ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Lindström ako prvá spoločnosť v odbore zaviedla a spĺňa najnovšie štandardy systému manažmentu kvality ISO 9001 a normy ochrany životného prostredia ISO 14001.

Certifikácia ISO 9001: 2015 dokazuje, že spoločnosť Lindström dôsledne sleduje potreby svojich zákazníkov a rozvíja ponuku svojich služieb k ich spokojnosti a v súlade s regulačnými opatreniami tejto normy.

Certifikácia ISO 14000: 2015 je pre nás tiež veľmi dôležitá. Dokazuje, ako naša spoločnosť zachováva princípy trvalej udržateľnosti. Táto certifikácia vyžaduje systematický prístup k zodpovednosti za životné prostredie, čo zahŕňa snahu o neustále vylepšovanie technológie tak, aby sa zmenšil negatívny dopad činnosti firmy na životné prostredie, plnenie stanovených povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia a dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov.

ISO 45001

Norma ISO 45001 usmerňuje organizácie, ako sa starať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Pre Lindström je to formalizáciou našej We Care kultúry. Od chvíle, keď odchádzajú do práce až do chvíle, keď sa vrátia domov naši zamestnanci, zmluvní partneri a ich blízki vedia, že sú v bezpečí.

EN SFS 14065 

Všetky naše práčovne sa tiež riadia vnútropodnikovou hygienickou normou vytvorenou podľa medzinárodné normy EN-SFS 14065 (Textil – Priemyselne praný textil- Kontrolný systém pre biokontaminácie).

ecovadis 2022: zlatá medaila

Lindström dosiahol zlatú medailu v hodnotení udržateľnosti EcoVadis a patríme medzi top 5 % najlepších medzi viac ako 100.000 spoločnosťami hodnotenými organizáciou EcoVadis.
Obzvlášť dobre sme si viedli v oblasti udržateľnosti životného prostredia – patríme medzi 2% najlepších v našom odbore!

Certifikácia ISO 9001: 2015

Certifikácia ISO 14001: 2015

Čisté životné prostredie pre celý svet. ISO 14000: 2015
Vývoj technológie nás udržiava na vrchole. ISO 9001: 2015
Náš zákazník je pre nás najdôležitejší. ISO 9001: 2015

Spojte sa s nami

Služba prenájmu pracovných odevov

Máte záujem o cenovú ponuku?

Ozvite sa nám telefonicky alebo vyplňte kontaktný formulár.