В Стратегия 2025 Lindström си поставя амбициозна цел: да стане най-устойчивата компания в индустрията. Искаме да помогнем на своите клиенти да бъдат по-устойчиви и смятаме, че това започва с постигането именно на нашите собствени цели в областта.

Вярваме, че успешна компания може да оперира само по един начин – екологичен. И затова устойчивостта е системно инкорпорирана както във всичките ни операции, така и в мениджмънта им.

Очакванията за екологичност обаче варират от една страна и култура на друга. Това е и случаят във всички 24 държави в Европа и Азия, където Lindström предлага услугите си. Въпреки разликите по отношение на легалните изисквания, на локалните условия и на очакванията за устойчивост, ние винаги се отнасяме отговорно, където и да сме.

Четири направления за устойчивост

Основните ни направления за устойчивост са грижата за хората, грижата за природата и подкрепата на клиентите ни да успяват по екологичен начин, като предлагат устойчиви продукти и решения. Стараем се да бъдем най-устойчивата компания в индустрията ни.

Искаме да използваме природните ресурси отговорно. Подкрепяме клиентите си в изпълнението на целите им за устойчивост. Те могат да бъдат уверени, че нашите услуги са отговорно изпълнени и че оперираме ефикасно. В допълнение се грижим за всеки вид текстил и удължаваме живота му колкото се може повече. В бъдеще ще се концентрираме върху допълнителното развитие на устойчивостта, както и на внимателното изследване по отношение влиянието на веригата ни за доставки върху околната среда. През 2020 г. ще дефинираме новите си цели за подобрена рециклируемост на нашия текстил и за намаляване на отпадъка, генериран по време на операциите ни.

Вдигаме летвата за цялата индустрия

По-внимателен поглед върху текстилната индустрия показва много предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени преди достигането на следващото ниво на устойчивост. Една от най-големите пречки досега е начинът, по който индустрията работи по отношение на употребата на невъзобновяеми ресурси. Отговорните обслужване и продуктов дизайн не са само намаляване на въглеродния отпечатък и избор на устойчиви материали, но и системна работа върху разучаване на продуктите във всяка стъпка от жизнения им цикъл. Затова мисленето, което се основава на принципите на кръговата икономика, е инкорпорирано в голяма част от процесите ни на обслужване и на разработване на продукти.

Друго нещо, на което обръщаме внимание, е ниската употреба на крайните текстилни продукти – най-вече работно облекло, което се използва за кратко време, преди да се изхвърли. Като поправяме текстила, давайки му нов живот и тласкайки кръговата икономика заедно със своите акционери, искаме да дадем повече на планетата и да взимаме по-малко от ресурсите и’.

През 2019 г. процентът на рециклирания ни текстил беше 24% и той ще продължава да расте годишно и занапред.

Уважаваме човешките права

Условията, при които текстилът е произвеждан, често не съответстват на основните човешки права.

За нас отговорното набавяне на материали е тясно свързано с грижата за хората. Всеки провал, без значение дали е инцидент, замърсяване, експлоатация или трагедия, има негативно влияние върху хората и затова ние се стараем да предотвратим такива сценарии. Като следим дейността на всичките си доставчици, ние подобряваме благосъстоянието на работниците и техните семейства и подкрепяме развитието на различните общности. Ние изясняваме своите искания към снабдителите си в Кодекса си на поведение и изискваме от тях да следват тези принципи.

Средно една трета от нашите поръчки на сурови материали и готови продукти са набавяни от Пакистан и Мадагаскар, които сме класифицирали като рискови държави. Когато правим тази оценка, ние обръщаме специално внимание на правителствения надзор, проблемите с човешките права, използването на детски труд и нивото на корупция. В случай, че определим снабдяваща държава като рискова, ние изискваме редовни посещения от Lindström или независими лица, които да следят за проблеми с човешките права и устойчивостта.

Провеждаме формални одити за стратегическите си доставчици на всеки три години. Проследяваме дейността им, за да гарантираме, че при евентуални пропуски винаги има коригиране. През 2019 г. основните констатации от тези проверки бяха свързани с безопасността на работното място, с ръководството и документацията.

Ние сме отдадени на вдигането на летвата за устойчивост в индустрията с текстилните услуги под наем. Ключовите стъпки към тази цел са иновациите и предложенията за справяне с текстилния отпадък, както и подкрепата към клиентите ни в техния опит да намалят своя екологичен отпечатък.

Свързани статии