Služba Flex představuje nový digitalizovaný přístup k řízení koloběhu pracovních oděvů, který využívá inteligentní technologii ke sledování oděvů a zajišťuje, že dostatek čistého pracovního oblečení je vždy k dispozici. Jak funguje a co od ní můžete očekávat?

Servisní služba Flex se rychle stala oblíbenou. Poskytuje dobré řešení pro nadprodukci textilií a zároveň zvyšuje efektivitu a spokojenost zaměstnanců.

Našim zákazníkům pak poskytuje větší flexibilitu a transparentnost a zároveň jim pomáháme optimalizovat úroveň zásob. Podle předběžné analýzy provedené v roce 2021 může pomoci snížit počet pracovních oděvů v zásobách zákazníků v průměru o 40 %.

Inteligentní technologie vše hlídá

Inteligentní technologie služby Flex zajišťuje, že ve skladu pracovních oděvů u zákazníka je vždy k dispozici dostatek čistého pracovního oblečení. Naši klienti mohou snadno sledovat množství pracovních oděvů na skladě, v používání, na cestě a v prádelně a upravovat ho podle potřeby. RFID čipy na oděvech sbírají informace o praní a jejich používání. Zákazník si každý měsíc může pomocí aplikace eLindström vygenerovat report a podle něho optimalizovat množství oděvů v pronájmu. V případě, že by někteří zaměstnanci, tedy koneční uživatelé pracovních oděvů, měli víc oblečení, než reálně potřebují, mohou toto množství snížit, a tím pádem snížit také náklady na pronájem.

Používání služby Flex je snadné a intuitivní a šetří čas zaměstnanců při půjčování a vracení oděvů. Zajistí se tak nejen každodenní pohodlné používání pracovního oblečení pro mnoho pracovníků, ale také je to velká pomoc pro pracovníka pověřeného starostí o bezpečnost práce a management pracovních oděvů – nemusí objednávat oděvy samostatně a ani likvidovat staré pracovní oblečení.

Obrázek: Jak funguje služba Flex  Zdroj: Lindströmgroup
Obrázek: Jak funguje služba Flex Zdroj: Lindströmgroup

Jak vypadá servisní služba Flex v praxi

Sandvik je globální skupina působící v kovoprůmyslu a těžebním průmyslu s potřebou správného správného řešení managementu pracovních oděvů, které pokryje jak bezpečnost práce, tak image firmy.

Obrázek: Sandvik si vybral servisní službu Flex od Lindström.
Obrázek: Sandvik si vybral servisní službu Flex od Lindström.

Sandvik si vybral servisní službu Flex od Lindström, snadné a cenově výhodné řešení, které se stará o skladování a péči o pracovní oděvy a umožňuje zaměstnancům společnosti Sandvik jednoduše vejít do skladu pracovních oděvů a získat okamžitý přístup k vhodným oděvům.

„Naši zaměstnanci nemusí vyžadovat konkrétní velikost nebo jiné podrobnosti. Prostě vejdou a vyberou si oblečení, které jim sedí, a pak je naskenují na chytrém zařízení Lindström. Po použití se oděvy znovu naskenují, “ vysvětluje zástupce společnosti Sandvik pro bezpečnost.

Vhodné řešení pro společnosti se sezónními pracovníky

Služba Flex je velmi flexibilní, proto je zvláště vhodná pro průmyslová odvětví s mnoha sezónními nebo mobilními pracovníky, kteří přecházejí z jednoho místa na druhé a potřebují jiné pracovní oblečení.

V těžkém nebo automobilovém průmyslu se při větších opravách často stane, že se pracovníkům oblečení rychle zašpiní nebo vyžaduje opravu. Služba Flex se osvědčí i v tomto případě, kdy bude náhle potřeba větší množství čistého oblečení. Náhradní oblečení bude ihned k dispozici. Nemusí se čekat na jeho vyprání nebo opravu.

Dalším důležitým faktorem je nákladová efektivita. Služba Flex může být přínosem pro relativně velké společnosti, které vyžadují hodně oděvů. Podnikům se značnou sezónní fluktuací nebo mnoha brigádníky také značně usnadňuje správu pracovních oděvů. Potřeba méně oděvů snižuje náklady a mít méně oděvů je udržitelnější.

Změny se zavedením servisní služby Flex v nemocnicích

Inteligentní řešení pracovních oděvů servisní služby Flex přineslo nemocnici ve finském Turku spoustu výhod – snížení potřeby velkých objemů pracovních oděvů, zjednodušení používání textilií a vytvořilo nákladovou efektivnost. Služba Flex může být implementována do stávajících starých skladovacích prostor, Lindström se výrazně podílí na vytváření prostorového plánování a řešení regálů a na výpočtech maximálního využití prostoru i osvětlení.

Obrázek: Výdejna pracovních oděvů, která používá servisní službu Flex (čtečky, čipy apod.)
Obrázek: Výdejna pracovních oděvů, která používá servisní službu Flex (čtečky, čipy apod.)
Obrázek: Výdejna pracovních oděvů, která používá servisní službu Flex (čtečky, čipy apod.)
Obrázek: Výdejna pracovních oděvů, která používá servisní službu Flex (čtečky, čipy apod.)

