Home / Články / Oblečte zamestnancov nemocnice tak, aby ste splnili hygienické normy a všetkým to pristalo
13.12.2022

Oblečte zamestnancov nemocnice tak, aby ste splnili hygienické normy a všetkým to pristalo

Pracovné odevy zamestnancov sú odjakživa vizitkou spoločnosti. Záleží na ich dizajne, kvalite aj použitých materiáloch. Určite sa oplatí investovať do kvalitných látok a strihov, ktoré dobre vyzerajú a aj pri častom používaní sa nerozpadnú. Trvanlivé a zároveň pohodlné materiály pre denné nosenie sú jednoducho základ. Kvalitný odev tak zaisťuje nielen dobrý image spoločnosti, ale aj bezpečnosť a pohodlie zamestnancov.

Štýl a pohodlie aj pri práci v nemocnici. Zdroj: BOZP

Bezpečnosť zamestnancov je samozrejme veľmi dôležitá, a to obzvlášť v zdravotníctve, kde pracovníci prichádzajú do styku s rôznymi pôvodcami nákazy alebo biologickým materiálom. Odev tak plní aj ďalšie funkcie, ako ochrannú alebo rozlišovaciu.

Pohodlie zamestnancov je tiež dôležité. Predstavte si, aké to je tráviť celý deň v niečom nepohodlnom. A čo dennodenne celý rok, alebo dokonca celý život? Môže to znieť až smiešne, ale pracovný odev doslova súvisí s psychickým zdravím a morálkou zamestnancov. Preto je dôležité zvoliť si firmu dodávajúcu pracovné odevy opatrne.

V pohodlnom pracovnom odeve ide práca lepšie od ruky.

Dalo by sa povedať, že dobrý pracovný odev by mal spĺňať tri základné kritériá:

  •  ochrana zamestnanca
  •  ochrana práce
  •  rozpoznateľnosť zamestnanca

Ochrana zamestnanca

Správny odev by mal zamestnancov chrániť pred možným nebezpečenstvom. Pri výrobe odevov preto záleží na jednotlivých odvetviach a normách pre pracovný odev, ktoré sú logicky v každom odvetví iné. Do tohto kritéria patrí aj pohodlie zamestnanca.

Ochrana práce

Je dôležitá predovšetkým v potravinárskom priemysle, pri laboratórnych prácach a hlavne v zdravotníctve, kde musí byť oblek hygienicky čistý a nesmie dopustiť prenos nákazy z pracovníka na produkt alebo pacienta, s ktorým pracuje.

Rozpoznateľnosť zamestnanca

Každá profesia má charakteristickú uniformu. Obzvlášť vo veľkých firmách je potrebné rozpoznať úlohu daného pracovníka v spoločnosti na prvý pohľad. Napríklad lekár by mal byť zreteľne odlíšený od zdravotnej sestry, a tá od technika pracujúceho v kotolni a podobne, aby nedochádzalo k zmätkom. Oblečenie každej profesie by tiež malo vyzerať reprezentatívne a malo by byť aj estetické.

Ochrana zamestnancov, ochrana práce a rozpoznateľnosť zamestnanca sú základnými kritériami pri tvorbe pracovných odevov.

Kde vyberať?

Existujú rôzne riešenia a firmy ponúkajúce výrobu alebo servis oblečenia pre personál. U firmy Lindström však môžete mať všetko pohromade. Odevy si dokonca ani nemusíte kupovať, ale môžete si ich rovno prenajať. Nemusíte teda riešiť návrh, výrobu, dodanie, ani servis u každého typu odevu zvlášť. Stačí si vybrať základné strihy pre vašu firmu, a potom už len riešiť množstvo novo objednaných kusov podľa počtu zamestnancov.

Prečo práve Lindström?

Lindström sa postará aj o hygienické pranie odevov a doručenie do skrinky zamestnanca na začiatku pracovného týždňa. Ponúka odevy pre všetky odvetvia. Od špeciálnych ochranných odevov určených pre pracovníkov v ťažkom priemysle cez pracovné odevy až po lekárske či potravinárske oblečenie.

Firma Lindström zaistí oblečenie pre všetky potrebné profesie a každého zamestnanca na mieru. Ak sa jedná o sezónne práce, robí aj ich servis, čistenie, opravy, pranie a skladovanie. Pokiaľ už odevy nie sú potrebné, Lindström zaistí ekologicky šetrnú likvidáciu.

Lindström je firma s viac ako 170 ročnými skúsenosťami v oblasti textilného priemyslu. Ponúka široký výber textilných produktov zahŕňajúci pracovné oblečenie, ochranné vybavenie, rohože, textil do hotelov a reštaurácií, priemyselné rohože a utierky.

