Ledning och styrelse

Lindströms styrelse består av sju personer bland vilka det både finns styrelseproffs och representanter för aktieägarna. Styrelsen godkänner koncernens resultat, finansiering och investeringsbudget, beslutar om större förvärv och bolagets expansion, fattar beslut om ekonomiska tillgångar och koncernens tillgångar samt godkänner koncernens mission, vision och strategi samt riktlinjerna för riskhantering.

I styrelsen för koncernens dotterbolag sitter i huvudsak medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Styrelsen handlägger frågor om riskhantering och bolagets sociala ansvar som antingen en styrelseledamot eller VD:n har tagit upp.

 

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the Board

Eddy Chan
Member of the Board

Anne Korkiakoski
Vice Chairman of the Board

 

Max Rautiainen
Member of the Board

Petteri Kousa
Member of the Board

Hanna Kivelä
Member of the Board

Eva Nedelkova
Member of the Board

Oberoende ledamöter, det vill säga ledamöter som inte är anställda eller aktieägare i Lindström, är Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen och Kalle Kantola.

Lindströms ledningsgrupp

Styrelsen utser en VD vars ansvar är att leda ledningsgruppen, internationaliseringsarbetet, kommunicera med styrelsen och ägarna, extern kommunikation samt resursfördelning. VD:n tillsätter ledningsgruppen och ansvarar för dess uppdelning av roller och uppgifter.

Ledningsgruppen ansvarar för att utvärdera och tolka företagets miljö, implementera och utvärdera Lindströms mission, vision, strategi och affärsprocesser, årlig planering och mätning, leda verksamheten och internationaliseringsarbetet, utveckla serviceval, definiera policy, övervaka verkställandet av värderingar, föregå med gott exempel samt att kommunicera med organisationen.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President,
South East Europe

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President,
Asia and Marketing, Sales & Customer Engagement

Mika Kujala
Senior Vice President,
Central & Western Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations & Supply Chain

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Ecosystems and Sustainability

Kati Pallasaho
Senior Vice President,
Strategy

Petri Vapola
Chief Financial Officer

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Russia, Baltic States, Belarus & Ukraine
Managing Director of Comforta

Tiina Tapionlinna
Senior Vice President,
Services and Product Concepts & IT

Tiina Rolig
Senior Vice President,
Human Resources

Revisorer

Ernst & Young Oy (Auktoriserad revisor med Juha Hilmola som huvudrevisor).