Lindström ako spoločnosť

Lindström je jednou z popredných textilných servisných spoločností v Európe, s vyše 165-ročnými skúsenosťami v textilnom priemysle. Ponúka riešenia pre čistotu a interiérový dizajn priestorov, firemného odevu a ochrany.

Textilné služby sú rentabilný a ekologický spôsob, ako sa postarať o textilné potreby firmy.

Lindström je intenzívne rastúca medzinárodná spoločnosť. Naším dlhodobým cieľom je geograficky expandovať a zvýšiť náš podiel na trhu. Úspech je podopretý silne konceptualizovanými činnosťami, ktoré zabezpečujú kvalitu operácií, jednotnú službu a zodpovednosť vo všetkých krajinách, kde pôsobíme.

Hodnoty spoločnosti ako východiskový bod misie

Vízia spoločnosti Lindström a prostriedky na jej dosiahnutie, t. j. stratégia, sa určujú každých päť rokov. Hodnoty spoločnosti sa dodržiavajú pri určovaní cieľového stavu a prostriedkov, ktoré k nemu vedú. Strategické rozhodnutia spoločnosti a oblasti zamerania vývoja analyzuje každoročne riadiaci tím. Pri zmene vízie, misie a stratégie sa zmena a jej dopady na každodenné úlohy posudzuje v pracovných skupinách so zamestnancami.

Misia, t. j. obchodná myšlienka
Lindstrom Missio Visio

Textilná servisná spoločnosť Lindström posilňuje firemný imidž svojich zákazníkov. Naše služby podporujú každodenné aktivity našich zákazníkov a ponúkajú najvyššiu efektivitu nákladov na trhu. Sme zodpovedná nadnárodná spoločnosť a vysoko hodnotená ako zamestnávateľ.

Vízia 2020

Stabilná spoločnosť s obratom pol miliardy eur, dosahujúca vynikajúce zákaznícke skúsenosti s angažovanými zamestnancami.

Starostlivosť o našich zákazníkov

V roku 2015 sme v spoločnosti Lindström predstavili novú víziu a stratégiu. Do vytvárania tejto stratégie sa zapojili stovky našich zamestnancov z viac ako 20 krajín a zo všetkých úrovní organizácie.

 

Naším cieľom je vytvárať hodnotu pre našich zákazníkov vo všetkom, čo robíme. Chceme sa starať o zákazníkov, poskytovať im najlepšie služby a dosiahnuť, aby boli na našu vzájomnú spoluprácu hrdí. Snaha vytvárať výnimočné skúsenosti pre zákazníkov leží na srdci všetkým pracovníkom našich prevádzok.

Naše strategické kľúčové body

Stratégia spoločnosti Lindström je založená na štyroch kľúčových bodoch: angažovaní zamestnanci, prevádzková dokonalosť, vynikajúce skúsenosti zákazníkov a rast.

Angažovaní zamestnanci

Sme presvedčení o tom, že spokojní zamestnanci znamenajú spokojných zákazníkov. Vítame radosť z učenia sa. Neustále pracujeme na rozvoji našich vedúcich pracovníkov a všetkým našim zamestnancom ponúkame nové príležitosti učiť sa. Naším cieľom je, aby boli naši zamestnanci hrdí na to, čo robia, a aby mali podporu pri prijímaní rozhodnutí pri svojej každodennej práci so zákazníkmi. Naše stránky zamerané na kariéru môžete navštíviť.

Prevádzková dokonalosť

Zameriavame sa len na aktivity, ktoré pre našich zákazníkov vytvárajú hodnotu. Pôsobíme naozaj lokálne, a preto poznáme obchodné aktivity našich zákazníkov a pomáhame im pri práci využívať ich potenciál naplno, pričom zaručujeme, že získajú služby vtedy, keď ich potrebujú, a tam, kde ich potrebujú. Naše služby zlepšujú pohodlie, bezpečnosť a efektívnosť našich zákazníkov. Naše stránky zamerané na služby môžete navštíviť. 

Vynikajúce skúsenosti zákazníkov

Zaujímajú nás obchodné aktivity a každodenný život našich zákazníkov. Povzbudzujeme ľudí, aby na každej úrovni organizácie inovovali spolu s našimi zákazníkmi. Nadchýnajú nás nové riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosahovať udržateľný obchodný rast. Snažíme sa byť o krok vpred a predvídať budúce potreby našich zákazníkov. Naše stránky zamerané na referencie zákazníkov môžete navštíviť. 

