Home / Статии / Lindström със Сертификат за Зелена Енергия
29.05.2024

Lindström със Сертификат за Зелена Енергия

Щастливи сме да ви съобщим, че Линдстрьом ЕООД официално придоби своя сертификат за зелена енергия. Това е една основна крачка към постигане на нашата цел – да станем най-устойчивата компания в текстилната индустрия. Ние от Lindström няма да спрем да се развиваме и да постигаме своите цели за зеленото бъдеще на нашата планета. Нека ви разкажем повече!

Повече за зеления сертификат

Официално Lindström използва 250 MWh електрическа енергия, произведена 100% от възобновяеми енергийни източници. Сертификатът от Електрохолд ни помага да покажем на всички свои клиенти и партньори, че използваме само сертифицирана зелена енергия за нашите локални нужди.

А какво представлява този сертификат? Документ, служещ за доказателство, че определен дял или количество от енергията, доставена на краен потребител, е произведена от възобновяеми източници. Той се издава за произведено стандартно количество енергия от 1MWh и важи за срок от 12 месеца след месеца, в който е произведена съответната единица енергия.

Сертификатът на Lindström е валиден до 31 декември 2024-та година.

Защо това е толкова важно за нас?

Една от основните цели на компанията ни е да достигнем въглеродна неутралност в световен мащаб до 2035 година. Допълнително, Lindström се присъедини към инициативата за научно-обосновани цели, която ще провери дали целите са в съответствие с най-новата наука за климата.

За нас винаги е било изключително важно да помогнем за избягването на някои от най-тежките климатични въздействия и щети върху естествения свят. Като голяма компания с клиенти в 28 държави, нашите амбиции да развиваме своята устойчивост не спират.

Желанието ни да оптимизираме потреблението на вода и енергия в индустриалните перални започна в началото на 90-те години, след което нивото на потребление на изпран килограм текстил намалява наполовина. Друга наша цел беше да намалим емисиите си, стремейки се към енергийни решения без въглерод. Е, официално една от основните стъпки в България е направена и вече използваме 100% зелена енергия, предоставена от възобновяеми източници.

Lindström Group
Lindström Group