Omsorgens betydelse

Vi vill gärna tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartner för det goda året 2021. Tillsammans uppnådde vi flera anmärkningsvärda resultat som gör oss stolta när vi ser tillbaka på året. Här följer några höjdpunkter – dessa och många fler hittar du i vår Hållbarhetsrapport 2021.

Trots att året var fullt med utmaningar i skuggan av pandemin bibehöll alla våra medarbetare ett bra samarbete med våra kunder och partner. Detta synes tydligt genom utmärkta resultat i alla undersökningar samt nya tjänster som utvecklats i gemensamt arbete – som t.ex. tjänsten med sovpåsar för daghem i Finland.

På ett flertal marknader tog vi stora steg när det gäller återvinning av textilavfall genom att inleda samarbete med lokala återvinningspartner. Med hjälp av våra lokala partner kunde vi återvinna 36 % av vårt textilavfall och är nu på rätt väg att nå målet om 100 % år 2025.

Vi har satt upp ett nytt mål för att nå koldioxidneutralitet senast år 2035, med hänsyn till alla utsläppsområden. För att säkerställa att målet är i linje med det senaste i klimatforskningen och för att uppfylla målen i Parisavtalet gick vi med i initiativet Science Based Targets (SBTi).

Vi tog stora steg mot en heltäckande digitalisering av vår tjänst för arbetskläder med hjälp av RFID-märkta plagg. Detta ger ytterligare ökat insyn i våra tjänster för arbetskläder och renrum och bidrar till att optimera antalet plagg som våra kunder behöver.

Vi fick flera externa erkännanden på våra marknader, till exempel valdes vi till ett av Finlands mest intressanta företag inom cirkulär ekonomi.

waste icon
36% återvinningsgrad textilavfall
4,700 anställda
24 länder, där vi är verksamma
heart bubble icon 4,2 tillfredsställelse hos de anställda (på en skala 1-5)
washing machine icon 193.3ton textilier som tvättades 2021
>4,5 miljoner reparerade mattor och arbetskläder thread and needle icon
turnover icon
432.5m€ omsättning (årlig tillväxt om på 8%)
shaking hands icon
8,7 CX* Index (* på kundupplevelse skala 1-10)
+50 NPS (på skala -100 – 100)

Vi bryr oss om våra medmänniskor och vår planet genom

  • Hållbara innovationer
  • Cirkulär ekonomi
  • Verkligt samarbete
  • Arbetssätt