Home / Uncategorized / Публикуван е нашият Доклад за устойчивост за 2023 г.
02.05.2024

Публикуван е нашият Доклад за устойчивост за 2023 г.

Нашата 175-годишнина беше белязана с отлични постижения и изключителни успехи. Успешно изпълнихме финансовите си цели, а удовлетвореността на клиентите и служителите ни отбеляза голям скок напред. Постигнахме значителен напредък в подобряването на устойчивостта на нашите услуги.

Juha Laurio, CEO, Lindström, споделя в интервю за Доклада за устойчивост каква според него е тайната на нашата дълга история: „Това е нашият ангажимент за дългосрочна перспектива, който ръководи решенията ни и ни кара да се усъвършенстваме непрекъснато.“

Kati Pallasaho, Главен вицепрезидент по стратегията и устойчивост, отбелязва: „Нашият почти 100-годишен кръгов бизнес модел за текстилни услуги е по-актуален отвсякога. Имаме силни попътни ветрове от мегатенденциите, очакванията на клиентите и променящите се разпоредби, които ускоряват нашия растеж.“

Според Juha Laurio бъдещето на нашите услуги изглежда обещаващо. „Има все по-голямо търсене на доставчици като нас, които предоставят решения „до ключ“, насърчаващи устойчивостта и прозрачността. Ние непрекъснато развиваме услугите си и проучваме възможностите за предоставяне на добавена стойност чрез инициативи като дигитализацията. На всички наши пазари виждаме обещаващ и значителен потенциал за растеж в обозримо бъдеще.“

Lindström Group
Lindström Group