Představenstvo a vedení společnosti Lindström

Představenstvo se skládá ze sedmi osob, a to jak profesionálních členů, tak zástupců akcionářů. Představenstvo schvaluje hospodářský výsledek skupiny, financování a investiční rozpočet, rozhoduje o významných akvizicích a expanzi společnosti, činí rozhodnutí týkající se finančních aktiv a aktiv skupiny, jakož i schvalování poslání skupiny, vize a strategie, a pokynů pro řízení rizik.

Představenstva dceřiných společností skupiny tvoří zejména členové manažerského týmu skupiny. Představenstvo řeší otázky týkající se řízení rizik a sociální odpovědnosti podniku, které vznese buď člen představenstva nebo výkonný ředitel.

Harri-Pekka Kaukonen
Předseda představenstva

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Max Rautiainen

Nezávislí členové, tedy ti, kteří nejsou zaměstnanci ani akcionáři Lindströmu, jsou Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen a Kalle Kantola.

Manažerský tým Lindströmu

Představenstvo jmenuje generálního ředitele. Generální ředitel má na starosti rozvoj internacionalizace, vedení operací řídícího týmu, udržování kontaktu s představenstvem a vlastníky, externí komunikaci, jakož i alokaci zdrojů. Generální ředitel jmenuje vedení společnosti a rozhoduje o rozdělení jeho úkolů a o jeho provozním modelu.

Manažerský (řídící) tým má na starosti monitorování a interpretaci firemního prostředí, implementaci a monitorování poslání, vize, strategie a provozních procesů na úrovni skupiny, roční plánování a hodnocení provozu, vedení provozu a internacionalizaci, rozvoj výběru služeb , definování politiky skupiny, monitorování realizace hodnot, komunikaci vně skupiny a komunikaci s organizací.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Petri Vapola
CFO

 

Auditoři

Ernst & Young Oy (Certifkovaný účtovní znalec Juha Hilmola jako vedoucí auditor).