Textilservice för livsmedelsindustrin

Med hjälp av vår textilservice kan ni i livsmedelsindustrin säkerställa både renlighet och era anställdas välbefinnande. För företag inom livsmedelsindustrin är hygien speciellt viktigt. Vi beaktar hygien- och säkerhetskrav i alla faser av vårt arbete och erbjuder ett stort urval av arbetskläder designade för livsmedelsindustrin.

Vi beaktar hygienkraven inom livsmedelsindustrin i alla faser av arbetet.

Lindström arbetskläder till livsmedelsindustrin

Design

Hygienkraven beaktas redan under designfasen. Genom arbetsklädesmodeller och materialval ser vi till att inga främmande material förs vidare till livsmedlen. Exempelvis har kläderna vanligtvis inga fickor ovanför midjan.

Underhåll kläder i livsmedelsindustrin

Underhåll

Våra servicecentra följer EU-standard EN-SFS-14065 som säkerställer rätt hygiennivå under underhållsprocessen. All vår personal följer stränga instruktioner om klädsel, personlig hygien och förebyggande av infektioner.

övervakning och tvätt av kläder för livsmedel

Övervakning

För att säkerställa effektiv desinfektion övervakar våra system tvättemperatur, pH-värden och doseringen av tvättkemikalier. Regelbunden provtagning för kontroll av bakterievärden är också en viktig del i att säkerställa mikrobiologisk kvalitet. Vi gör stickprovsmässiga hygienkontroller på de kläder som ska skickas ut till våra kunder.