Home / Články / Výber správneho riešenia na správu pracovných odevov
24.06.2024

Výber správneho riešenia na správu pracovných odevov

Či už ste manažérom obstarávania v sieti maloobchodných predajní potravín, alebo dohliadate na prevádzku vo výrobnom závode, je voľba riešenia pre správu pracovných odevov dôležitým rozhodnutím. Nejde len o úsporu peňazí, ale aj o to, aby vaša práca bola plynulejšia a efektívnejšia. Koniec koncov, lepšie procesy znamenajú lepšie podnikanie.

Pri rozhodovaní o správnom riešení správy pracovných odevov pre vašu organizáciu sa môžete vydať tromi cestami:

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Všetko si spravujete sami, od nákupu textilu cez pranie a starostlivosť až po jeho vyradenie.

vlastné riešenie správy pracovných odevov s práčovňou

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Vlastníte odevy, ale na ich pranie si objednáte niekoho iného. V tomto prípade existuje stredná cesta medzi zachovaním kontroly nad vašimi odevmi a komfortom, ktorý predstavuje to, že vám ich vyčistí niekto iný.

Riešenie pre správu pracovných odevov, služby Lindström.

Komplexné riešenia správy pracovných odevov, napr. služby Lindström

Externá spoločnosť, ako napríklad Lindström, sa postará o každú časť správy pracovných odevov, od obstarávania až po pranie a mnoho ďalšieho. S touto komplexnou službou získate strategického partnera, ktorý rieši všetky vaše požiadavky na textil.

Ako teda viete, ktoré riešenie správy pracovných odevov je pre vašu spoločnosť najlepšie? Práve na to je zameraný tento sprievodca! Či už ide o riadenie zásob alebo riadenie logistiky, dozviete sa o najdôležitejších faktoroch, ktoré treba pri tomto rozhodovaní zvážiť.

Pri každom faktore sa vám tiež zobrazí zoznam otázok, ktoré vám pomôžu pri prijímaní najlepšieho rozhodnutia. Dozviete sa tiež, ako jedna spoločnosť zvažovala možnosti, aby si vybrala riešenie, ktoré jej najviac vyhovuje.

Teraz, keď už rozumiete rôznym možnostiam správy pracovných odevov, je čas preskúmať základné faktory, ktorými sa riadi proces rozhodovania.

Riešenie správy pracovných odevov: päť faktorov, ktoré treba zvážiť

Pri zvažovaní riešení správy pracovných odevov musíte myslieť na niekoľko kľúčových faktorov, aby ste zabezpečili efektívnosť, nákladovú efektívnosť a súlad s cieľmi vašej spoločnosti. Tu je päť najdôležitejších:

Nákup pracovných odevov

Predstavte si, že ste manažérom obstarávania rušnej hotelovej siete. Potrebujete zabezpečiť, aby uniformy zamestnancov boli vždy k dispozícii a reprezentatívne, od upratovačky až po recepciu. Počiatočné náklady na tieto odevy môžu byť pomerne vysoké.

Okrem toho sa počet potrebných odevov môže často meniť. V niektorých mesiacoch sú potrebné ďalšie uniformy na veľké podujatia, zatiaľ čo v iných je ich potrebné menej kvôli sezónnym zmenám zákazníkov. Táto výzva nie je špecifická len pre hotely; manažéri obstarávania vo všetkých odvetviach čelia vlastným problémom.

Ako zvládate meniace sa potreby vašej organizácie v oblasti textilu? Nižšie sú uvedené možnosti:

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Vaša spoločnosť si obstaráva nákupy textilu sama.

To znamená, že ste zodpovední za vyhľadávanie textílií od rôznych dodávateľov, vyjednávanie o obchodoch a riadenie úrovne zásob. Zahŕňa to aj počiatočné náklady na nákup odevov. Je to flexibilný prístup, ale vyžaduje si veľa času a práce. Aby ste splnili špecifické požiadavky na textil v každej úlohe, mali by ste mať aj odborné znalosti o vlastnostiach a funkčnosti rôznych materiálov.

vlastné riešenie správy pracovných odevov s práčovňou

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Vlastníte oblečenie, ale na jeho pranie si najímate niekoho iného. Podobne ako pri vlastnom riešení, nákup textilu si vybavujete sami. Je síce výhodné, že sa o pranie postará niekto iný, ale aj tak musíte hľadať dodávateľov a vyjednávať ponuky.

Riešenie pre správu pracovných odevov, služby Lindström.

