Leto je časom prázdnin a dovoleniek, ku ktorým patrí veľa zážitkov z najrôznejších akcií, a tiež veľa zmrzliny, grilovačiek a občerstvenia pri stánkoch. O to, aby zážitky a spomienky boli len príjemné, nepoznačené problémami spôsobenými skazeným jedlom, sa starajú potravinári a hygienici, ktorí kontrolujú dodržiavanie prísnych hygienických noriem pri výrobe a skladovaní potravín.

Obrázok: Pri príprave pokrmov sa musí dodržiavať prísna hygiena. Zdroj: Lindströmgroup.com

S normami v potravinárskom priemysle súvisia aj vhodné pracovné odevy. Tie by mali vyhovovať hygienickým predpisom v oblasti bezpečnosti potravín a mali by zabezpečiť ochranu výrobkov pred rizikom kontaminácie od zamestnancov. Pracovný odev pre potravinárov musí byť vždy hygienicky čistý a zároveň pohodlný. Nikto z nás určite nechce nájsť v jedle odtrhnutý gombík, vlasy v polievke alebo sa pozerať na kuchára v špinavom oblečení.

Miera rizika v potravinárstve: ako ovplyvňuje výber pracovného oblečenia?

Všetky potravinárske zariadenia, medzi ktoré patria reštaurácie, cukrárne, pekárne, výrobne potravín a ďalšie, musia striktne dodržiavať požiadavky a pravidlá, ktoré sa spájajú s prácou s potravinami. Výrobné priestory, a teda pracovné prostredie v potravinárstve, sa líši podľa jednotlivých typov výrobkov. Čím rýchlejšie potravinárske výrobky podliehajú skaze, tým vyššia je miera rizika. Od úrovne rizika sa odvíja výber pracovných odevov a početnosť prezliekania zamestnancov zo špinavých do čistých odevov.

Úroveň rizika sa delí do troch kategórií. Maximálne riziko vzniká pri manipulácii s nebalenými potravinami určenými na okamžitú spotrebu, ktoré podliehajú rýchlej skaze. Vysoké riziko je tiež pri manipulácii s nebalenými potravinami podliehajúcimi skaze a pri surovinách, kde dochádza k ďalšiemu priemyselnému spracovaniu, napr. surové mäso. Nízke riziko predstavuje manipulácia s trvanlivými a balenými potravinami alebo ingredienciami, ako sú napr. káva, čaj atď.

Podľa úrovne rizika jednotlivých potravinárskych prevádzok majú zamestnanci rôzne pracovné odevy. Čím je riziko kontaminácie vyššie, tým prísnejšie sú nároky na pracovný odev, jeho spracovanie a jeho výmenu. Napr. v oblastiach s najvyšším rizikom nesmie mať pracovný odev žiadne vrecká, v oblasti s vysokým rizikom môžu mať pracovníci len vnútorné vrecká, aby sa drobné predmety z vreciek náhodou nedostali do výrobkov. Požiadavky klientov (napr. maloobchodníkov) sú preto stále väčšie, vyžadujú od svojich dodávateľov, aby dodržiavali potravinárske štandardy a vykonávali pravidelné audity. Kolekcie odevov však možno štandardizovať, aby vyhoveli široko používaným medzinárodným a národným normám, ako sú ISO 22000, BRC, Tesco a HACCP.

Obrázok: K pracovnému odevu patrí aj pokrývka hlavy. Zdroj: Lindströmgroup.com

Prevádzková teplota na pracovisku

V potravinárskych prevádzkach sú často rôzne pracovné a klimatické podmienky. Niekde je veľmi horúco, napríklad v pekárni, kde sa pečie chlieb a žemle, inde je zase zima, napr. v chladiarenskej prevádzke. Pracovný odev pre potravinárstvo by mal vždy umožňovať, aby sa zamestnanec cítil pri práci komfortne. To znamená, že v prevádzke, kde sú vysoké teploty, má oblečený odev z odľahčených materiálov, biely pracovný plášť alebo tričko a priedušné nohavice a tiež pracovnú čiapku, aby mu nepadali vlasy do potravín. V chladiarňach musia mať pracovníci k dispozícii teplé odevy, napr. fleecové bundy, ktoré si obliekajú pod plášte alebo blúzy.

Ako udržiavať pracovné odevy vždy hygienicky čisté

Je úplne jasné, že v potravinárstve je hygiena obzvlášť dôležitá. Naša firma Lindström dokáže zaistiť a udržiavať hygienicky čisté pracovné odevy pre všetok personál v potravinárskej výrobe, a zároveň zabezpečiť, aby boli pohodlné a zamestnanci v nich dobre vyzerali. Všetky starosti s pracovnými odevmi radi prevezmeme za vás. Pracovné odevy pre vás navrhneme a vyrobíme. Môžeme vám ich prenajať a starať sa o ich pranie a čistenie. Počas údržby dodržiavame európsku normu EN-SFS-14065, ktorá udáva požadovanú úroveň hygieny potravinárskych textílií.

Všetci naši zamestnanci dodržiavajú prísne pokyny ohľadne hygieny a prevencie infekcií. Postaráme sa o vaše pracovné odevy profesionálne, presne tak, ako potrebujete.

Vizuálna čistota a hygienická čistota sú totiž dve odlišné veci. Špinavú bielizeň vymeníme za čistú, všetko privezieme hygienicky zabalené a odvezieme podľa dohodnutých rozpisov. Poškodené veci opravíme, zničené vyradíme a vymeníme. Vďaka tomu znižujeme spotrebu pracovných odevov a zapájame sa do cirkulárnej ekonomiky, čím chránime životné prostredie.

Nielen pohodlné, ale aj elegantné, reprezentujúce značku

Dbáme na to, aby naše pracovné oblečenie pre zamestnancov v potravinárstve bolo pohodlné, aby sa v ňom ľudia cítili komfortne, či už je na pracovisku horúco, alebo zima, a aby bolo hygienicky čisté a nemohlo dôjsť k šíreniu nákazy.

Vždy zohľadňujeme, aké činnosti daný pracovník vykonáva, či nepotrebuje v rámci bezpečnosti napríklad skrátenú dĺžku nohavíc a podobne. Zároveň nám záleží na tom, aby to všetkým v našom pracovnom oblečení pristalo. Snažíme sa vytvárať kolekcie zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov, prípadne s firemným logom, ktoré reprezentuje a vytvára imidž firmy.

Súvisiace články