Hygienicky čisté pracovné oblečenie pre lekárov a personál nemocnice

V zdravotníctve je hygiena obzvlášť dôležitá a firma Lindström dokáže zabezpečiť zdravotnícke oblečenie pre personál celej nemocnice:

  • Oblečenie pre lekárov
  • Odevy pre zdravotné sestry
  • Pracovné odevy pre zdravotníkov
  • Odevy pre záchranárov
  • Oblečenie a ochranné pomôcky pre pomocný personál nemocnice
Kvalitný zdravotnícky odev v modernom dizajne.

Produkcia zdravotníckych odevov

Takéto odevy podliehajú prísnym zdravotníckym normám. Je potrebné venovať im pozornosť vo všetkých stupňoch výroby zdravotných pomôcok. Už pri návrhu sa počíta s tým, aby si pracovný odev uchoval svoju funkčnosť počas dlhých pracovných dní a vydržal aj pravidelnú údržbu.

Prísne hygienické predpisy pre údržbu

Počas údržby firma dodržiava európsku normu EN-SFS-14065, ktorá udáva požadovanú úroveň hygieny nemocničných textílií. Všetci zamestnanci firmy dodržiavajú prísne pokyny ohľadom hygieny a prevencie infekcií.

Hygiena na pracovisku, to nie sú len pracovné odevy

Ak podnikáte, týka sa vás aj dodržiavanie hygieny na pracovisku podľa príslušných zákonov a právnych predpisov. Jedným z dôležitých zákonov, ktorým sa musíte vo svojej firme riadiť, je Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa zdravotného rizika sa delí pracovisko do 4 kategórií. Pri rizikových prácach zaradených do tretej a štvrtej kategórie, kde sú zamestnanci viac ohrození chorobami z povolania, sú často vykonávané kontroly štátom. Asi poznáte tie obavy, keď má k niekomu prísť kontrola z „hygieny“, či bude mať všetko v poriadku.

O Úrade verejného zdravotníctva počúvame v súvislosti s koronavírusovou pandémiou v poslednej dobe v televízii denne. Hlavný hygienik je už známa tvár a mediálna hviezda. Čo vlastne má na starosti ÚVZSR za normálnych okolností?

Kontrola pracovných podmienok a ich vplyvu na zdravie

Cieľom je kontrola podnikov s väčším rizikom vzniku chorôb z povolania a snaha zamedziť trvalému poškodeniu zdravia zamestnancov. Ako štátny zdravotný dozor vykonáva ÚVZSR kontroly v oblasti epidemiológie, o čom teraz všetci dostávame aktuálne správy. ÚVZSR tiež vyhlasuje opatrenia v ohrozených oblastiach (napr. nariadenie o nosení rúšok, rušenie verejných podujatí s veľkým počtom ľudí, atď.)

Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom svojich regionálnych úradov tiež kontroluje podmienky na pracovisku – odvetrávanie, osvetlenie, dodržiavanie limitov fyzickej záťaže, prašnosť, chemické škodliviny. Zaujíma ho, či je pracovisko vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, či majú zamestnanci dostatočné sanitárne vybavenie, majú umožnené dodržiavanie pitného režimu a je zaistená preventívna zdravotná starostlivosť.

ÚVZSR sa zaoberá tiež meraním faktorov, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na zdravie, ako je nadmerný hluk, chemické látky, vírusy a baktérie, neionizujúce žiarenie apod. Na základe nameraných hodnôt ukladá organizačné a technické opatrenia, ktorými musí zamestnávateľ znížiť pôsobenie škodlivých vplyvov na pracovisku.

Ako opatrenie môžeme uviesť nasledujúce príklady: Na zníženie prašnosti môžu slúžiť napríklad čistiace rohože, ktoré odstránia prach na obuvi prinášaný z vonku. Protiúnavové rohože zase znižujú záťaž kĺbov pri práci v stoji.

Hygienické normy v reštauráciách a potravinárstve

So zaistením bezpečnosti potravinárskej výroby súvisí vhodné vybavenie prevádzky spĺňajúce normy, zabezpečenie ochrany pred vniknutím škodcov, dodržiavanie osobnej hygieny a pod., ale aj povinnosť mať zavedený jeden alebo viacero postupov založených na systéme analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov (HACCP) alebo vlastnú príručku správnej praxe. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí byť tiež držiteľom platného zdravotného preukazu.

V slovenských reštauráciách je najčastejším prehreškom z hľadiska hygieny skladovanie potravín. Bezpečnosť potravín, ich zdravotná nezávadnosť, kvalita a kontrola možných rizikových bodov, to sú základné podmienky certifikácie ISO 22000 a FSSC 22000, ktoré by mali spĺňať firmy v celom potravinovom reťazci od výrobcu až po maloobchod. Bezpečnosť potravín sa totiž netýka len kvality výroby produktu, ale napríklad aj bezpečného transportu surovín. Je teda nutné všímať si aj dovozcov, prepravcov, skladovateľov a podobne.

Avatar
Lindström Group