Ledningen och styrelsen

Lindströms styrelse består av sju personer bland vilka det både finns styrelseproffs och representanter för aktieägarna. Styrelsen godkänner koncernens resultat, finansiering och investeringsbudget, beslutar om större förvärv och bolagets expansion, fattar beslut om ekonomiska tillgångar och koncernens tillgångar samt godkänner koncernens mission, vision och strategi samt riktlinjerna för riskhantering.

I styrelsen för koncernens dotterbolag sitter i huvudsak medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Styrelsen handlägger frågor om riskhantering och bolagets sociala ansvar som antingen en styrelseledamot eller VD:n har tagit upp.

Harri-Pekka Kaukonen
Styrelseordförande

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Oberoende ledamöter, det vill säga ledamöter som inte är anställda eller aktieägare i Lindström, är Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen och Kalle Kantola.

Lindström’s Management Team

The Board appoints the CEO. The CEO is in charge of the development of internationalisation, leading the operations of the Management Team, keeping contact with the Board and owners, external communications as well as resource allocation. The CEO appoints the Management Team and decides on the division of its roles and on its operating model.

The Management Team is in charge of monitoring and interpreting the company environment, implementation and monitoring of the Group-level mission, vision, strategy and the business operation processes, annual planning and gauging operations, leading the operations and internationalisation, development of the service selection, definition of the Group policies, monitoring the realisation of the values, setting an example and communications with the organisation.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
(Paternity leave)

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

 Anna-Kaisa Huttunen

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Corporate Purchasing

Petri Vapola
CFO


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

 

Auditors

Ernst & Young Oy (Certified Public Accountant Juha Hilmola as lead auditor).