Home / Články / „Čistota“ nie je to isté čo „hygiena“
02.01.2017

„Čistota“ nie je to isté čo „hygiena“

Čisté nemusí byť hygienické

Čistota a hygiena sa často chybne považujú za jedno a to isté. Čistiť znamená odstraňovať viditeľné nečistoty, zatiaľ čo pri hygienickom čistení sa zbavujeme tiež neviditeľnej špiny, baktérií a ďalších patogénov. Ak sú pracovné odevy čisté, nemusí to nutne znamenať, že sú tiež v súlade so zásadami hygieny. Pri dostatočne vysokej pracej teplote vody a vhodnými pracími prostriedkami je možné odevy dezinfikovať, ale nesmieme zabudnúť na nebezpečie, ktoré na ne číha po ceste z práčky do výrobných zariadení. Oblečenie prané doma a nosené už cestou do práce rozhodne nespĺňa hygienické požiadavky, ktorými sa musíme riadiť v zdravotníctve, potravinárstve alebo farmaceutickom priemysle. Kľúčom k dodržiavaniu riadnej hygieny môže byť prístup zamestnancov. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať hygienu rúk, prezliekať si pracovný odev podľa dohodnutého rozvrhu a ukladať špinavé oblečenie inam než k čistému. Spoločnosť Lindström prišla s nápadom využívať skrinky na pracovné uniformy, vďaka ktorým je možné zásady hygieny pri obliekaní ľahšie dodržiavať: čisté pracovné odevy sú ukladané do skriniek zamestnancov a použité sa hádžu do zvláštneho kontejnera. Do skrinky na pracovné odevy patrí výhradne pracovné oblečenie. Nemá v nich čo robiť vonkajšia obuv ani kabelky, na ktorých sa prichytili nečistoty a patogény odinakiaľ. Na pracovisku sú ľudia pohromade, trávia tu spoločne čas a využívajú spoločné priestory. Ak sa všetci neriadia hygienickými zásadami, môžu sa tu ľahko šíriť rôzne patogény. Súčasťou prístupu k hygiene sú školenia a osveta na pracovisku. Ak sú zamestnanci dôkladnejšie informovaní, odnášajú si hygienické návyky tiež domov.

Zásady hygieny na pracovisku

  • umývať si ruky mydlom po použití toalety, smrkaní alebo kýchnutí
  • usušiť si ruky uterákom alebo papierovou utierkou
  • prezliekať si pracovný odev tak, ako je určené
  • nedotýkať sa pracovného odevu špinavými rukami
  • pozor na znečistenie pracovných uniforiem v čase prestávok
  • využívať služby spoločnosti Lindström spojené so zaisťovaním pracovných odevov
  • dodržiavať systém riadenia kvality EN ISO 9001
  • dodržiavať systém riadenia z hľadiska ochrany životného prostredia EN ISO 14001
  • dodržiavať systém riadenia z hľadiska mikrobiologickej čistoty EN 14065
  • pravidelne využívať skúšobné a monitorovacie postupy RABC

V niektorých odvetviach, napr. v potravinárstve a farmaceutickom priemysle, slúžia pracovné odevy na ochranu výrobkov pred rizikami, ktoré im hrozia od zamestnancov. V týchto oblastiach je riadna hygienická prax bezpodmienečne nutná.

Avatar
Lindström Group