Нашите непрекъснати усилия за постигане на максимална устойчивост вече са възнаградени със златен сертификат в рейтинга за устойчивост на EcoVadis. Това означава, че сме в топ 5% от над 100 000 оценени компании и в топ 2% в нашата собствена индустрия. Рейтингът обхваща цялата Lindström Group и всички страни, в които имаме дейност.

EcoVadis е водещ доставчик на рейтинги за устойчивост, който предлага обща платформа за оценка на ефективността на устойчивостта с помощта на универсална карта с резултати, бенчмаркове и инструменти за подобряване на ефективността.

Рейтингът обхваща теми, свързани с околната среда, труда и човешките права, етиката и устойчивите обществени поръчки.

Представихме се особено добре в областта на околната среда с невероятното представяне от 90/100. Присъединяването към инициативата за Глобалния договор на ООН, постигането на групов сертификат ISO 450001 за здравословни и безопасни условия на труд, и подобрената документация също повлияха положително на нашето представяне в областта на трудовите и човешките права и етиката.

„Нашата цел е да предоставим най-устойчивите услуги на нашите клиенти и тази оценка е чудесен начин да покажем големия си напредък. Бих искал да благодаря на всички мои колеги, които допринесоха за това постижение. Това беше един страхотен завършек за изминалата година“, казва Harri Puputti, директор по качеството и съответствието на Lindström.

Свързани статии