Vášeň pre udržateľnosť

Dlhodobo podporujeme dobrú spoločenskú zodpovednosť v oblasti životného prostredia, našich zamestnancov a tiež vlastných ambícií našich zákazníkov v oblasti udržateľnosti tým, že im ponúkame udržateľné produkty a služby. Momentálne sa ešte viac usilujeme umiestniť naše záväzky v oblasti udržateľnosti jednoznačne do centra toho, kto sme. Nielenže sme sa zaviazali k 100% cieľu recyklácie našich výrobkov, ale tiež sme sa zaviazali, že budeme všade, kde podnikáme, fungovať s rovnakými princípmi udržateľnosti.

Jednoducho povedané, naším cieľom je byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom priemysle. ešte viac usilujeme umiestniť naše záväzky v oblasti udržateľnosti jednoznačne do centra toho, kto sme. Nielenže sme sa zaviazali k 100% cieľu recyklácie našich výrobkov, ale tiež sme sa zaviazali, že budeme všade, kde podnikáme, fungovať s rovnakými princípmi udržateľnosti.

Jednoducho povedané, naším cieľom je byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom priemysle.

Starostlivosť o našich zamestnancov

Staráme sa o našich zamestnancov starostlivosťou o ich pohodu a bezpečnosť, zabezpečením spravodlivého zamestnania a ponúkaním možností vzdelávania a rozvoja.

Prečítajte si viac

Zlepšenie udržateľnosti

Zlepšujeme udržateľnosť a našich zákazníkov pomáháme vyvíjat inovatívný riešenie a služby.

Prečítajte si viac

Vyvíjame riešenia pre našich zákazníkov

Chápeme potreby našich zákazníkov a spoločne s našimi obchodnými partnermi vyvíjame riešenie ich výziev.

Prečítajte si viac

Dôveryhodný partner pre obchodných partnerov

Staráme sa o svoje príjmy a ziskovosť, aby sme boli dôveryhodným partnerom pre naše zúčastnené strany.

Prečítajte si viac

STAROSTLIVOSŤ O PLANÉTU

Správa o udržateľnosti 2021

Lindström fakty a čísla 2021

waste icon
36% zrecyklovaného textilného odpadu
4700 zamestnancov
24 krajin pôsobenia
heart bubble icon 4,2 spokojnosť zamestnancov (na škále 1-5)
washing machine icon 15,2 miliónov kusov textilu v obehu
>4,5 milión kusov opravených textílií thread and needle icon
turnover icon
432,5m€ obrat v roce 2021
shaking hands icon
8,7 Voice of customer* Index (* Stupnica Voice of customer 0-10)
+50 NPS (na škále -100 do 100)