Vår textilservice för butik och handel

Inom handeln har rena arbetskläder som stödjer företagets image och lokalernas renlighet en stor påverkan på kundupplevelsen och kvalitetsimagen. Med hjälp av vår breda fullservice kommer ni att kunna förbättra er affärsverksamhet och öka kundnöjdheten och försäljningen. Vi har arbetskläder för både dam och herr men även unisexkläder.

Få mer information om varför textilservice är mer effektivt för ditt företag!

Arbetskläder som levereras direkt till skåpen

Anställda behöver inte lägga ner tid på hantering eller inköp av arbetskläder. Arbetskläderna levereras direkt till skåpet så att arbetet flyter på.

Arbetsgivaren behöver inte binda upp kapital i lager eller avsätta personal för inköp eller hantering av arbetskläder. Dessutom blir arbetsledarnas arbete lättare när det finns tydliga regler.

Allt ni behöver, behändigt från en och samma leverantör – arbetskläder, tvätt och lagring

Intervallet mellan klädbyten kan anpassas, exempelvis efter säsong.

Flexibilitet efter behov. Plaggstocken anpassas efter er personalstyrka.

Ökat arbetarskydd, mindre sjukfrånvaro

Lämpliga skyddskläder och hygien minskar spridningen av infektioner. Med vår service har era anställda alltid tillgång till hela, rena och hygieniska arbetskläder och behöver inte oroa sig för att inte ha tillgång till rätt kläder.

Intrycket av hög kvalitet stärker kundlojaliteten

En stark företagsimage som utgörs av personalens arbetskläder och välbefinnande skapar en professionell image.

Omsorg om hygienen kommunicerar produkter av hög kvalitet – rena och lämpliga arbetskläder bidrar till en hygienisk image.