Stále viac ľudí a firiem sa zaujíma o vplyv svojich aktivít na životné prostredie. V období koronavírusovej pandémie máme možnosť zastaviť sa a zamyslieť nad tým, že takto už ďalej pokračovať nemôžeme. Varujúci film Davida Attenborougha Život na našej planéte oslovil v týchto dňoch mnohých z nás. Je to zaujímavo natočený dokument, ktorý zaznamenáva zmeny na Zemi za jeden ľudský život – nárast populácie, rýchla spotreba, ekologické katastrofy, vplyv na divokú prírodu. Je to desivé, pretože nás varuje, že pri súčasnom spôsobe života máme pred sebou už len pár rokov. Film nám ale na konci dáva tiež nádej. Keď sa zmeníme a zmeníme svoje správanie, môžeme sa ako ľudstvo ešte zachrániť a našim deťom odovzdať dedičstvo, ktoré budú môcť ďalej rozumne užívať.

Od začiatku zase na začiatok

Keď si uvedomíme náš veľký problém, môžeme ho začať riešiť – od roztáčajúceho sa a stále rýchlejšieho konzumerismu sa vrátime k pomalému životu, k prirodzenosti a základným hodnotám. Budeme šťastnejší, zdravší a spokojnejší. Začať môžeme napríklad pri SLOW fashion, čo je zdieľanie, nosenie vecí zo second handu, upcycling, dedenie, vylepšovanie a tvorenie všetkého druhu za účelom správať sa šetrne k planéte a ohľaduplne k ostatným, zvlášť tým, ktorí prídu po nás.

Cradle to Cradle je princíp od začiatku zase na začiatok – žiadny začiatok a koniec životného cyklu produktu. Základným pravidlom Cradle to Cradle je vyrábať tak, aby sa všetko dalo zase vrátiť do svojho cyklu – buď prírodného, alebo technického, vyrobeného ľuďmi. Pre prírodný cyklus je zásadné, že vyhodenú vec rozložia mikroorganizmy a urobia z nej kompost. V technickom cykle z nej stroje urobia nový materiál, v ideálnom prípade rovnakej kvality.

Problém s textilným odpadom

Jednou z celého radu tém, ktorých sa týka ochrana životného prostredia, je textilný odpad. Keď sa zamyslíme nad tým, koľko oblečenia každý rok nakupujeme a nejakým spôsobom sa ho zase chceme (rýchlo) zbaviť, je to vážne alarmujúce. Kvalita je stále nižšia, pretože sa počíta s tým, že odevy sú väčšinou na pár použití. Mnoho kusov sa po vypraní už nedá ďalej nosiť, pretože sa s tým ani nepočíta.

Ešte nedávno skončila väčšina oblečenia zo Slovenska na skládke alebo v spaľovni a len malé percento sa ďalej recyklovalo. Každým rokom sa situácia našťastie zlepšuje a ponúkajú sa nové riešenia. Vo väčšine obcí sú umiestnené špeciálne kontajnery na textil, medzi rôznymi komunitami rastie obľuba swapov (výmena oblečenia s ďalším programom), niektorí ľudia sa zaoberajú upcykláciou, tj. staršie kúsky z kvalitných materiálov prešijú na nové výrobky, či pridajú nové detaily. Bolo úžasné, ako na začiatku koronavírusovej pandémie ľudia začali sami doma šiť textilné rúška na tvár zo starých obliečok a ďalších látok.

Dajte nový život vášmu oblečeniu.
Dajte nový život vášmu oblečeniu.

Čo sa deje s vecami z kontajnerov?

Zaujíma vás, čo sa deje s oblečením, ktoré odnesiete do kontajnera na textil v dobrej viere, že ešte niekomu poslúži? Asi je vám jasné, že nie všetko, čo je do kontajnera vložené, je v perfektnom stave. Preto sa oblečenie musí najprv roztriediť na tie odevy, ktoré sú nepoškodené a v dobrom stave, ktoré sa dajú predať v second handoch, alebo venovať na charitu.

Väčšina starého oblečenia sa však takto jednoducho využiť nedá, už dávno vyšlo z módy, je z nevhodných materiálov a zo starého sa nové nedá vyrobiť tak ľahko, ako je nám prezentované. Málokto vie, že veľká časť použitého textilu putuje do Afriky, kde už o toto oblečenie tiež nemá nikto záujem. Z časti starých odevov sa vyrábajú čistiace handry, izolácie budov, zelené strechy, čalúnenie sedačiek či dokonca stavebný materiál. Nespracovateľný textilný odpad najnižšej kvality nakoniec putuje do spaľovne a na skládky.

