Työpäivien lukumäärä
kuukaudessa
vuodessa
Käsien pesukerrat vuodessa
756 kertaa
per käyttäjä
22 680 kertaa
kaikille käyttäjille
Co2 ekv.
8.5 g
per kuivattu käsipari
192.8 kg
yhteensä vuodessa