Služby Lindström

Externý partner, akým je spoločnosť Lindström, sa postará o každú časť pracovných odevov. S nami sa nemusíte starať o hľadanie dodávateľov, vyjednávanie dohôd alebo nákup pracovných odevov. Namiesto toho sa o všetko postaráme my a zabezpečíme stálu dostupnosť kvalitných odevov prispôsobených vašim potrebám.

add
Tri otázky, ktoré si môžete položiť pri zvažovaní najlepšieho riešenia správy pracovných odevov pre vás
 • Keď nakupujete odevy v malých objemoch, stojí vás to viac peňazí, ako by ste chceli?
 • Pri objednávaní odevov, najmä tých so špeciálnymi požiadavkami, sú dodacie lehoty dlhšie, ako si myslíte, že by mali byť?
 • Zdá sa vám objednávanie pracovných odevov zložité a náročné?

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali „áno“, možno stojí za to zvážiť riešenia spoločnosti Lindström. Spoločnosť Lindström vyrába a dodáva odevy podľa vašich potrieb, s konkurencieschopnými cenami a krátkymi dodacími lehotami. Ak však nakupujete vlastné textílie, ste spokojní so súčasným procesom a ste ochotní investovať potrebný čas a zdroje, potom môže byť pre vašu spoločnosť najvhodnejšou možnosťou vaše vlastné interné riešenie.

Riadenie zásob pracovných odevov

Správa zásob je viac než len ukladanie textílií do políc a ich vyskladňovanie, keď ich potrebujete. Musíte nájsť rovnováhu medzi tým, aby ste mali vždy k dispozícii správne množstvo odevov a minimalizovali náklady na príliš veľké zásoby. Nadmerné zásoby zaberajú miesto a môžu byť pre vašu organizáciu nákladné.

Potom je tu problém s nájdením stratených alebo nesprávne umiestnených odevov – to by vám pomohol vyriešiť digitálny systém sledovania. Nakoniec, riadenie hygienických a bezpečnostných kontrol, oprava poškodených odevov a udržateľné vyraďovanie textílií si vyžaduje znalosti a skúsenosti.

Výhody riadenia zásob, ak sa vykonáva dobre, poskytujú vašej spoločnosti mnoho výhod. Tu sa dozviete, ako tri rôzne riešenia zvládajú správu zásob:

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Vaša spoločnosť spracúva nákupy textilu samostatne. To znamená, že ste zodpovední za vyhľadávanie textilu od rôznych dodávateľov a za vyjednávanie zmlúv. Vaša spoločnosť sa tiež stará o svoje zásoby vrátane monitorovania úrovne zásob, vykonávania kontroly kvality a skladovania a distribúcie odevov.

vlastné riešenie správy pracovných odevov s práčovňou

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Pri tomto prístupe si vaša spoločnosť síce ponechá vlastníctvo pracovných odevov, ale poskytovatelia služieb prania sa často starajú o ich opätovné zásobovanie. Hoci niektorí poskytovatelia služieb prania vykonávajú kontroly kvality a bezpečnosti, iní ich nevykonávajú.

Riešenie pre správu pracovných odevov, služby Lindström.

Služby Lindström

Spoločnosť Lindström sa stará o správu zásob vašich pracovných odevov a dokáže sa prispôsobiť sezónnym zmenám objemu. To znamená, že potrebujete len skladovací priestor pre odevy, ktoré vaša spoločnosť aktuálne používa.

Spoločnosť Lindström tiež digitálne sleduje každý odev, vykonáva kontroly kvality a aktívne riadi životný cyklus vášho textilu.

add
Tri otázky, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa o najlepšom riešení pre vašu organizáciu
 • Stretávate sa s obmedzeným priestorom na uskladnenie pracovného oblečenia?
 • Chýbajú vám účinné systémy a odborné znalosti na sledovanie používania textilu a vykonávanie bezpečnostných a hygienických kontrol?
 • Ovplyvňujú zmeny v dopyte po pracovnom oblečení vaše zásoby a vyžadujú si zvýšenú pozornosť?

Ak máte nedostatok priestoru a bojujete s optimalizáciou zásob, spoločnosť Lindström vám ponúka riešenia, ktoré vám zabezpečia správnu úroveň zásob. Podobne, ak trávite čas kontrolou bezpečnosti a kvality vašich odevov – a nie ste si vždy istí, kedy ich opraviť alebo vyradiť – potom by pre vás Lindström bol prínosom aj v tejto oblasti. Ak však už máte zavedené efektívne systémy, vašej organizácii môžu dobre vyhovovať aj možnosti ako samoobslužné služby alebo služby práčovne.