Cirkulárna ekonomika ako bezodpadový koncept

Na vyššie spomínané princípy Cradle to Cradle nadväzuje cirkulárna ekonomika, kde priemyselné podniky samy kladú dôraz na kvalitu svojich výrobkov, ich recyklovateľnosť, minimalizujú odpad, dbajú na produkciu aj spotrebu a efektívne využívanie zdrojov všeobecne.

Záujem firiem o cirkulárnu ekonomiku sa stále viac rozširuje a má už globálny rozmer. Firmy v Európe i na celom svete sa postupne snažia aplikovať inovatívne technológie, ktoré pomôžu výrobky a materiály po ukončení životnosti znova využívať, prípadne ich ďalej spotrebovať energeticky.

Jedným z možných spôsobov budúceho nakladania s textilným odpadom je napríklad chemické rozpustenie. Prebieha tak, že od spotrebiteľov sa zhromažďujú bavlnené textílie, ktoré sa rozpustia a z výsledného surového vlákna sa vyrobia nové odevy.

Naša spoločnosť Lindström ako súčasť cirkulárnej ekonomiky

Stále viac ľudí a firiem sa zaujíma o trvalo udržateľné podnikanie a snaží sa o zmenu biznis modelu. Naša firma umožňuje svojim zákazníkom správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu a tiež pripojiť sa k princípom cirkulárnej ekonomiky tým, že uprednostňuje ekologickejší prenájom odevov pred ich predajom.

Za svojich klientov prevezmeme starostlivosť o pracovné odevy a ďalšie textílie. Pracovné oblečenie sami navrhneme tak, aby zodpovedalo hygienickým a bezpečnostným normám vo vašom odbore, a zároveň bolo pohodlné, z kvalitných materiálov, vo firemných farbách atď. Následne ho necháme vyrobiť, svojim klientom ho prenajímame a staráme sa o pravidelnú údržbu (čistenie, pranie, opravu a výmenu).

Pracovné odevy od nás sa vyrábajú podľa aktuálnych potrieb našich klientov, tkaniny sa využívajú ekonomicky, oblečenie je vytvorené tak, aby bolo trvácnejšie, odolnejšie pri čistení a aby sa dalo ľahko opraviť. Keď konkrétne kusy doslúžia, recyklujú sa, spracujú sa na nové produkty, vyrobia sa z nich napríklad rohože alebo utierky, a pokračujú k ďalšiemu používateľovi. Nakoniec sa spália a pri tom sa vyrobí energia. Takto spracovávame vyše 70% textilného odpadu.

Od pracovných odevov po priemyselné utierky

Naša firma Lindström sa kompletne postará o váš firemný textil. Okrem pracovných odevov, ktoré nechá vyrobiť presne pre vaše odvetvie a profesionálne sa o ne postará, vám ponúkne aj ďalšie textílie, ktoré využijete vo svojom pracovnom procese.

Rohožky, ergonomické rohože, chodbové rohože a tradičné čistiace rohože sú ďalšie produkty, ktoré využijete vo svojom podnikaní. Či už vo vstupných priestoroch, kde zachytia špinu z vonku, alebo v prevádzke pri dlhom státí, kedy pomôžu predchádzať bolestiam kĺbov a chrbtice. Všetky druhy rohoží ponúkame so servisom pravidelnej údržby a čistenia, takže vám tiež pomôžeme znížiť vaše náklady na upratovanie. Naše EKO čistiace rohože sú vyrobené výhradne z recyklovaných PET fliaš.

Ďalší textilný výrobok, ktorý ponúkame na prenájom, sú priemyselné utierky. Ak máte autoservis, dielňu či opravovňu, alebo sa zaoberáte údržbou strojov a zariadení, určite potrebujete mať stále po ruke utierku, ktorou utriete rozliaty olej alebo inú kvapalinu, očistíte súčiastku od mastnoty, vyleštíte hotový výrobok atď.

Priemyselné utierky ekologicky vyperieme a zlikvidujeme.
Priemyselné utierky ekologicky vyperieme a zlikvidujeme.

Niekde ešte stále používajú staré tričká alebo papierové utierky, no podľa bezpečnostných a ekologických noriem musíte taký odpad ekologicky zlikvidovať. Prenajaté priemyselné utierky spĺňajú zákonné normy, sú veľmi nasiakavé, mäkké a nepúšťajú vlákna. Sú teda ideálne pre odstránenie oleja a mastných škvŕn.

V čase koronavírusovej pandémie sme rozšírili naše služby aj o prenájom a hygienické pranie textilných ochranných rúšok

Naša firma Lindström sa postará o všetku manipuláciu, vyčistenie aj likvidáciu pracovného textilu podľa prísnych bezpečnostných a environmentálnych nariadení. Zároveň sa snažíme o recykláciu čo najväčšieho množstva našich výrobkov a presadzujeme zásady cirkulárnej ekonomiky a ochrany životného prostredia.

Súvisiace články