Rast

Náš podnik rastie organicky aj prostredníctvom akvizícií. Vďaka rastu dokážeme poskytovať služby v úplne nových krajinách či mestách alebo ich môžeme prostredníctvom nových kanálov služieb poskytovať na našich existujúcich trhoch. Neustále rozširujeme svoje predajné možnosti s cieľom ešte lepšie plniť meniace sa potreby našich zákazníkov.

Hodnoty udávajú smer

Operácie spoločnosti Lindström sú riadené jej hodnotami: rentabilný rast, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a udržateľnosť, ako aj entuziazmus a chuť neustále sa učiť.

Lindström má za cieľ dlhodobý rozvoj operácií, ako aj dlhodobé partnerstvá. Rozhodovanie spoločnosti sa neriadi len rastom, lebo cieľom je prijímať udržateľné rozhodnutia, ktoré zabezpečujú rentabilný rast.

Dopad hodnôť sa prejavuje aj v rozhodnutiach o obchodnej expanzii. V žiadnej krajine sa nezačnú obchodné operácie, kým sa v nej z miestnych zdrojov nenájde personál a partneri, ktorých činnosti  spĺňajú hodnoty a etické pokyny firmy.

Hodnoty a ich prejav v každodennej práci sa pravidelne analyzujú: sú súčasťou každoročných výkonových auditov spolu s personálom.

Hospodárny rast

Aktivity spoločnosti Lindström sú efektívne a nákladovo kontrolované, čo zabezpečuje hospodárny rast. Manažment pristupuje k rôznym aktivitám podľa toho, ako celkovo prospievajú spoločnosti. Všetky aktivity musia podporovať víziu spoločnosti Lindström. Rozhodnutia sa prijímajú na dlhodobom základe a zdroje sa alokujú na podporu rastu.

Zodpovednosť

Spoločnosť Lindström berie do úvahy finančné, sociálne a ekologické dopady svojich operácií. Spoločnosť Lindström koná férovo, dodržiava zákony a nariadenia a rešpektuje lokálnu kultúru. Spoločnosť Lindström je férový a zodpovedný zamestnávateľ. Aj od našich dodávateľov a partnerov vyžadujeme, aby dodržiavali rovnaké princípy.

Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi

Úprimné partnerstvo si vyžaduje vzájomnú dôveru, neustály vývoj a rentabilitu pre obe strany. Spoločnosť Lindström počúva svojich zákazníkov, predpokladá potreby zákazníkov a ponúka konkurencieschopné služby. Na požiadavky zákazníkov reagujeme okamžite, bez paniky.

Entuziazmus a chuť učiť sa

Správne postupy manažmentu, povzbudivá spätná väzba a tréning zabezpečuje neustály rozvoj spoločnosti Lindström a jej personálu. Otvorená, interaktívna atmosféra povzbudzuje inovácie a s tým súvisiaci úspech.

358
Obrat (mil. €)
4000
Zamestnanci
24
Krajiny
80
Miesta

Lindström global services

Lindström offers workwear in all its countries of operation and mat services over 10 European countries. In addition, the service selection of the Group includes personal protective equipment, shop towel, hygiene and restaurant textile services as well as the textiles of hotels and the health care industry.

História

Odborné znalosti v textilnej oblasti od roku 1848

V priebehu svojich dejín vyrástla spoločnosť Lindström z farbiarne textílií na práčovňu a napredovala, aby sa z nej stál profesionál v prenájme textílií. Rodinná firma so 165-ročnou históriou patrila po celé tie roky svojej prevádzky medzi priekopníkov vo svojom odbore.

1848 Lindström is established

Carl August Lindström založil Lindström v roku 1848. Firma spočiatku fungovala ako farbiareň textilu v Helsinkách, na mieste dnešného fínskeho parlamentu. V 80. rokoch 19. storočia storočia k nej pribudla práčovňa pod menom C. A. Lindström & Son, ktorá ponúkala novinku v podobe chemickej čistiarne.

Rast sa začal v 90. rokoch 19. storočia

Kvôli generačnej výmene, ku ktorej došlo v roku 1891 sa meno Lindström zmenilo na W. E. Lindström a začala sa silná expanzia. Do roku 1913 sa personál firmy rozrástol z niekoľkých členov rodiny na 55 zamestnancov a presťahoval sa do väčších priestorov v Helsinkách.

