ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Lindström ako prvá spoločnosť v odbore zaviedla a spĺňa najnovšie štandardy systému manažmentu kvality ISO 9001 a normy ochrany životného prostredia ISO 14001.

Certifikácia ISO 9001: 2015 dokazuje, že spoločnosť Lindström dôsledne sleduje potreby svojich zákazníkov a rozvíja ponuku svojich služieb k ich spokojnosti a v súlade s regulačnými opatreniami tejto normy.

Certifikácia ISO 14000: 2015 je pre nás tiež veľmi dôležitá. Dokazuje, ako naša spoločnosť zachováva princípy trvalej udržateľnosti. Táto certifikácia vyžaduje systematický prístup k zodpovednosti za životné prostredie, čo zahŕňa snahu o neustále vylepšovanie technológie tak, aby sa zmenšil negatívny dopad činnosti firmy na životné prostredie, plnenie stanovených povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia a dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov.

EN SFS 14065 

Všetky naše práčovne sa tiež riadi vnútropodnikovú hygienickú normou vytvorenú podľa medzinárodné normy EN-SFS 14065 (Textil – Priemyselne praný textil- Kontrolný systém pre biokontaminácie).

Čisté životné prostredie pre celý svet. ISO 14000: 2015
Vývoj technológie nás udržiava na vrchole. ISO 9001: 2015
Náš zákazník je pre nás najdôležitejší. ISO 9001: 2015

Máte záujem o cenovú ponuku?

Ozvite sa nám telefonicky alebo vyplňte kontaktný formulár.