O nás

175 rokov udržateľných služieb

Sme hrdí na našu 175-ročnú históriu a rovnako sa tešíme na to, čo prinesie ďalších 175 rokov.

Home / O nás
Sme hrdí na našu 175-ročnú históriu a rovnako sa tešíme na to, čo prinesie ďalších 175 rokov.

Vďaka 175 rokom skúseností v textilnom priemysle ponúkame širokú škálu služieb od pracovných odevov, rohoží, reštauračných a hotelových textílií až po priemyselné utierky, čisté priestory a umývacie služby. V spoločnosti Lindström sa zameriavame na to, aby sme našim zákazníkom uľahčili život tým, že ich podporujeme v tom, aby zažiarili a aby ich podnikanie rástlo.

Naše ľahko použiteľné textilné služby predstavujú nákladovo efektívny a ekologický spôsob starostlivosti o textilné potreby spoločnosti. Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme vytvárať hodnoty pre našich zákazníkov, ktoré sú realizované s vynikajúcou zákazníckou skúsenosťou.

4700
zamestnancov
23
krajín
175
rokov
74
% recyklovaného textilu
Hodnoty spoločnosti
1
Hospodárny rast
Aktivity spoločnosti Lindström sú efektívne a nákladovo kontrolované, čo zabezpečuje hospodárny rast. Manažment pristupuje k rôznym aktivitám podľa toho, ako celkovo prospievajú spoločnosti. Všetky aktivity musia podporovať víziu spoločnosti Lindström. Rozhodnutia sa prijímajú na dlhodobom základe a zdroje sa alokujú na podporu rastu.
2
Zodpovednosť
Spoločnosť Lindström berie do úvahy finančné, sociálne a ekologické dopady svojich operácií. Spoločnosť Lindström koná férovo, dodržiava zákony a nariadenia a rešpektuje lokálnu kultúru. Spoločnosť Lindström je férový a zodpovedný zamestnávateľ. Aj od našich dodávateľov a partnerov vyžadujeme, aby dodržiavali rovnaké princípy.
3
Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi
Úprimné partnerstvo si vyžaduje vzájomnú dôveru, neustály vývoj a rentabilitu pre obe strany. Spoločnosť Lindström počúva svojich zákazníkov, predpokladá potreby zákazníkov a ponúka konkurencieschopné služby. Na požiadavky zákazníkov reagujeme okamžite, bez paniky.
4
Entuziazmus a chuť učiť sa
Správne postupy manažmentu, povzbudivá spätná väzba a tréning zabezpečuje neustály rozvoj spoločnosti Lindström a jej personálu. Otvorená, interaktívna atmosféra povzbudzuje inovácie a s tým súvisiaci úspech.

Udržateľná revolúcia

Naša služba znižuje nadprodukciu textilu predĺžením jeho životnosti a výrobou nového textilu len v prípade potreby. Používaním trvanlivých materiálov a navrhovaním s ohľadom na obehovú efektívnosť podporujeme udržateľné postupy už na samom začiatku. Opravou a opätovným použitím našich odevov predchádzame miliónom kilogramov zbytočnej výroby textilu. Ďalšie objednávky vyrábame na požiadanie v našich vlastných výrobných zariadeniach na výrobu pracovných odevov PRODEM, čo je zároveň účinný spôsob, ako eliminovať riziko zastarania textilu v našich zásobách.

V záujme šetrenia prírodných zdrojov optimalizujeme spotrebu vody a energie v našich práčovniach, ako aj vyťaženie a trasy dodávok našim zákazníkom. V procese prania recyklujeme vodu a využívame teplo z odpadovej vody na ohrev čerstvej vody. Keď sa životnosť textílií skončí, recyklujeme ich ako nové výrobky alebo suroviny.

Vlákno prepracované pre budúcnosť s nulovými emisiami

Predstavte si budúcnosť, kde textílie vznikajú z recyklovaných a biologických materiálov, ktoré nahradzujú staré spôsoby výroby.

Riadení naším poslaním sme urobili záväzok, ktorý nás bude sprevádzať v našich rozhodnutiach v nasledujúcich desaťročiach. Snažíme sa každoročne znižovať naše emisie skleníkových plynov. Do roku 2030 chceme znížiť našich skleníkových plynov a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 v celom našom reťazci. Naše ciele boli overené iniciatívou Science Based Targets, aby sme zabezpečili, že sú v súlade s najnovšími faktami o klíme.

Cirkulárne služby pre zmenu

Naše nepretržité úsilie v oblasti udržateľnosti bolo teraz ocenené zlatým certifikátom EcoVadis.

Znamená to, že patríme medzi 5 % najlepších spoločností z viac ako 100 000 hodnotených a medzi 2 % najlepších v našom odvetví. Obzvlášť dobre sme si počínali v oblasti životného prostredia, kde sme dosiahli vynikajúci výsledok 90/100. Hodnotenie sa vzťahuje na celú skupinu Lindström Group, na všetky krajiny, v ktorých pôsobí. EcoVadis je popredný poskytovateľ hodnotenia udržateľnosti, ktorý ponúka spoločnú platformu na hodnotenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti s univerzálnou hodnotiacou tabuľkou, referenčnými hodnotami a nástrojmi na zlepšenie výkonnosti. Rating zahŕňa témy životného prostredia, práce, ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania.