Vidutinis darbo dienų skaičius
per mėnesį
per metus
Rankų plovimo kartai per metus
756
vienas naudotojas
22 680
visi naudotojai
CO2 ekv. emisija
8.5 g
rankų nusausinimas vieną kartą
192.8 kg
iš viso per metus