Textilservice för hotell och restauranger

Inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen ligger utomordentligt stort fokus på arbetsmiljön, för både kundernas och de anställdas bästa. Vi på Lindström bidrar synnerligen till att motsvara kraven när det gäller hygien och säkerhet i verksamheten, och erbjuder lösningar som hjälper er att stärka ert företags image. Med våra produkter kan ni använda era egna färger och mönster, vilket är ett väldigt effektivt sätt att kommunicera företagets varumärke på.

Vår service erbjuder lösningar för inredning, textilier, samt arbetskläder och skyddskläder för personal på hotell och restauranger. Att hyra textilier eller arbetskläder för hotell och restauranger är en flexibel lösning, säsong efter säsong, utan att detta binder tid, pengar eller andra resurser i onödan i ditt företag.

Vår genomgripande service för hotell och restauranger täcker hela hyresprocessen från tillhandahållande av arbetskläder med exklusiv identifikation till anskaffning och underhåll, samt förvaring, ersättning och återvinning av textilier.

Få mer information om varför textilservice är den mest effektiva lösningen för ditt företag!

Suunnittelu

Design
Genom användning av våra lösningar för servicebranschen är det enkelt för er att upprätthålla en enhetlig image av företaget. Vi lägger stor vikt på hygien redan i designfasen, både när det gäller restaurang- och hotelltextilier och arbetskläder i branschen. Genom vårt materialval och speciella design ser vi till, att arbetskläderna bevarar sin funktionalitet under de långa arbetsdagarna och ständigt underhåll.

 

Huolto

Underhåll
Våra servicecenter följer EU:s EN-SFS-14065 standard, som garanterar den nödvändiga hygiennivån under hela underhållsprocessen. All vår personal följer strikta instruktioner angående klädsel, personlig hygien och förebyggande av biokontamination. Varje servicecenter har en bestämd person som ansvarar speciellt för hygien.

Valvonta

Kontroll
Vårt utvärderingssystem kontrollerar tvätt-temperatur, pH-värden och dosering av tvättmedel för att tillförsäkra effektiv desinficering. Genom regelbundna bakterietester säkerställs den mikrobiologiska reningskvaliteten och vi genomför även slumpmässiga kontroller på kläder som skickas ut till våra kunder.