Neustále zdokonaľujme svoj prístup k starostlivosti o zákazníkov, aby sme dokázali čo najskôr reagovať na vaše požiadavky. Zákaznícky servis je štruktúrovaný aby siahal od základných požiadaviek až po špecifické obchodné stratégie.

Naša starostlivosť o zákazníkov neznamená len riešenie problémov, ale aj vytváranie hodnoty prostredníctvom personalizovaných služieb a strategických partnerstiev.

1. eLindström – online platforma pre jednoduchú interakciu

Základné požiadavky sú vyriešené prostredníctvom intuitívnej aplikácie. Zákazníci získavajú dôležité správy a majú kontrolu nad svojimi požiadavkami, všetko jednoducho v rámci jednej platformy.

2. Zákaznícky servis na našich pobočkách

Osobný prístup je kľúčom v zákazníckom servise. Telefónny kontakt a e-mailová komunikácia poskytujú rýchle a efektívne riešenia otázok zákazníkov.

3.Zákaznícky servis na mieste: v priestoroch zákazníka – (voliteľná služba)

Pre tých, čo hľadajú niečo viac, Lindström poskytuje zákaznícky servis priamo na mieste. Táto voliteľná služba pridáva osobný dotyk a zabezpečuje, že zákazníci sú v centre pozornosti.

Kasvava, luotettava ja kansainvalinen

4. Account Representative: Lokálna obsluha a strategické stretnutia

Account Representatives sa starajú o zákazníkov na lokálnej úrovni. Od riešenia prevádzkových otázok po strategické plánovanie, všetko je možné prostredníctvom osobných alebo virtuálnych stretnutí.

5. Key Account Manager: rozvoj obchodu na národnej úrovni

Key Account Manageri sú zodpovední za rozvoj obchodu na národnej úrovni. Pravidelné stretnutia zahrňujú diskusie o stratégiách a zabezpečujú, aby boli potreby zákazníkov vždy v popredí.

6. International Account Manager: globálne stratégie a stretnutia

Na najvyššej úrovni sú International Account Manageri, ktorí strategicky plánujú a vykonávajú obchodný rozvoj na medzinárodnej úrovni. Pri pravidelných stretnutiach pomáhajú formovať celosvetové stratégie.