Obchodné i výrobné spoločnosti a ich lídri v rôznych fázach svojho rastu a rozvoja sa dnes stretávajú s pestrou paletou výziev. Svet sa mení rýchlejšie ako inokedy a všetci sa snažia udržať krok s dobou.

Z aktuálnej správy o vývoji našej ekonomiky pre vás vyberáme zopár noviniek: Štatistický úrad SR pred niekoľkými dňami zverejnil odhad vývoja ekonomiky za druhý štvrťrok tohto roku, podľa ktorého naša ekonomika medziročne vzrástla o 1,7 percenta. Ekonomika SR teda v 2.štvrťroku 2022 spomalila.

Miera nezamestnanosti spolu s rastom HDP na obyvateľa a infláciou patrí k hlavným faktorom, ktoré charakterizujú ekonomiku danej krajiny. Úroveň nezamestnanosti je tiež najcitlivejším ekonomickým ukazovateľom zo sociálneho hľadiska.

Celková zamestnanosť v 2. štvrťroku rástla

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 2,1 % a medzikvartálne o 0,7 %.

Momentálne je v Slovenskej republike relatívne nízka nezamestnanosť. Vývoj nezamestnanosti je priaznivý, okrem niektorých menej rozvinutých okresov. Najlepšie je to s prácou na západnom Slovensku. K zníženiu nezamestnanosti prispela aj situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, vďaka ktorej celkový počet Ukrajincov pracujúcich u nás stúpol na 29,4 tisíca. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku tak prekročil 80 tisíc.

Obrázok: Miera nezamestnanosti v SR je relatívne nízka.

Trh práce okrem stále vysokého záujmu zamestnávateľov o zamestnancov v spracovateľskom priemysle ovplyvňujú najmä sezónne práce. A to predovšetkým v stavebníctve, v poľnohospodárstve, lesníctve, v živočíšnej a potravinárskej výrobe, ale aj v cestovnom ruchu, pohostinstve, predaji a v službách.

Prostredníctvom Úradu práce SR zamestnávatelia momentálne ponúkajú brigády pre pomocné sily v pohostinstve, gastronómii, obchode, pomocníkov vo výrobe, upratovačky, v rekreačných rezortoch (pre chyžné, čašníkov, servírky), prípadne na kúpaliskách, obsluhu stánkového predaja či v záhradníctve.

Pozitívnym faktorom, ktorý môže naďalej prispievať k poklesu nezamestnanosti, je stále vysoký počet voľných pracovných miest na trhu práce. Ústredie práce ich v júli evidovalo 79 552. Zamestnávatelia majú záujem o pracovníkov v oblasti informatiky, stavebníctva, strojárstva, služieb, hotelierstva a gastronómie. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 312 miest (podiel 33,08 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 552 (podiel 4,47 %).

Turbulentné zmeny na pracovnom trhu

Súčasný trh práce sa vôbec nepodobá tomu pred dvoma rokmi. V počiatočných fázach pandémie najprv došlo k uzavretiu alebo obmedzeniu niektorých prevádzok, pracovných miest a kancelárskych priestorov. Potom, keď sa ekonomika začala zotavovať, pracovníci hromadne odchádzali a hľadali istejšie pozície. A do toho prišla vojna na Ukrajine. Teraz, keď počet pracovných miest stúpol, rastie aj inflácia. Pre lídrov firiem, ktorí chcú nájsť vždy toho najlepšieho kandidáta, nie je ľahké sa v tejto zmene zorientovať.

Rekordný optimizmus na trhu práce: 34 % zamestnávateľov plánuje naberať nových zamestnancov.

„Hoci je pozitívne, že zamestnávatelia majú v úmysle zamestnávať viac ľudí, pre mnoho z nich je čoraz náročnejšie nájsť vhodných uchádzačov, ktorí by otvorené pracovné pozície obsadili,” upozorňuje Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

„Okrem problému s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov sa zamestnávatelia musia vysporiadať s vplyvom inflácie na mzdy a konkurenciou v boji o zamestnancov. Dôsledky pandémie ako aj konflikt na Ukrajine začínajú ovplyvňovať dodávateľské reťazce a vytvárajú väčšiu mieru neistoty v hospodárskych vyhliadkach,” dodáva Zuzana Rumiz.

