Chemické rozpúšťanie ako budúca alternatíva pri recirkulácii textilu

Spoločnosť Lindström sa podieľa na projekte cyklického hospodárstva s textilom pod názvom „Tekstiilien kiertotalous”, za ktorým stojí fínske technické výskumné stredisko VTT. V tomto projekte je predmetom testovania jeden z možných spôsobov, ako v budúcnosti naložiť s textilným odpadom. Skúša sa technológia, ktorú vyvinulo stredisko VTT. Od spotrebiteľov sa zhromažďuje nepotrebné bavlnené oblečenie, to sa rozpúšťa a z výsledného surového vlákna sa vyrábajú nové odevy.

Tak vznikli služby spoločnosti Lindström spojené s prenájmom textílií, ktoré sa ďalej vyvíjajú práve na princípoch cyklického hospodárstva. Textilný tovar sa vyrába zásadne podľa potreby a vďaka recyklácii ho môžu využívať ďalšie a ďalšie subjekty. Prenájom textílií ponúka používateľom „bezodpadové” riešenie, pretože spoločnosť Lindström prevzala zodpovednosť za ekologickú stopu z ich používania a zodpovedné nakladanie.

Ak sa nedá textil ďalej využiť na odevy alebo tkaniny, predĺži sa jeho životnosť napr. tak, že sa spracuje na nový produkt. Mechanicky sa recykluje alebo spáli pri výrobe energie. Nachádzať vhodné spôsoby na využitie textílií, ktoré sú v zlom stave a nemožno ich naďalej použiť, predstavuje pre spoločnosť Lindström ďalšiu veľkú výzvu. Textilný odpad je celosvetovo závažný problém. Spoločnosť Lindström v tejto oblasti teraz usiluje o nájdenie aktívneho riešenia.

Vďaka testovanej rozpúšťacej technológii sa použité suroviny spracujú do podoby recyklovaného vlákna a vzniká ekosystém založený na uzatvorenom cykle výroby a spotreby. V porovnaní s čistou bavlnou sa pri recyklovanom vlákne značne znižuje spotreba vody a uhlíková stopa. Na rozdiel od viskózových vlákien je napr. šetrnejší k životnému prostrediu.

„Vzhľadom na to, že sme svoje služby vyvinuli a naďalej vyvíjame z hľadiska cyklického hospodárstva, vzbudil v nás uvedený projekt nevýslovný záujem. Len tým, že budeme skúšať a testovať rôzne riešenia, sme schopní zistiť, čo funguje. Nové technológie tiež skúšame s ohľadom na rozvoj našich vlastných služieb. Taký projekt nám môže do budúcnosti ponúknuť riešenie, ako spracovávať vlastný textilný odpad,” popisuje Juha Laurio, prezident a výkonný riaditeľ skupiny Lindström.

Pracovné odevy od spoločnosti Lindström sa zhotovujú podľa zásad hierarchie spôsobov nakladania s odpadom: textílie sa vyrábajú výhradne podľa aktuálnych potrieb, tkanina sa využíva ekonomicky, bez zbytočných strát, a výrobky sa navrhujú tak, aby sa dali ľahko opraviť a boli odolné pri používaní a údržbe. Odevy sa recyklujú a postupujú od jedného používateľa k druhému, až sú plne nevyužiteľné. Textílie, ktoré končia ako odpad, sa spracujú do podoby nových produktov, mechanicky sa recyklujú na ďalšie suroviny alebo sa spália pri výrobe energie. V súčasnosti sa v spoločnosti Lindström týmto spôsobom rieši 71 % z objemu textilného odpadu, čo v r. 2015 v celej skupine predstavovalo 1,2 milióna kilogramov.

Projektom cyklického hospodárstva s textilom „Tekstiilien kiertotalous” fínskeho technického výskumného strediska VTT, ktorý bol v medzinárodnom meradle spustený pod názvom „The Relooping Fashion Initiative” („Zodpovedná móda”), sa vytvára a riadi ekosystém založený na uzatvorenom cykle výroby a spotreby. Vyznávajú sa v ňom zásady cyklického hospodárstva a pokladajú základy novému spôsobu priemyselného využitia textilného odpadu nevhodného na ďalšie použitie.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.reloopingfashion.org. Tento projekt financuje spoločnosť Tekes a ďalšie zúčastnené spoločnosti.

Súvisiace články