Устойчивост

Страст към устойчивост

Отдавна практикуваме корпоративна социална отговорност с уважение към околната среда, нашите служители и устойчивите усилия на нашите клиенти, на които предлагаме устойчиви продукти и най-вече устойчиво обслужване.

Home / Lindström / Устойчивост
Отдавна практикуваме корпоративна социална отговорност с уважение към околната среда, нашите служители и устойчивите усилия на нашите клиенти, на които предлагаме устойчиви продукти и най-вече устойчиво обслужване.

Като дават приоритет на решенията на кръговата икономика и изискват замяна на продукти с кратък жизнен цикъл, компаниите намаляват свръхпроизводството и ненужното използване на природни ресурси. Отговорността е една от нашите ценности и за нас е много важно да действаме в съответствие с нея.

Искаме да дадем своя принос, за да гарантираме, че нашата планета ще продължи да процъфтява и в бъдеще. С нашия бизнес модел на кръгова икономика искаме да даваме повече на планетата и да вземаме по-малко от нея. Устойчивостта също е важна част от нашата мисия и стратегия до 2025 г.

В Линдстрьом се фокусираме върху това да улесняваме живота на нашите клиенти, да им помагаме да блестят и бизнесът им да се развива.

Нашите прости текстилни услуги са икономически ефективен и екологичен начин да се погрижите за текстилните нужди на вашата компания. Стремим се да създаваме стойност за нашите клиенти във всичко, което правим.

Устойчиви решения

Въз основа на нашите ценности ние поехме ангажимент, който ще ръководи решенията ни през следващите десетилетия.
Нашата цел е да намаляваме емисиите на парникови газове всяка година, да намалим наполовина въглеродния си отпечатък и да постигнем нулеви нетни емисии в нашата верига на стойността до 2050 г.

За вас това означава истински устойчиви продукти, продукти с възможно най-ниско въздействие върху околната среда и прецизно оптимизирана поддръжка. Кръговата икономика е единствената възможна икономика.

1
Съобразено с вашите нужди
Нашите персонализирани услуги улесняват ежедневието ви.
2
Рентабилно решение
С наемането спестявате пари и време – без скрити разходи.
3
Устойчива услуга
Кръговата икономика е в основата на нашата дейност.
4
Непрекъсната услуга
Винаги разполагайте с достатъчно чисти и удобни текстилни изделия.

Последни новини