Ledning och styrelse

Lindströms styrelse består av sju personer bland vilka det både finns styrelseproffs och representanter för aktieägarna. Styrelsen godkänner koncernens resultat, finansiering och investeringsbudget, beslutar om större förvärv och bolagets expansion, fattar beslut om ekonomiska tillgångar och koncernens tillgångar samt godkänner koncernens mission, vision och strategi samt riktlinjerna för riskhantering.

I styrelsen för koncernens dotterbolag sitter i huvudsak medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Styrelsen handlägger frågor om riskhantering och bolagets sociala ansvar som antingen en styrelseledamot eller VD:n har tagit upp.

Harri-Pekka Kaukonen
Styrelseordförande

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Oberoende ledamöter, det vill säga ledamöter som inte är anställda eller aktieägare i Lindström, är Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen och Kalle Kantola.

Lindströms ledningsgrupp

Styrelsen utser en VD vars ansvar är att leda ledningsgruppen, internationaliseringsarbetet, kommunicera med styrelsen och ägarna, extern kommunikation samt resursfördelning. VD:n tillsätter ledningsgruppen och ansvarar för dess uppdelning av roller och uppgifter.

Ledningsgruppen ansvarar för att utvärdera och tolka företagets miljö, implementera och utvärdera Lindströms mission, vision, strategi och affärsprocesser, årlig planering och mätning, leda verksamheten och internationaliseringsarbetet, utveckla serviceval, definiera policy, övervaka verkställandet av värderingar, föregå med gott exempel samt att kommunicera med organisationen.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Mika Kujala
Senior Vice President,
Western and Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development

Kati Järvi
Senior Vice President,
Strategy

Petri Vapola
CFO

 

Revisorer

Ernst & Young Oy (Auktoriserad revisor med Juha Hilmola som huvudrevisor).