Akvizícia firmy a nový vlastník v 20. rokoch 20. storočia

Uusi Pesula Oy, špecialista na biele práčovne, ktorého hlavným akcionárom bol hlavný inžinier Johan Roiha, kúpil v roku 1922 akciový kapitál spoločnosti W. E. Lindström Oy. Firma sa stala jednou z najväčších vo svojom odvetví v severských krajinách.

Prenájom textilu sa začína v 30. rokoch 20. storočia

Maloplošné aktivity v prenájme textílií boli zavedené v 30. rokoch 20. storočia. Firma prenajímala svojim zákazníkom bielizeň, plachty, obrusy a obrúsky, ako aj lekárske a holičské plášte. V roku 1939 oprali 2,4 milióna kg textilu a počet zamestnancov vzrástol na 300.

Nedostatok v 40. rokoch 20. storočia si vyžaduje improvizáciu

Výroba pary si vyžadovala neustále ohrievanie kotlov a kvôli nedostatku paliva sa na tento účel používalo palivové drevo. Jeho denná spotreba bola 70 m³ a spoločnosť na naplnenie svojej potreby kúpila stojaci les.

Investície do prenájmu odevov v 50. rokoch 20. storočia narastajú

Hoci bol podiel práčovne pre domácnosti na obrate spoločnosti nad 80 %, riaditeľ Eino Roiha videl budúcnosť firmy stále viac spojenú s prenájmom pracovných odevov a textílií. Rozhodnutie bolo podporené aj novým typom látky, vytvoreným v USA, ktorý si nevyžadoval žehlenie.

Prenájom zásobníka na uteráky v 60. rokoch 20. storočia

V roku 1965 začal Lindström prenajímať aj zásobníky na uteráky. Súčasne začal klesať podiel práčovne pre domácnosti, najmä kvôli dostupnosti automatických práčok.

Prenájom rohoží v 70. rokoch 20. storočia

V roku 1971 boli zavedené činnosti prenájmu rohoží. O tri roky neskôr získal Lindström svojich konkurentov Lainatekstiilit Oy a Cleaner Oy, čím posilnil svoje postavenie na trhu ako spoločnosť poskytujúca služby prenájmu pracovného odevu, zásobníkov uterákov a rohoží vo Fínsku. Prevádzkovanie farbiarne textílií sa ukončilo kvôli malému dopytu a slabej ziskovosti.

Koncentrácia a internacionalizácia v 90. rokoch 20. storočia

Spoločnosť upustila od svojich činností v oblasti čistenia, riadenia odpadov, ako aj prania a sústredila sa na prenájom textilu. V roku 1992 založil Lindström svoju prvú pobočku v Estónsku. Po nej nasledovalo založenie pobočiek v Rusku (1993), Maďarsku (1994), Lotyšsku (1994), Českej republike (1996), Litve (1998), na Slovensku (1998) a v Slovinsku (1998).

Modulárna práčovňa získala patent v 1. desaťročí 21. storočia

Na jeseň roku 2002 bol spoločnosti Lindström udelený patent na unikátnu medzinárodnú inováciu – modulárnu práčovňu. Začiatkom prvého desaťročia 21. storočia bola založená aj Comforta Oy, špecialista na hotelové textílie. V roku 2005 získal Lindström spoločnosť Vision Design Oy, ktorá sa špecializovala na firemné textílie a výrobky public relation, a rozšíril svoju ponuku firemných odevov vo Fínsku o osobné ochranné vybavenie.

Ázijské obchodné prevádzky boli spustené v roku 2006

Začiatkom tohto tisícročia pokračoval Lindström vo svojej silnej internacionalizácii. V Európe sa prevádzky rozšírili do Veľkej Británie (2001), Nemecka (2002), Poľska (2002), Švédska (2002), Rumunska (2005), na Ukrajinu (2006), do Turecka (2007) a Bulharska (2008). V roku 2006 prevádzky expandovali do Ázie, keď bola založená pobočka v Číne a o rok neskôr v Indii.

Rast pokračuje aj po roku 2010

V roku 2011 Lindström rozšíril svoje činnosti do Bieloruska a Chorvátska. Pobočky v Srbsku a Kazachstane boli otvorené v roku 2014. V roku 2013 dosiahla spoločnosť Lindström obrat vyše 300 miliónov Eur a zamestnávala 2 900 ľudí v Európe a Ázii. Spoločnosť naďalej výrazne rastie.