Benefity pre zamestnancov sú kľúčové

Mnoho spoločností sa domnieva, že odmeňovanie je najlepším nástrojom na udržanie a prilákanie zamestnancov na súčasnom trhu práce. Zvyšovanie platov však môže byť pre mnoho firiem neudržateľné, zatiaľ čo pestrá ponuka zamestnaneckých výhod sa môže ukázať ako nákladovo efektívnejšia a účinnejšia.

Firemná kultúra, férové prostredie, možnosť pracovať na zaujímavých projektoch, schopnosť oceniť ľudí i pochvalu, možnosť sa učiť a rozvíjať, to všetko významne prispieva k atraktivite danej pozície. Ponuka pestrého súboru benefitov zameraných na zlepšenie profesijného i osobného života sa stáva čoraz hodnotnejšou cestou. Atraktívne benefity nielenže poskytujú zamestnancom úľavu v rôznych smeroch, ale sú tiež určené na riešenie finančných, fyzických a psychických problémov, ktorým môžu zamestnanci čeliť.

Pracovné odevy a starostlivosť o ne vám prilákajú nových zamestnancov

V celom rade profesií si pri dobrých firmách zamestnanci cenia aj to, že majú vzhľadný a bezpečný pracovný odev, ktorý reprezentuje firmu, pre ktorú pracujú, a (alebo) zároveň ich chráni pred úrazom, chladom alebo horúčavou, pred nákazou atď. Ešte spokojnejší sú, keď sa o svoj pracovný odev vôbec nemusia starať, majú ho stále čistý a vždy k dispozícii vo svojej skrinke. To všetko zariadi naša spoločnosť Lindström.

V niektorých odvetviach je pracovný odev dokonca povinný, patrí do osobných ochranných pomôcok a prostriedkov a zamestnávateľ ho musí poskytnúť aj brigádnikom. Medzi osobné ochranné pracovné pomôcky okrem iného patria: ochranné pracovné odevy a montérky, reflexné vesty, bundy a pod., ochrana hlavy ako helma či pracovná šiltovka a ďalšie.

S Lindström už spolupracuje celý rad firiem a pribúdajú ďalšie. Lindström pracovné odevy nájdete napríklad v lekárňach Dr. Max, o hygienickú čistotu sa staráme aj pri výrobe zdravých a chutných müsli v EMCO s.r.o., veľa rokov pracujeme pre spoločnosť Schwan Cosmetics CR, ktorá je najväčším svetovým výrobcom drevenej dekoratívnej kozmetiky.

Najväčšou výzvou dneška je vrátiť do pracovnej sféry radosť a väčší zmysel. Ľudia chcú vidieť, že ich profesijný život im nielenže zaisťuje slušné živobytie, ale práca pre nich musí byť zároveň poslaním. Potom budú zamestnanci s hrdosťou nosiť logo svojho zamestnávateľa na pracovnej uniforme alebo na pracovnom tričku.


  1. https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/64096109-abaa-4a3c-a3ee-d4808f589e13/!ut/p/z1/tVJNU8IwFPwtHnpM80pSmnoLjPIhOAoikIuT1kArtKltbMVfb2C8MKOIB3N5yczuzm72YYEXWOSyTtfSpDqXW_teivbTfTBgnY7HATojAoPhzfS2371u9WY-nh8D2O3kCgYP_K43GVIPqI_Faf4jFljEuSlMgpc6qmSCqg1K8xWSG-OAvegys27qXKGqKGW9c6CulNnY2aYQtj0IkYykRFSSGEmiFHqmDNjKZ6HyyF6-iNNnvDwLPf8t7z4O_HA4WL44QLo93qfBCICNej4MeH82Ce8JAU6-ACc0ltZD8KMHL8DzOlUNnuX7n9ni6R8j9gEPf2vF1t4qx93x2ipLk-z70Hhxlrylpi-vr4LbWnVu1LvBi__o1WZIo8xt4swFN2ABkCBgtEXDtk8OLngeEWYDlGqlSlW6b6Vd58SYorp0wIGmady11uutcmOdOfAdJdGVdX-MxEU2yxjZoc1qfEWoiHbkY6Tm_OITyWGFWA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
  2. https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/nezamestnanost-na-slovensku-stabilne-klesa.html?page_id=1207667
  3. https://www.manpower.sk/magazin/prieskumy/firmy-planuju-mierne-zvysit-nabor-ludi/

Súvisiace články