Pranie a údržba pracovného oblečenia

Pranie a údržba pracovných odevov je zložitejšia, ako sa zdá. Správna starostlivosť je nevyhnutná pre čistotu, bezpečnosť, kvalitu odevu a spokojnosť zamestnancov. Vaša organizácia musí mať kompetencie na riadenie rôznych faktorov vrátane frekvencie prania, priemyselných predpisov, vplyvu na životné prostredie a optimálneho používania chemikálií.

Okrem toho musíte byť schopní identifikovať a opraviť poškodené odevy, aby ste splnili bezpečnostné normy. Zavedenie týchto postupov si vyžaduje profesionálne know-how a odborné znalosti. Výber ideálneho riešenia na pranie pracovných odevov a ich údržbu si vyžaduje dôkladné zváženie. Preskúmajme opäť rôzne prístupy uvedené nižšie.

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Pri tejto metóde si vaša spoločnosť sama zabezpečuje pranie textílií. Zahŕňa investíciu do drahého zariadenia práčovne a riadenie procesov prania. Niekedy sú za pranie svojich odevov zodpovední samotní zamestnanci. Vaša spoločnosť musí zabezpečiť dodržiavanie a aktualizáciu priemyselných predpisov.

Pranie a údržbu pracovných odevov je možné zadať externým dodávateľom.

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Pri tomto prístupe vaša spoločnosť prenecháva zodpovednosť za pranie poskytovateľom služieb, pričom si zachováva vlastníctvo odevov. Ako bolo uvedené vyššie, zatiaľ čo niektorí poskytovatelia prania môžu vykonávať kontroly kvality a hygieny, iní nie.

Spoločnosť Lindström rieši pranie a údržbu pracovných odevov cirkulárnym spôsobom.

Služby Lindström

Spoločnosť Lindström rieši vaše potreby prania za vás pomocou priemyselných odborných znalostí a najmodernejších technológií s obehovým prístupom. Okrem toho spoločnosť Lindström identifikuje poškodené odevy a opravuje ich. Dôsledne tiež sleduje hygienické požiadavky vášho odvetvia a v prípade potreby vymieňa odevy tak, aby spĺňali vaše normy.

add
Kľúčové otázky, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní
 • Je pre vás náročné dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy vo vašom odvetví?
 • Je pre vás náročné a zdĺhavé optimalizovať pranie pracovných odevov a identifikovať a opravovať odevy?
 • Chcete, aby vaše rozhodnutia týkajúce sa prania a údržby zodpovedali cieľom udržateľnosti vašej spoločnosti?

Ak potrebujete riešenie na pranie, ktoré pokrýva všetko vrátane optimalizovaného prania, dodržiavania predpisov a opráv odevov, Lindström môže byť vašou najlepšou voľbou. V niektorých situáciách však môžete uprednostniť, ak si to urobíte sami alebo využijete služby práčovne. Napríklad, ak ste už investovali veľké prostriedky do práčok a máte zavedené dobré procesy, možno budete chcieť zostať pri tom, že si to budete robiť sami.

Logistika pracovných odevov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko je spojené s prepravou pracovného oblečenia z bodu A do bodu B… a potom späť do bodu A? Toto je logistika v praxi. Logistika je viac než len presun odevov; ide o optimalizáciu procesu s cieľom ušetriť náklady a zabezpečiť včasné dodanie odevov.

Spoločnosti vo všeobecnosti čelia dvom výzvam, pokiaľ ide o optimalizáciu logistického procesu pre ich pracovné odevy. Po prvé, často prepravujú malý objem odevov, čo sťažuje zefektívnenie činností a dosiahnutie úspory nákladov. Po druhé, môžu mať problémy s evidenciou svojich odevov, čo vedie k neefektívnosti a oneskoreniu dodávok.

Vzhľadom k tomu sú nižšie uvedené rôzne prístupy k riadeniu logistiky pracovných odevov.

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Vaša spoločnosť si sama zabezpečuje logistiku vrátane prepravy a distribúcie odevov. To znamená, že logistické záležitosti rieši váš zamestnanec a na prepravu pracovných odevov sa používa firemné vozidlo.

Logistika pracovných odevov je spojená s mnohými aspektmi, ktoré treba zvážiť

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Poskytovatelia služieb prania riadia logistiku, hlavne vyzdvihovanie a odovzdávanie odevov, ktoré je potrebné vyprať, v rámci ponuky svojich služieb.

Spoločnosť Lindström rieši pranie a údržbu pracovných odevov cirkulárnym spôsobom.

