Omsorgens betydelse

För oss som tjänsteleverantör inom textilbranschen bygger hållbarhet särskilt på de beslut vi varje dag fattar – tillsammans. Denna omsorg kan komma till uttryck i stora eller små beslut för att spara på världens resurser och att behandla våra medmänniskor bättre.

Världen är full av utmaningar. Vi kan påverka världen genom att ta fram hållbara innovationer, möjliggöra en cirkulär ekonomi, främja verkligt samarbete och helt enkelt bry oss om varandra. På så sätt gör vi det möjligt även för våra kunder att göra hållbara val.

År 2018 i siffror

387 miljoner euro i omsättning

24 verksamhetsländer

195 miljoner kg textilier tvättades

88 % av textilavfallet återvanns

84
Återvinningsgrad för textilavfall i %
18
Miljoner € nettointäkter
4300
Antal anställda
4
Kundnöjdhet (skala 1-5)

Vi bryr oss om våra medmänniskor och vår planet genom

  • Hållbara innovationer
  • Cirkulär ekonomi
  • Verkligt samarbete
  • Arbetssätt