textilservicen är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att ta hand om ert företags textilbehov. Finland är Lindströms största verksamhetsland och står för mer än hälften av koncernens omsättning.

Vi är verksamma i 23 länder, i Europa och Asien. Vi är ett snabbt växande internationellt företag. Vårt mål är att expandera geografiskt och öka vår marknadsandel på lång sikt. Vår framgång bygger på starkt konceptualiserade arbetsrutiner som säkerställer verksamhetens kvalitet, enhetliga tjänster och ansvarstagande i alla de länder där vi är verksamma.

4700
anställda
28
textilier i omlopp (milj)
506.2
omsättning (milj €)
23
länder
Cirkulära textiltjänster
1
Bara för dig
Våra kundanpassade tjänster underlättar din vardag.
2
Kostnadseffektiv
Genom att hyra sparar du både pengar och tid – utan dolda kostnader.
3
Verkligt hållbar
Den cirkulära ekonomin är kärnan i det vi gör: tillsammans gör vi mer av mindre.
4
Högklassig
Du har alltid tillräckligt med rena och funktionella textilier till ditt förfogande.

Revolution inom hållbarhet

Hållbarhet och hållbara lösningar är viktigt för oss när vi designar nya arbetskläder eller produktkategorier. Våra kunder kan vara säkra på att våra produkter är tillverkade av noggrant utvalda material och därmed också håller.

Eftersom vår tjänst bygger på cirkulär ekonomi är det i sig ett hållbart val. Istället för att köpa och tvätta textilier själva eller att anställda tvättar dem hemma, kan vi erbjuda tjänster med mindre vatten-, tvättmedels- och energiförbrukning.

Textilier omformade för en nettonollframtid

Vi påbörjade vår resa mot nettonoll för att ligga i framkant av hållbar utveckling och hjälpa våra kunder att bli mer hållbara med hjälp av våra tjänster.

Vi påbörjade vår resa mot nettonoll för att ligga i framkant av hållbar utveckling och hjälpa våra kunder att bli mer hållbara med våra tjänster. Vi siktar på att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030 och nå nettonoll till 2050. Våra mål är godkända av Science Based Targets-initiativet, vilket säkerställer att de är i linje med den senaste klimatvetenskapen för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Cirkulära tjänster för en hållbar förändring

Våra kontinuerliga arbete för hållbarhet har nu belönats med guldcertifikatet från EcoVadis.

Det innebär att vi är bland de bästa 5% av de över 100 000 utvärderade företagen och bland de bästa 2% inom vår egen bransch. Vi presterade särskilt bra inom miljöområdet med en enastående poäng på 90/100. Betyget omfattar hela Lindström Group och alla verksamhetsländer. EcoVadis är en ledande leverantör av hållbarhetsbedömningar som erbjuder en gemensam plattform för att utvärdera hållbarhetsprestanda med ett universellt poängsystem, jämförelser och verktyg för prestandaförbättring. Bedömningen täcker områdena miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.