Služby Lindström

Spoločnosť Lindström sa stará o všetku logistiku textilu, pričom sa zameriava na maximalizáciu nákladu pri dodávkach, optimalizáciu prepravných trás a zabezpečenie včasného doručenia vašich odevov. Používame digitálny systém sledovania, ktorý vás informuje o umiestnení vašich odevov a zabezpečuje ich správne čistenie a manipuláciu. A nakoniec, keďže flexibilita je kľúčovou súčasťou riešení spoločnosti Lindström, zmeny vašich textilných objednávok vybavujeme podľa potreby.

add
Kliknite na tlačidlo a preskúmajte hlavné otázky, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o logistike pracovných odevov.
 • Využíva vaša spoločnosť pri preprave pracovných odevov vlastných zamestnancov a vozidlá?
 • Stratil sa niekedy niektorý z odevov vašej spoločnosti alebo sa nesprávne umiestnil?
 • Je pre vašu spoločnosť náročné naložiť optimálny počet odevov na jednu cestu?

Ak sú vašou prioritou optimalizované náklady a trasy dodávok, transparentné metódy sledovania a znížený vplyv na životné prostredie, logistické riešenia Lindström pre pracovné odevy môžu vašej spoločnosti vyhovovať najviac. Existujú však prípady, keď môžu byť vhodnejšie iné riešenia. Napríklad, ak máte len niekoľko zamestnancov a pôsobíte vo veľmi odľahlej oblasti, možno by vám najlepšie vyhovovala vlastné riešenie. Alebo možno vaša spoločnosť už má zavedené efektívne logistické procesy a necíti potrebu ich meniť.

Budúcnosť udržateľných vozidiel na doručovanie pracovných odevov je jasnejšia ako kedykoľvek predtým. Od elektrických dodávkových vozidiel znižujúcich emisie až po vozidlá na solárny pohon využívajúce obnoviteľnú energiu – a dokonca aj autonómne nákladné vozidlá, ktoré spôsobia revolúciu v logistike – prostredie sa rýchlo vyvíja. Ak k tomu pripočítame nákladné vozidlá na vodíkový pohon a doručovanie v mestách pomocou dronov, je zrejmé, že udržateľnosť a inovácie sú hnacou silou novej generácie logistiky pracovných odevov.

Riadenie služieb v oblasti pracovných odevov

Predstavte si, že ste manažérom obstarávania v potravinárskom podniku. Ak váš tím spravuje pracovné odevy, musí jednať s dodávateľmi, optimalizovať stav zásob a zabezpečiť, aby sa odevy správne prali a udržiavali. To môže pôsobiť trochu zložito. Znamená to, že potrebujete angažovaného zamestnanca so správnymi zručnosťami a odbornou prípravou na túto prácu. Pozrime sa na rôzne prístupy optikou riadenia služieb v oblasti pracovných odevov:

riešenie na správu pracovných odevov, vlastná správa

Vlastné riešenie

Vaša spoločnosť sa interne stará o všetky aspekty textilných služieb, od distribúcie až po likvidáciu odevov.

Správa služieb v oblasti pracovných odevov môže byť plne alebo čiastočne outsourcovaná.

Vlastné odevy, s praním v externej práčovni

Práčovne sa starajú o pranie – a niekedy aj o úlohy údržby a opráv – zatiaľ čo vaša spoločnosť si ponecháva vlastníctvo odevov.

Služby pre pracovné odevy od spoločnosti Lindström sa dajú jednoducho a flexibilne využívať.

Služby Lindström

Spoločnosť Lindström sa špecializuje na správu všetkých vašich textilných služieb, vďaka čomu sa môžete sústrediť na svoje hlavné funkcie. Zvládajú všetko od distribúcie až po kontrolu kvality, čím zabezpečujú bezproblémové poskytovanie služieb.

add
Tri otázky, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o riešení správy textílií:
 • Trávia vaši zamestnanci čas správou textílií, hoci by sa namiesto toho mohli venovať svojej hlavnej náplni práce?
 • Stáva sa vám často, že vaše súčasné procesy údržby, opráv a výmeny odevov sú neefektívne, náročné a nákladné?
 • Mali ste niekedy s pracovnými odevmi problémy – napríklad s poškodenými textíliami alebo nedostatočnou dostupnosťou?

