Udržateľnosť

Udržateľnosť

Home / Udržateľnosť
Udržateľnosť

Vášeň pre udržateľnosť

Dlhodobo podporujeme dobrú spoločenskú zodpovednosť v oblasti životného prostredia, našich zamestnancov a tiež vlastných ambícií našich zákazníkov v oblasti udržateľnosti tým, že im ponúkame udržateľné produkty a služby. Momentálne sa ešte viac usilujeme umiestniť naše záväzky v oblasti udržateľnosti jednoznačne do centra toho, kto sme. Nielenže sme sa zaviazali k 100% cieľu recyklácie našich výrobkov, ale tiež sme sa zaviazali, že budeme všade, kde podnikáme, fungovať s rovnakými princípmi udržateľnosti.

Jednoducho povedané, naším cieľom je byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom priemysle. Ešte viac sa usilujeme umiestniť naše záväzky v oblasti udržateľnosti jednoznačne do centra toho, kto sme. Nielenže sme sa zaviazali k 100% cieľu recyklácie našich výrobkov, ale tiež sme sa zaviazali, že budeme všade, kde podnikáme, fungovať s rovnakými princípmi udržateľnosti.

Jednoducho povedané, naším cieľom je byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom priemysle

Starostlivosť o našich zamestnancov

Staráme sa o našich zamestnancov starostlivosťou o ich pohodu a bezpečnosť, zabezpečením spravodlivého zamestnania a ponúkaním možností vzdelávania a rozvoja.

Zlepšenie udržateľnosti

Zlepšujeme udržateľnosť a našich zákazníkov pomáhame vyvíjať inovatívne riešenie a služby.

Prečítajte si viac

Vyvíjame riešenia pre našich zákazníkov

Chápeme potreby našich zákazníkov a spoločne s našimi obchodnými partnermi vyvíjame riešenie ich výziev.

Dôveryhodný partner pre obchodných partnerov

Staráme sa o svoje príjmy a ziskovosť, aby sme boli dôveryhodným partnerom pre naše zúčastnené strany.

Správa o udržateľnosti 2023

Lindström fakty a čísla 2023

74%
zrecyklovaného textilného odpadu
(na škále 1-100)
81
(na škále 1-100)
spokojnosť zamestnancov (na škále 1-100)
* Stupnica Voice of customer 0-10
9
* Stupnica Voice of customer 0-10
Voice of customer* Index
miliónov
4,8
miliónov
milión kusov opravených textílií
miliónov
21
miliónov
kusov textilu v obehu
23
krajín pôsobenia
miliónov
506,2
miliónov
obrat v roku 2023
NPS
57
NPS
na škále od 1 -100

Vlákno prepracované pre budúcnosť s nulovými emisiami

Predstavte si budúcnosť, kde textílie vznikajú z recyklovaných a biologických materiálov, ktoré nahradzujú staré spôsoby výroby. Vyrábané bližšie k užívateľom partnermi odhodlanými znížiť emisie. Predstavte si svet, kde životný cyklus našich textílií, od údržby po pranie, funguje na čistú, obnoviteľnú energiu a doprava je poháňaná elektrinou a technológiami na báze vodíka. To nie je len vízia vzdialenej budúcnosti. Za menej ako desaťročie to bude naša realita.


Rozhodnutia pre lepší zajtrajšok

Riadení naším poslaním sme urobili záväzok, ktorý nás bude sprevádzať v našich rozhodnutiach v nasledujúcich desaťročiach. Snažíme sa každoročne znižovať naše emisie skleníkových plynov. Do roku  2030 chceme znížiť našich skleníkových plynov a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 v celom našom reťazci. Naše ciele boli overené iniciatívou Science Based Targets, aby sme zabezpečili, že sú v súlade s najnovšími faktami o klíme.

Cesta k nulovým emisiám začala

Vypočítali sme naše emisie skleníkových plynov a identifikovali, že textílie, energia, elektrina a dodávky zákazníkom pokrývajú takmer 70% našich emisií. Identifikovali sme aj kroky, ktoré nám pomáhajú znižovať emisie. Tieto majú vplyv na to, z akého materiálu, kde a ako sú naše textílie vyrábané. Usmerňujú všetky naše servisné centrá na zlepšenie energetickej účinnosti a využívania odpadového tepla, ako aj na prechod na obnoviteľné zdroje energie a elektriny. A tiež povzbudzujú k hľadaniu udržateľnejších alternatív pri dodávkach zákazníkom.

Vedecky podložené ciele

Skupina Lindström sa zaväzuje dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v celom svojom reťazci do roku 2050 orpti roku 2021.*

Krátkodobý cieľ:

Skupina Lindström sa zaväzuje do roku 2030 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 50% oproti roku 2021* Skupina Lindström sa tiež zaväzuje znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 50% v rovnakom časovom horizonte.

Dlhodobý cieľ:

Skupina Lindström sa zaväzuje do roku 2050 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 90% oproti roku 2021* Skupina Lindström sa tiež zaväzuje znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 90% v rovnakom časovom horizonte.

* Hraničné ciele zahŕňajú emisie súvisiace s využívaním pôdy a odstraňovaním bioenergetických surovín.

Snažíme sa dosiahnuť náš cieľ