Čisté oblečení je vždy k dispozici

Zavedení servisu pracovních oděvů zlepšilo sledování používání textilu. Díky službě Flex se oběh oděvů zrychlil, což umožňuje skladování menších objemů. Jejich počet se neustále optimalizuje na základě údajů dostupných ze služby Flex. Rychlá cirkulace textilií zároveň zlepšila úroveň hygieny. Personál nemocnice musí mít vždy k dispozici čisté pracovní oděvy, například pro případ náhlé epidemie. Dostupnost textilií je nejdůležitějším faktorem, který se v nemocnicích s Lindström značně zlepší.

Sledování oděvů také vytváří pocit důvěry v nemocnici i její zaměstnance

Lindström 24 hodin denně 7 dní v týdnu monitoruje stav zásob pracovních oděvů, což uživateli pomáhá vytvářet dobrý pocit, že je vždy k dispozici dostatek oděvů k použití. To znamená, že nenastane situace, kdy by si uživatel nebyl jistý čistotou nebo dostupností oděvů, které má nosit.

„Před naší spoluprací s Lindström bylo zvykem, že si zaměstnanci z textilních služeb vzali co nejvíce čistých pracovních oděvů a umístili je do skříněk, aby čekaly na případnou potřebu. Množství pracovních oděvů se tedy podle toho měnilo a oděvů byl vždy někde nedostatek. Ale nyní, když jsme byli schopni zajistit spolehlivost oběhu a dodávky pracovních oděvů, není potřeba je hromadit a schovávat. Pokud došlo k problému s tím, že oděvy necirkulovaly, společnost Lindström nám poskytla zprávy o pracovních oděvech, které do prádelny nedorazily. To nám umožnilo zasáhnout v případě, že některá z jednotek začínala vykazovat rizika při udržování úrovně hygieny nebo zdraví zaměstnanců,“ uvádí manažerka nákupu.

Zaměstnanci jsou s řešením pracovních oděvů velmi spokojeni

Změna ve sledování oběhu oděvů také usnadňuje práci vedoucích. Již nemusí zadávat objednávky samostatně, protože Lindström to za ně vyřizuje prostřednictvím svého automatizovaného systému s využitím technologie Flex.

Nové řešení umožnilo centralizaci přepravních a skladovacích služeb. Už není potřeba běhat po nemocnici po různých odděleních a patrech, technologie Flex vždy umožňuje zjistit umístění každého kusu pracovního oděvu.

Zdravotníci, pacienti a klienti jsou velmi spokojeni s novými pracovními oděvy a službami. Barva se změnila z bílé třeba na tyrkysovou. Nové barevné pracovní oděvy se líbí například také v domovech pro seniory. Starší klienti si nového oblečení personálu všímají a chválí je. Atmosféra kolem nich přestala být chladná a nemocniční klima nahradila vřelost a útulnost.

Inteligentní oděvy Lindström

Každý kus pracovního oděvu Lindström má svůj RFID kód, který se načte do systému, a my pak víme, kde se oblečení právě nachází, kolik pracích cyklů má za sebou, jaké pracovní oblečení má konkrétní pracovník u sebe, kolik nových kusů je třeba objednat atd. Při převzetí špinavých oděvů u zákazníka řidič jednoduše pomocí čtečky načte převzaté kusy přímo do systému eLindström.

V systému se tyto oděvy objeví jako „na cestě“. Jakmile dorazí do prádelny, tak se stejnou čtečkou načtou jako „v prádelně“ a při vyskladnění čistých oděvů se načtou znova jako „na cestě“. Při dodání čistých oděvů se zaevidují jako „u zákazníka“.

Digitální služba pronájmu textilií s RFID kódem vám umožní vyhnout se zbytečným hromadám obnošeného, zničeného či nevyužitého pracovního oblečení, ušetřit peníze a také zajistit nejlepší hygienickou čistotu pracovního oblečení vašich zaměstnanců.

Shromážděná data za určité časové období poskytují předvídatelnost a umožňují optimalizaci pracovních oděvů v oběhu. Servisní služba je pak nákladově efektivní a zlepšuje řízení zásob.

Obrázek: RFID čtečka Zdroj: Lindströmgroup

Cena za nejlepší inovativní projekt

Historicky první ceny ETSA byly předány v roce 2022 na květnovém kongresu ETSA (European Textile Services Association). Vítěze ceny za nejlepší inovativní projekt vybrala nestranná třetí strana, která hodnotila několik projektů na základě toho, jak úspěšně kandidáti využili nový přístup, proces vývoje nebo nějakou jinou inovativní techniku, která zlepšila efektivitu, udržitelnost nebo jiný podnikatelský cíl.

V kategorii „Nejlepší inovativní projekt“ bylo nominováno mnoho kandidátů s mimořádně inovativními projekty, ale vítězem této ceny byla společnost Lindström Oy za projekt „Workwear Flex“, který představuje nový digitalizovaný přístup na trh. Pracovní oděvy označené RFID, které umožňují lepší sledovatelnost a optimalizují úrovně zásob pracovních oděvů, byly schopny zvýšit efektivitu.

To řeší problém tradičního modelu pronájmu pracovních oděvů, který je založen na personalizovaných položkách s omezenou flexibilitou a dostupností pro optimalizaci úrovně zásob. To často vede k nadměrnému zásobování, a dokonce i v průmyslových odvětvích s přísnými hygienickými požadavky často dochází k nedostatečnému dodržování hygienických pokynů.

Podobné produkty