Ak chcete znížiť náklady, zabezpečiť, aby nedochádzalo k narušeniu vášho podnikania, mať bezproblémové poskytovanie služieb a sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť, potom môže byť ideálnou voľbou riešenie komplexného riadenia od spoločnosti Lindström. Ak však vaša organizácia už má zavedené účinné systémy a necítite potrebu ich zlepšovať, potom môžu byť dobrou voľbou aj alternatívy, ako napríklad vlastné riešenie služby alebo služby práčovne.

Porovnanie riešení na správu pracovných odevov: prípadová štúdia Lindström vs. vlastné riešenie

Spoločnosti majú rôzne tvary a veľkosti a každá z nich čelí jedinečným výzvam pri riadení svojich činností. Tu sa dozviete, ako jedna spoločnosť pôsobiaca v sektore služieb bývania pre seniorov riešila svoje riešenie správy pracovných odevov.

Táto spoločnosť, ktorá využívala služby spoločnosti Lindström, sa spojila s inou spoločnosťou, ktorá si správu pracovných odevov riešila sama. Novovzniknutá spoločnosť sa potom musela rozhodnúť, či bude pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Lindström, alebo bude spravovať svoje pracovné odevy vo vlastnej réžii.

Zákazník spravujúci pracovné odevy samostatne dosiahol slušné jednotkové náklady, ale zistil, že práca je príliš náročná na prevádzku. Obával sa tiež, že samoobslužné fungovanie by nemuselo byť najlepším spôsobom, ktorý by pomohol minimalizovať ich uhlíkovú stopu, efektívnejšie využívať procesy prania a udržiavať požadovanú úroveň hygieny.

Aby mohli urobiť informované rozhodnutie o výdavkoch, rozhodli sa porovnať náklady na samoobslužné riešenie a riešenie Lindström. Vpravo si môžete pozrieť, ako to vyzerá v číslach:

Výsledky im otvorili oči. Spoločnosť zistila, že s riešením spoločnosti Lindström dosiahla výrazné úspory nákladov. S mesačnou úsporou 3 844 € a celkovou úsporou 138 386 € počas trojročnej zmluvy dosiahli pozoruhodné 34 % zníženie výdavkov.

Úspora nákladov však nebola jediným rozhodujúcim faktorom pre túto spoločnosť. Využívanie služieb spoločnosti Lindström znamenalo, že sa mohla sústrediť na svoje hlavné obchodné činnosti namiesto riadenia služieb v oblasti pracovných odevov. Ďalším kľúčovým faktorom bol záväzok spoločnosti Lindström k udržateľnosti, ktorý bol v súlade s environmentálnymi cieľmi spoločnosti. Okrem toho spoločnosť Lindström znížila mnohé riziká spojené s nezávislou manipuláciou s textilom, čím zabezpečila plynulú prevádzku a pohodu.

Celkovo spoločnosť Lindström ponúkla úsporu nákladov aj ďalšie praktické výhody, vďaka čomu bola ideálnou voľbou pre potreby spoločnosti v oblasti správy textilu.

Dimenzovanie textilného manažmentu: prispôsobenie riešení pre každú spoločnosť

Vzhľadom na to, že každá spoločnosť funguje inak, je dôležité, aby ste našli riešenie pre správu textilu, ktoré zodpovedá vašej konkrétnej situácii. Ak prevádzkujete malú firmu v odľahlej oblasti, možno zistíte, že vám najlepšie vyhovujú vlastné možnosti. Ak pracujete v odvetví, v ktorom neplatia prísne normy, a nemáte správne nastavenie na pranie odevov, môže sa vám hodiť samoobsluha v kombinácii s nákupom služieb práčovne.

Partnerstvo s profesionálnou službou však môže väčšine spoločností ponúknuť väčšie výhody. Spoločnosť Lindström ponúka služby pre spoločnosti všetkých veľkostí a poskytuje flexibilné riešenie správy pracovných odevov s minimálnymi počiatočnými nákladmi. Zefektívnené procesy, špecializované odborné znalosti a špičkové technologické riešenia zabezpečujú optimálnu úroveň zásob a súlad s predpismi. Spoločnosť Lindström tiež vykonáva bezpečnostné kontroly, predlžuje životnosť textílií a uprednostňuje udržateľnosť.

Takže, či práve začínate, alebo ste už veľká firma, nezabudnite: kľúčom je vybrať si riešenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám. Je to dôležité rozhodnutie, ktoré môže vašej spoločnosti ušetriť veľa peňazí, času a stresu. Preto sa pri rozhodovaní neponáhľajte. Dajte si načas. Zvážte všetky možnosti. A urobte to, čo je pre vašu firmu najlepšie.

Šťastný výber!

Avatar
Lindström Group