Naši ľudia sú tým najcennejším, čo máme, a naše hodnoty nás vedú v každodennej činnosti. Aby sme podporili každého zamestnanca, snažíme sa pre všetkých zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky a kultúru založenú na starostlivosti. Naša kultúra We Care sa prejavuje vo všetkom, čo robíme: v našom rozvoji, v našich výkonoch, v našej pohode a v tom, ako sa správame k ľuďom. Veríme v silu rozmanitosti a v spravodlivé zamestnávanie všetkých. V roku 2020 sme zaviedli aktualizovaný kódex správania pre zamestnancov a doteraz 75 % z nich absolvovalo s tým súvisiaci elektronický vzdelávací kurz. Od našich dodávateľov a partnerov tiež očakávame, že budú dodržiavať náš kódex správania.

Starostlivosť zahŕňa prioritu bezpečnosti

Starostlivosť o našich zamestnancov znamená aj starostlivosť o ich bezpečnosť a pohodu. Riadime sa normou ISO 45001 pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2020 boli zorganizované školenia na globálnej aj miestnej úrovni – napríklad na témy ako chemická bezpečnosť, hygiena a pracovné riziká. Pokračovali sme aj v mesačných bezpečnostných kontrolách ako dobrej praxi. Doprava a dochádzanie do práce patria medzi hlavné príčiny nehôd, preto sa budeme zameriavať na prevenciu nehôd počas dochádzania do práce. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa zameriavame, sú nehody počas výroby, kde kladieme dôraz na bezpečnosť používanie strojov.

Pomáhame vám stať sa tým najlepším, čím môžete byť

Všetkých zamestnancov spoločnosti Lindström si vážime takých, akí sú, a chceme ich podporovať, aby sa u nás učili nové veci a, dúfajme, že nájdu svoj osobný zmysel života. Oceňujeme a odmeňujeme ľudí za to, že odvádzajú dobrú prácu. Aby ste sa mohli učiť a uspieť v našej práci, kladieme dôraz na správne stanovenie cieľov, podporu, spätnú väzbu a koučovanie. Riadenie pracovného výkonu je naším nástrojom na ešte lepšie pochopenie účelu a stratégie našej spoločnosti, čím našim ľuďom uľahčujeme, aby svojimi činmi realizovali túto stratégiu.

V roku 2018 sme zaviedli školenie We Care o vedení, aby sme našim lídrom pomohli lepšie sa pripraviť na vedenie a inšpirovanie výkonnosti svojich kolegov zo spoločnosti Lindström.