Textilservice för verkstäder, tung och lätt industri

Lindströms textilservice för arbetskläder tillhandahåller kläder och skydd för de anställda i enlighet med de gällande bestämmelserna för arbetarskydds. Ni får alla de arbets- och skyddskläder för användning inom industrin ni behöver, levererade direkt till arbetsplatserna. Våra tjänster är kostnadseffektiva och ni sparar både tid och arbete när ni inte behöver binda kapital i inköp, lagring och tvätt av arbetsplaggen. Med vår industritvätt tar vi på ett ansvarsfullt sätt hand om all smuts och farligt avfall som i kläderna samlar upp.

Få mer information om varför textilservice är mer effektivt för just ditt företag!

Suunnittelu

Design
Vi har lagt särskild vikt vid att alla våra arbetskläder är praktiska och har god passform. Våra arbetskläder för krävande yrkesmässig användning uppfyller de anställdas tuffaste krav, både när det gäller funktionalitet och utseende. Våra skyddskläder är certifierade produkter som uppfyller säkerhetskraven och myndigheternas föreskrifter.

Huolto

Underhåll
Lindström sköter underhåll, reparation och utbyte av arbetskläderna. Ni kan vara säkra på att våra produkters egenskaper håller sig på den i förväg fastställde nivån även vid användning i krävande arbetsmiljöer. Med hjälp av våra tjänster kan ni lätt se till, att de anställda alltid har rena arbetskläder tillgängliga.

Valvonta

Övervakning
Vi ser till att företagets val av arbetskläder ligger på rätt nivå och att produkterna finns tillgängliga snabbt. Våra servicecentra är certifierade enligt Miljöledningssystemet ISO 14001.